I månadens ”VD:n har ordet” berättar jag om spännande uppdateringar vi har gjort på Cision och reflekterar över framtidens IR efter mitt deltagande på den amerikanska IR-föreningens årliga konferens, NIRI.

Våra kunder spelar en vital roll i Cisions framtid. Er kunskap och användarupplevelse är helt central i takt med att vi intensifierar utvecklandet av våra IR-tjänster. Jag är därför glad att kunna meddela att vi i dagarna har gjort ett flertal uppgraderingar i våra tjänster, däribland nya funktioner kring kanalval men även en ny HTML-editor som vi vet är varmt välkomnad av våra kunder. Du kommer att se dessa förändringar när du loggar in i CisionPoint och vill du veta mer rekommenderar jag vår guide som du hittar i nyhetsbrevet. Naturligtvis är detta en kontinuerlig process och jag ser fram emot att kunna berätta om fler satsningar på IR-området i kommande nyhetsbrev.

Reflektioner från NIRI, National Investor Relations Institute Conference 2019

I början av juni deltog jag i den amerikanska IR-föreningens (NIRI) årliga konferens som hölls i Phoenix där årets tema var Reflect, Renew och Reinvent. Fler än 1000 delegater var på plats på konferensen vars syfte är att bedriva utbildning och inspiration men även utveckling av IR-relaterade frågor samt

värdefullt nätverkande. Mina övergripande reflektioner från konferensen i år kretsade kring hur AI framställdes ur ett IR-perspektiv och den, numera av teknologi, fragmenterade och strukturellt förändrade finansmarknaden samt hur IR-rollen kan utgöra mer av rådgivande karaktär internt i bolagen.

 

Artificiell Intelligens och IR

Vad gäller IR och AI lyftes en intressant vinkel fram av Malcolm Frank från Cognizant som visade hur AI kan komma ett revolutionera IR utifrån två perspektiv:

Investerare har nu tillgång till kolossala mängder big data som med hjälp av intelligent AI kan täcka in de allra flesta bolagen i bevakningen, stora som små. Bevakningen kan således genomföras på en annan nivå än när investerarna enbart hade tillgång till mänskligt driven analys. Dessa insikter leder i förlängningen till att investerarna kan vara mer pålästa än någonsin kring specifika bolag och branscher. Denna analytiska kombination av människa och maskin ställer nya ökade krav på bolagen i dess förmåga att kunna kommunicera och diskutera bolagens utsikter i ett nytt sammanhang med nya automatiserade drivkrafter.

Framväxten av AI för IR innebär att bolag nu kan lansera ”cobots” som automatiserar vissa delar av IR-arbetet (exempelvis svar på vanliga frågor i dialogen online) vilket kan effektivisera

processen och frigöra tid för mer värdeskapande sysslor. Samhället står inför den fjärde stora industriella revolutionen genom AI och naturligtvis kommer även IR att påverkas av denna utveckling. Grundtipset till alla som arbetar med IR och Corp Comms är att omfamna denna möjlighet och utveckla IR-programmen i takt med att nya effektiva lösningar blir tillgängliga. Dessutom måste vi förstå hur investerarna bedriver sin verksamhet och hur de fattar sina investeringsbeslut med hjälp av AI.

Cision följer denna utveckling mycket noga för att kunna skapa tjänster inom området som underlättar för våra kunder att jobba mer effektivt. Vi kommer löpande att berätta mer om dessa tjänster i takt med att verksamheten och tjänsterna utvecklas. Min överordnade reflektion är att det väntar en mycket spännande framtid för oss alla som jobbar med IR och Corp Comms och att det kommer förändra grunden för såväl vårt arbete som vårt sätt att interagera.

IR och Rådgivning

Slutligen vill jag lyfta en reflektion från konferensen gällande hur IR-ansvariga ska kunna agera som pålitliga interna rådgivare. Denna fråga har tagits upp på samtliga NIRI-konferenser jag har deltagit i under årens lopp. Sammanfattningen från den här punkten är nog att det handlar om personlighet, nyfikenhet, att ständigt hålla sig uppdaterad kring verksamhet och bransch samt att träffa mycket människor, såväl internt som externt. Dessutom är det viktigt att säkerställa att man som IR-ansvarig sitter i, eller har access till, ledningsgrupp, VD och CFO för att löpande kunna agera som rådgivare. Här finns inga genvägar, hårt dagligt arbete krävs för att vara relevant för och kunna föra in väsentlig information från marknaden löpande i bolaget på ett trovärdigt sätt till viktiga beslutsfattare.

Sammanfattningsvis var årets konferens mycket insiktsfull avseende nuvarande och framtida utveckling inom IR. Nästa årliga konferens genomförs i juni i Miami 2020 och jag kan varmt rekommendera ett besök till ett mycket inspirerande och givande event för oss alla som är engagerade inom Investor Relations. Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla kunder och intressenter till Cision en trevlig sommar med tid för avkoppling och laddning av batterier inför höstens utmaningar. Tack för ert förtroende.

Bästa Hälsningar

Magnus Thell

 

VD, Cision Norden