dec. 07, 2016 / in Sverige Blogg / by Oskar Larsson

Ska ditt bolag börsnoteras? Då finns en rad saker du bör ha i åtanke för att vara väl förberedd för den stora dagen. David Calusdian på Sharon Merrill har gjort en checklista av åtgärdsförslag:

Utveckla din företagswebbplats

Att hitta investerare är en sak, att underhålla dem och bygga relationer är en annan och vikten av att ha en väl fungerande och tilltalande företagswebbplats är en förutsättning. Med en egen plattform har du en kanal du själv äger, där du kan publicera innehåll såsom Frequently Asked Questions (FAQ) såväl som information om styrelse och ledningsgrupp. Ett vanligt sätt att åstadskomma detta är att anlita extern hjälp av företag som tillhandahåller företagswebbplatser och de tillhörande tjänster som behövs för att hantera relationen med investerare.

Skapa en informationspolicy 

För att skapa förtroende krävs ett visst mått av transparens och tillgivenhet. Detta får naturligtvis inte gå till överdrift och därför är det viktigt att skapa en policy som tydligt berättar vad som är okej att delge och vad som konfidentiellt. Detta är en balansgång eftersom en alltför snäv policy kan riskera att skapa misstro och skada företaget vid eventuell överträdelse.

För att detta ska fungera krävs att företagets talespersoner är konsekventa och enhälliga i sin kommunikation. En talesperson bör vara tillgänglig att svara så snabbt som möjligt men definitivt inom 24 timmar. Se också till att informationspolicyn inkludera hantering av sociala medier för att säkerställa konsekvent kommunikation även där.

 

Implementera en policy för kommunikation mellan styrelsen och aktieägarna

Sociala medier har minimerat trösklarna för att kommunicera direkt med mäktiga personer och samma trend går att se hos börsnoterade bolag. Aktieägare väljer ofta att, helt enkelt, hoppa över kommunikation med tjänstemän för att istället ställa frågor direkt ledningsgruppen. Proaktiva företag ser till att ha en policy för vilka förfrågningar som besvaras på ledningsnivå och vilka som ska delegeras till den operativa verksamheten.

Bestäm vem som ska hantera investerarrelationer

En del företag har internt anställd personal som sköter IR-frågor, somliga använder sig av externa firmor och andra hittar en hybridmodell de jobbar efter. Prata med andra företag i samma storlek som er själva och bestäm vilken modell som passar bäst för just er.  

Utbilda anställda i hur börsbolag fungerar

För anställda som aldrig tidigare har arbetat i öppna börsbolag kan tiden efter börsnoteringen bli en smärre kulturkrock. De måste förstå varför företagets kommunikation måste anpassas och varför det är viktigt att inte avslöja känslig information. Därför kan det vara bra att genomföra en kortare utbildning för att säkerställa att alla förstår grundläggande ansvarsuppgifter och hur hårt företaget kan skadas om viss information offentliggörs.

Slipa på presentationsteknik och förbered en Q&A

Till och med erfarna talare tar hjälp av coacher för att bli bättre på att hålla föredrag och presentera. Inför er börsnotering kan det vara bra att träna upp dessa färdigheter för att effektivt kunna sälja in företagets story till investerarna (och alla andra de kommer att presentera för i fortsättningen). Den viktigaste komponenten i denna träning är att förbereda sig på frågor från investerarna. Utveckla ett genomarbetat Q&A-dokument och se till att alla kan svara på dessa frågor utan problem.

Källa: Sharon Merrill

Tags : IR-tips

Most Recent Posts

Cision Blogs Topics

 • Best Practices

  Få de senaste uppdateringarna och best practice inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 • Tips och trix

  Läs artiklar och få inspiration på hur du förbättrar dina kommunikations-insatser inom digital synlighet, marknadsföring, PR och IR. Cision ger dig tipsen!

 • Produkter och tjänster

  Läs mer om hur Cision kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete med PR, IR- och corp comms och hur du kan nå ut till rätt mottagare.

 • Nyhetsbrev inom kommunikation

  Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev!

About Oskar Larsson

Arbetar som Digital redaktör på Cision Scandinavia och ansvarar för mycket av innehållsproduktionen här på bloggen. Du kan nå mig på: oskar.larsson@cision.com