Investor Relations och Corporate Communications är ständigt aktuellt för att kunna säkerställa att marknaden vid varje enskilt tillfälle kan göra en korrekt värdering av bolaget över tid.

Vi befinner oss nu, som bekant, mitt i bokslutsäsongen. Det är således dags för de flesta noterade bolagen att visa korten kring hur 2019 avslutades i Q4 och att redovisa resultatet för helåret. Den här perioden präglas självfallet av extra intensitet och fokus för alla som jobbar med kommunikation av resultat och IR. Detta gäller även för oss på Cision som har ansvaret och glädjen att vara en del i processen för att säkerställa att marknaden kan göra en korrekt värdering av ett bolags aktier över tid.

Vår uppgift är att säkerställa en simultan global leverans av de viktiga rapporterna och annan kurspåverkande information till relevanta mottagare. Detta är ett uppdrag som vi tar på största möjliga allvar för att garantera en regelrätt leverans enligt kapitalmarknadens och lagstiftarens krav, dygnet runt under veckans alla dagar.

Sociala medier och IR

Cision fortsätter att investera och utveckla tjänsterna för att kunna ligga i framkant avseende användarupplevelse och säkerhet samtidigt som vi maximerar synlighet i relevanta sammanhang, såväl i Sverige som globalt. Publiken finns numera tillgänglig genom en mängd olika kanaler och uppdraget är mer komplext än någonsin.

Sociala medier är numera en självklar del av många bolags investerarkommunikation, även om vi i Sverige, generellt sett, verkar använda sociala medier i en något mer begränsad form än vad många bolag gör i USA. Nyckeln till en framgångsrik kommunikation är, som alltid, att jobba genom de kanaler där de relevanta mottagarna befinner sig. Här finns dock mer att göra och ibland kan det vara intressant att skapa ett nytt beteende och testa nya kanaler för att nå nya målgrupper.

IR & influencers?

Ett friskt och nytänkande initiativ i det här sammanhanget, värt att uppmärksamma igen, tog sin utgångspunkt i ett frukostseminarium för en tid sedan. Nasdaq arrangerande tillsammans med konsultfirman Redgert Comms en influencerfrukost där näringslivet tillsammans med influencers diskuterade hur bolagen kunde nå ut genom influencers och därmed bredda publiken för att finna nya mottagare.

Det här känns som ett spännande grepp för att nå nya mottagare och därmed på sikt kunna öka kännedom och intresse om aktier och företagens Equity Stories. IR & Influencers – är det här nästa kompletterade steg i att jobba proaktivt med företagsinformation och för att nå nya potentiella aktieägare? Vi tittar kontinuerligt närmare på hur vi kan involvera och öppna upp fler intressanta och relevanta mottagare och hoppas på att kunna utveckla den här delen vidare som ett komplement till de traditionella kanalerna.

Podcast om loggbok och MAR

Cision fortsätter uppdraget med att säkerställa att våra kunder har tillgång till de mest relevanta mottagarna för sin företagsinformation. Således återkommer vi med hur vi kan hjälpa bolagen med att skapa kontakter med betydelsefulla influencers som en del i vårt ständigt utvecklande medielandskap under 2020.

Som alltid vill jag tipsa om vår IR & Corp Comms-podd där vi träffar intressanta människor som kan inspirera och lära oss mer om företagskommunikation. Här finner ni det senaste avsnittet om loggbok och MAR med Daniel Sjöholm från juristbyrån MCL.

Tack för ert förtroende,

Bästa Hälsningar
Magnus Thell
VD Cision Nordics