Cision genomför årligen en journalist- och kommunikatörsundersökning i syfte att kartlägga arbetssätt och utmaningar i dessa yrkesroller samt skapa en bättre förståelse mellan journalister och kommunikatörer.

Av journalisterna är det endast 18 % som upplever kontakten med kommunikatörer som positiv, medan hela 52 % av kommunikatörerna ser relationen på samma sätt. Kommunikatörerna tycker att det finns en ömsesidig respekt, medan journalisterna verkar känna att kommunikatörerna inte fokuserar på rätt saker när de skickar nyheter till dem.

Förutom att belysa relationen mellan journalister- och kommunikatörer, ger Cisions undersökning svar på frågor som rör kommunikatörers vardag och deras yrkesroll.  Den ger bland annat svar på vilka digitala kanaler kommunikatörerna satsar mest på under 2016 och hur de kommer att arbeta med produktion av innehåll framöver.


Ladda ner här!

Del I: A true love story? Relationen mellan journalister och kommunikatörer

Namn: *

Efternamn: *

Din epost: *

Företag: *

Land: *

Ladda ner här!

Del II: Kommunikatörens framtid

Namn: *

Efternamn: *

Din epost: *

Företag: *

Land: *

Relaterat innehåll

Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev. Vi delar med oss av konkreta case, undersökningar och mycket mer!

11/07/2016

Cision genomför årligen en journalist- och kommunikatörsundersökning för att se hur branschen utvecklas. Här är resultatet av årets undersökning!

09/06/2016

Gina Tricot har med hjälp av contentbyrån OTW skapat en låt, musikvideo och en serie korta bakom kulisserna-filmer för att […]

27/03/2017