Bästa kunder och intressenter,

Kommunikation, oavsett om det handlar om budskap till kapitalmarknad eller media, måste vara relevant för att nå sitt syfte och mål. Det här sammanhanget är, naturligtvis, väl bekant för oss alla som jobbar professionellt med kommunikation i olika former.

Således, hur säkerställer vi att vi vårt budskap är relevant i en dynamisk medie- och kapitalmarknad som snabbt förändras och omformas? För oss på Cision ställer vi oss kontinuerligt frågan: ”Hur tillförsäkrar vi att vi är relevanta för våra kunder, inte bara idag utan även år 2021 och bortom 2022”?

En del av svaret kretsar förstås kring förmågan att vara nära våra kunder för att förstå hur arbetsflöden och utmaningar utvecklas hos kunderna. Vår ambition är att från Cisions sida vara mer proaktiva under 2020 för att kunna förnya våra arbetsprocesser med kundens bästa som utgångspunkt. Denna ambition inbegriper allt ifrån hur våra kunder blir bemötta i möten till vår stora satsning på fortsatt UX-utveckling av användarupplevelsen i våra gränssnitt. 2020 kommer att bli mycket spännande i detta avseende och jag ser fram emot att ta del av ditt intryck av vår ambition under året.

IR-specificerad omvärldsbevakning

En omfattande och viktig del av Cisions erbjudande är vår omvärldsbevakning. Vi kommer att titta på området som är kopplat till Investor Relations och syftar till att mäta effekten av kommunikationen i flera nya dimensioner. Många kunder har uttryckt önskemål om att bättre kunna följa upp sina kommunikationsinsatser inom IR och dess effektivitet. Vårt mål är att kunna hjälpa er att prognostisera effekten i förväg för att därigenom kunna skapa mer verkningsfull kommunikation. Vi kommer löpande att presentera hur och när vi lanserar dessa tjänster under det kommande året.

Nytt regelverk för taggning av årsredovisningar

ESMA, The European Securities and Markets Authority inför nya regler om elektronisk rapportering av finansiella rapporter och XBRL-taggning, en regel som infördes i år men kommer att tillämpas på rapporter för nästa år som kommer att publiceras 2021. Dessa regler innebär att alla årsredovisningar från börsnoterade företag ska taggas upp med information om innehållet i årsredovisningarna. Många kunder har hört av sig till oss på Cision med frågor kring regelförändringen. Cision bevakar frågan löpande och kommer att säkerställa er möjlighet att rapportera korrekt genom CisionPoint till marknadsplatserna, Finansinspektionen och övrig marknad. På sikt kommer ESEF även omfatta delårsrapporter och taggningen öppnar upp nya möjligheter kring lösningar för noterade bolags hemsidor. Vi återkommer i ärendet så snart vi har stödet och riktningen på plats.

Nya avsnitt av IR- och CorpCommspodden

Jag vill också passa på att nämna att vi släpper två podcastavsnitt inom ramen för IR och Corporate Communications nu under förvintern. Avsnittet med Peter Benson från Börsplus hittar du i månadens nyhetsbrev där vi diskuterar hur bolag kan arbeta smartare för att få uppmärksamhet av journalister och analytiker. Därutöver kommer vi att släppa ett avsnitt med juristen Daniel Sjöholm på MCL i januari där vi diskuterar MAR och allmän lagstiftning som kringgärdar noterade bolag och värdet av att använda en loggbokstjänst.

Idag är det den 19 december och det snart är dags att fira jul och stänga året. Jag vill passa på att rikta ett Stort Tack till alla kunder för Ert förtroende under 2019.

God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi er alla från oss på Cision!

Vi hörs på det nya året,

Bästa Hälsningar
Magnus Thell
VD, Cision Norden