Bästa kunder och intressenter,

Nu är Q3-rapporterna snart avklarade för 2019 och IR-kalendern rullar vidare mot planeringsarbetet kring årsredovisningen som nu intensifieras för de flesta av börsbolagen under Q4.

En av de starkare trenderna kring årsredovisningar kretsar som bekant kring hållbarhet där bland annat Dagens Industri har skapat stor uppmärksamhet och satt fokus på området genom att lansera en ranking tillsammans med Lunds Universitet och Aktuell Hållbarhet. Det är tydligt att bolagen numera förväntas berätta hur de driver sin verksamhet på ett hållbart sätt för att skapa en nödvändig omställning i näringslivet. För större bolag är det ju dessutom ett lagkrav sedan en tid tillbaka och många av er har jobbat med området länge. Hållbarhetsredovisningen kommer att bli än mer avgörande för många investerare och blir därmed en högt prioriterad punkt i IR-arbetet för alla bolag i många avseenden – inte enbart för de stora bolagen som har drivit utvecklingen på egen hand i proaktiva syften under en längre tid.

Så lyckas du med företagswebbplatsen

Nyligen genomförde Cision ett seminarium tillsammans med Comprend på temat Hur man skapar de bästa webbplatserna för IR och Corporate Communications och även här finns mycket att ta fasta på avseende hållbarhetsredovisning. Comprend presenterade också sin årliga Webbranking och i år vann Swedish Match mycket välförtjänt. För att ta del av årets undersökning och få inspiration kring årsredovisningsarbetet kan jag varmt rekommendera er att ta kontakt med teamet på Comprend. Jag har även spelat in ett podcastavsnitt på ämnet tillsammans med Staffan Lindgren, VD på Comprend som finns att lyssna på här där vi utvecklar diskussionen vidare.

Cision lanserar ny loggbokstjänst

För övrigt har jag glädjen att berätta att Cision lanserar en ny tjänst under november för att hantera Insider-registrering och loggbok samt MAR på ett enkelt, praktiskt och tillförlitligt sätt tillsammans med MCL. Många kunder har hört av sig och berättat att de gärna ser denna funktionalitet på plats i anslutning till arbetet med kommunikation till marknad och media och vi har jobbat hårt för att skapa denna nya, integrerade, lösning. Loggboken finns tillgänglig redan nu i november via CisionPoint. Vänligen hör av dig till er kontakt på Cision så berättar vi gärna mer om hur ni kan aktivera loggboken och bekanta er med denna enkla, användarvänliga och trygga tjänst.

Nå internationella investerare genom Investor Network

Utöver den nya loggboken satsar vi omfattande resurser på alla plan för att fortsätta maximera er synlighet, både i Sverige och internationellt. Huvudriktningen för att skapa dessa förutsättningar är att säkerställa att vi kan erbjuda de bästa nätverken där intressenterna finns. Vårt fundament för synlighet är det globala nätverket PR Newswire – världens största nätverk för distribution av företagsinformation till relevanta målgrupper på deras villkor. Som tillägg till detta kompletterar vi nu med att tillgängliggöra internationella investerarkontakter genom lanseringen av Investor Network som nu även den finns tillgänglig i CisionPoint. Investor Network innehåller potentiella investerare inom olika sektorer med olika investeringsprofiler vilka kan ge börsbolagen en bredare bas med ägare på marknader utanför Sverige. Vi berättar gärna mer om Investor Network och vad det kan innebära för ert bolag. Här kan du läsa mer information om Investor Network.

Vi hörs inom kort. Till dess önskar jag lycka till med planeringen av årsredovisningen inför 2020 och hållbarhetsredovisningen samt det löpande arbetet med Investor Relations och Corporate Comms. Som alltid är du varmt välkommen att höra av dig till oss med tips och tankar eller andra synpunkter på hur vi kan fortsätta skapa de mest effektiva lösningarna för kommunikation till aktiemarknad, media och andra intressenter.

Tack för ert förtroende.

Bästa Hälsningar
Magnus Thell
VD, Cision Norden