I månadens ”VD har ordet” berättar jag min syn på hur IR- och Corporate Communications har förändrats under mina 20 år i branschen. Jag belyser risken med att göra det för enkelt för sig och därmed missa goda kommunikativa möjligheter. Dessutom lyfter jag spännande nyheter från oss på Cision som kommer att ge er större möjligheter att lyckas.

Under de två decennier jag har varit verksam inom IR och Corporate Communications har det kommunikativa arbetet mot kapitalmarknad och media förändrats avsevärt; detta i takt med att nya möjligheter uppkommit genom ett ständigt föränderligt medielandskap. Dessutom har nya beteenden skapats, mycket på grund av teknisk utveckling, internationalisering av kapitalmarknaderna och förändrade lagkrav. Trots dessa förändringar över tid har kraven på transparens, tillgänglighet, konsekvens och värdet av personliga relationer bestått, oavsett om intressenterna finns i Sverige eller på andra sidan jorden.

Att göra det enkelt är att missa möjligheter

Hur bolag väljer att förhålla sig till IR och Corporate Communications är, naturligtvis, också beroende av ambition och målsättning. Här varierar ansatserna baserat på hur ledning och IR-ansvariga ser på värdet av kommunikation men också beroende på i vilken utvecklingsfas bolaget befinner sig. Många bolag använder kommunikation för att maximera värdet av sin notering, medan andra enbart driver sin kommunikation utifrån vad som krävs ur ett lagstiftnings- och regleringsperspektiv. Detta kan givetvis vara en effekt av pragmatiska beslut utifrån utvecklingsfas och andra omständigheter.

Jag skulle dock vilja hävda att många bolag missar viktiga och avgörande möjligheter till ökad exponering (och därmed missade affärsmöjligheter) samt att långsiktigt förmedla kärnbudskap, vilket kan ha en betydande påverkan på såväl värderingen av bolaget som kostnaden för kapital. Genom att göra det enkelt för sig riskerar bolagen att gå miste om många värdefulla möjligheter. Således bör kommunikationen betraktas som en katalysator för att driva affärsvärde, något många bolag skulle kunna profitera från genom att kommunicera rätt budskap till rätt mottagare med global spridning och lokal precision.

Uppgraderingar i utskicksdelen

I ljuset av en mer komplex omvärld med mängder av kommunikationsmöjligheter krävs det solida lösningar för att navigera i bruset. Med detta i åtanke fortsätter Cision att investera för att du som kund ska kunna maximera era möjligheter att driva affärer med bästa förutsättningar. Under hösten lanserar vi uppgraderingen av vår utskicksdel fullt ut, en uppgradering som tar fasta på att göra det komplexa enklare och att ge globala möjligheter med lokal förankring.

I vår lösning finns nu mängder av  kanaler att tillgå, exempelvis internationell spridning genom världens största globala nyhetsnätverk, PR Newswire. Många kunder har redan fått tillgång till det nya gränssnittet och alla kunder kommer få tillträde till den nya versionen innan årsskiftet. Så här långt är mottagandet mycket positivt och vi ser fram emot att utveckla arbetsprocesserna löpande under 2020 tillsammans med våra kunder.

Ny samarbetspartner: Comprend

Ett annat viktigt utvecklingssteg för att kunna erbjuda ännu bättre lösningar gällande integrering mot våra kunders företagswebbplatser är att vi nu har en ny samarbetspartner på plats. Från och med augusti samarbetar vi med Comprend och detta innebär att du, utöver en trygg och långsiktig webbplatslösning i framkant, även kan få en strategisk webbpartner med mycket bred internationell erfarenhet. Vi ser fram emot att presentera detta samarbete och berätta mer på vårt seminarium den 25 oktober.

Jag önskar dig en framgångsrik höst och återkommer i nästa brev! Du är varmt välkommen att höra av dig med reflektioner, tankar, tips och idéer på hur vi kan fortsätta att utveckla IR och Corporate Communications tillsammans. Tack för ert förtroende. Jag finns tillgänglig på Magnus.Thell@cision.com.

Bästa hälsningar,
Magnus Thell
VD, Cision Norden