Hej,

Investor Relations & Corporate Communications är, som vi alla känner till, oerhört viktiga delar i ett företags arbete med sitt anseende och spelar en allt mer avgörande roll i värderingen av bolag. Studier visar att ett väl genomarbetat IR-program har en mätbar positiv effekt på värderingen av ett bolag och är väsentlig för att säkra tillgång till kapital samt för att sänka kostnaden för lånat kapital över tid. Med över 25 års erfarenhet är vi på Cision väl förtrogna med vår del i ert viktiga arbete med kommunikation till kapitalmarknad samt media. Vi vet också att kapitalmarknadens förväntningar ständigt förändras vilket kräver kontinuerliga uppdateringar från vår sida. Vi ser fram emot att presentera en rad nyheter på IR-sidan som kommer att lanseras under 2019.

Uppdaterad version av utskicksdelen i CisionPoint

Vi har under en tid arbetat med att förbättra stora delar i vårt IR- och Corporate Communications-erbjudande och inte minst användarupplevelsen i CisionPoint och vi kan nu med glädje berätta att vi lanserar en uppdaterad version av utskicksdelen med enklare arbetsflöde. För övrigt har vi också lanserat nya versioner av kursgrafer och andra webbmoduler där vi numera använder oss av HighCharts 7.0. Dessa kan ni implementera på er sajt redan idag.

Nya förvärv – Falcon.io och Trendkite

Cision erbjuder en integrerad mediebevakning samt utbyggd statistik kring utskick och annan kommunikation. Vi är nu världens största bolag inom mediebevakning och har förvärvat ett antal företag som kommer att ge er tillgång till nya spännande lösningar under året när vi integrerar arbetsflöden och lösningar med bolag såsom Falcon.io och Trendkite. Vi återkommer senare med mer information om vad det innebär för er och Corporate Communications i stort.

Kommer snart: Investor Network

Inom kort lanserar vi våra nya globala investerarlistor Investor Network där ni kommer att kunna identifiera nya potentiella ägare och andra viktiga påverkare på utländska marknader för att bredda kontaktytan inom er bransch. Investor Network innehåller mängder med portföljförvaltare och analytiker på såväl sälj- som köpsidan,  samt betydande institutioner på de största och viktigaste marknaderna. Vi ser fram emot att berätta mer om vad detta kan betyda för ert targeting-arbete.

IR-podden

Vi har ett flertal nya IR-poddar på gång och har redan i år släppt två avsnitt med fokus på vad som utgör en framgångsrik ordförande i styrelsearbetet. Avsnitten finns tillgängliga här. Vi genomför även en serie IR-seminarier och det första seminariet handlar om MAR och dess tillämpning och äger rum den 10 april i Stockholm. Ni är varmt välkomna att anmäla ert deltagande här.

Således lanserar vi på Cision en mängd nyheter med avsikt att förbättra och förenkla ert arbete med Investor- och Corporate Communications. Ambitionen är att öka utvecklingstakten och vi återkommer inom kort med fler nyheter för att skapa mer värde för er. Stort tack för ert förtroende. Vi uppskattar ert engagemang och ni är varmt välkomna att höra av er med eventuella önskemål och synpunkter på våra lösningar och vårt arbete. Vi ser fram emot att träffa er för att berätta mer om våra nyheter.

Bästa Hälsningar

Magnus Thell