Om Cision

Cision är en global företagsgrupp inom kommunikationsbranschen som gör det möjligt för våra kunder att identifiera och kontakta influencers, distribuera meningsfulla PR-, affärs- och reklammeddelanden till dessa influencers och allmänheten, att mäta genomslagskraften av dessa meddelanden samt bevaka diverse medier för våra kunder. Våra produkter och tjänster samlas under ett antal olika varumärken, som bland andra inkluderar Cision, Gorkana, PR Newswire, Hors Antenne, Data Presse, Argus de la Presse, CEDROM, Profnet, HARO och Prime. När vi i denna policy nämner ord som ”Cision”, ”vi” och ”oss”, hänvisar vi till Cision US Inc. samt dess systerföretag och avdelningar, vilket inkluderar men är ej begränsat till PR Newswire Association LLC, Bulletin Intelligence och MultiVu.

Under den Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) är [Cision] personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som refereras till i denna policy.

Introduktion till vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy och dess tillhörande noteringar (se nedan) beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar med oss av personuppgifter om dig som samlas in då du använder våra tjänster, vår hemsida eller på andra sätt interagerar med oss. Om vi behandlar några personuppgifter relaterade till dig förklarar denna policy också vilka dina rättigheter är.

Denna policy gäller våra tjänster, vilka inkluderar (i) alla hemsidor där den är publicerad (”Hemsidorna”) (ii) våra mobilapplikationer; (iii) andra produkter och tjänster online som tillhandahålls av oss genom våra Hemsidor eller mobilapplikationer; och (iv) databaser, distributionstjänster, artiklar, undersökningar, nyhetsbrev, webinarier, mediebevakning och/eller analysrapporter.

Klicka på sektionerna nedan för att läsa mer om vår integritetspolicy:

 

Hur denna policy fungerar tillsammans med våra övriga policydokument

Denna policy bör läsas tillsammans med övriga relaterade policydokument, speciellt vår Integritetsdeklaration för Cisions kunder, vår Integritetsdeklaration för Influencers i Cisions Mediedatabas, samt vår Integritetsdeklaration för Kandidater. Beroende på det sätt du interagerar med oss kommer vi samla in och behandla dina personuppgifter på följande vis:

Om du är kund och använder någon av våra tjänster Vi kommer samla in och behandla dina personliga kontaktuppgifter samt annan personlig data i enlighet med vår Integritetsdeklaration för Cisions kunder samt övriga avtal som vi kan ha upprättade med ditt företag.
Om du är en influencer eller annan mediekontakt i vår mediedatabas Vi kommer samla in och behandla dina kontaktuppgifter och medieprofil i enlighet med vår Integritetsdeklaration för Influencers i Cisions Mediedatabas.

 

Om du besöker eller registrerar dig på någon av våra hemsidor (och inte är en Kund eller Influencer) Vi kommer samla in och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Detta innefattar bland annat att se hur du använder våra hemsidor, vilket innehåll du besöker samt hur länge. Detta kan inkludera användandet av cookies vilket förklaras i vår Cookie policy.
Om du är en leverantör och du eller ditt företag leverera produkter eller tjänster till oss Vi kan samla in dina personliga kontaktuppgifter i syfte att kommunicera med dig och vi kan komma att använda annan information som krävs för att hantera vår affärsrelation. Vi behandlar sådan data i enlighet med denna Integritetspolicy och övriga avtal vi kan ha med dig.
Om du är inbjuden att besöka ett av våra events Vi kommer samla in och behandla dina kontaktuppgifter och annan information som vi behöver för att hantera vår inbjudan och ditt deltagande (inklusive exempelvis specifika krav kring kost eller tillgänglighet) i enlighet med denna Integritetspolicy.
Om du ansöker om ett jobb hos oss Vi kommer behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetsdeklaration för Kandidater vilken skickas till dig då du ansöker.
Om du är anställd hos oss Vi kommer behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetsdeklaration för Anställda som tillhandahålls när du börjar.

Information till Journalister, Experter och verksamma inom PR och Kommunikation: Nyheter och journalistik är offentlig aktivitet. Ditt namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt yrkesmässiga intressen och samarbeten kan troligtvis redan vara offentligt tillgänglig information, speciellt ifall du är en journalist, erkänd expert eller verksam inom PR och kommunikation. Vi har skapat denna Integritetspolicy för att informera om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter och hur vi fullföljer våra skyldigheter att se efter dessa uppgifter samt vilka dina rättigheter är.

Vänligen läs igenom denna Integritetspolicy noggrant för att skapa en förståelse för hur vi behandlar din information innan du använder våra webbplatser eller kommunicerar med oss. Genom att använda vår Tjänst eller kommunicera med oss om detta så medger du att dina personuppgifter kommer behandlas enligt denna Integritetspolicy och enligt andra tillämpliga integritetsdeklarationer eller policys (se ovan) inkluderat eventuella uppdateringar och ändringar. Din användning av våra Tjänster och eventuella tvister kring integritet är underkastade denna Integritetspolicy och tillämpliga Användarvillkor, inkluderat villkoren på http://www.cision.com/us/http://www.prnewswire.com/terms-of-use-apply.htmlhttp://www.prnewswire.com/customer-terms-conditions-landing-page.html och/eller andra avtal som sluts med oss.

För det fall där bestämmelserna i något sådant avtal skulle avvika eller stå i konflikt med denna Integritetspolicy så gäller de tillämpliga villkoren eller avtalet.

Hur vi samlar in information från dig

Information som du ger till oss

Vi lagrar information som du ger direkt till oss, t ex när du registrerar dig för eller beställer en Tjänst; när ett företag, en organisation eller en individ auktoriserar dig att sköta dess konto eller använda våra Tjänster för dess räkning; och/eller när du prenumererar på nyhetsbrev, lämnar feedback kring vår Tjänst eller kontaktar oss med frågor eller kommentarer kring en Tjänst.

Information som vi samlar in genom din användning av våra Tjänster

Vi samlar in viss teknisk information med hjälp av cookies och annan spårningsteknik för att kunna drifta och erbjuda våra Tjänster till dig. Denna information inkluderar, utan begränsning:

 • Information om system och enhet(er) du använder för att använda vår Tjänst, inkluderat MAC-adress, IP-adress, browser och version, tidszonsinställningar, typer av browserplug-ins och versioner, operativsystem och plattform, enhetstyp och identifierare;
 • Information om dina besök på Webbsajterna, inklusive komplett URL-klickhistorik till, genom och från Webbsajterna (inklusive datum och tid);
 • Information om din användning av våra mobilapplikationer, inklusive den information som du besöker i våra mobilapplikationer samt datum och tid du besöker den;
 • Information för att underlätta din användning av våra Tjänster (inklusive för att tillhandahålla access till tredje parts webbsajter och tjänster), som URL-förfrågningar, destinationers IP-adresser, eller enheters konfiguration; och
 • Sidor du besöker eller söker efter, sidors svarstid, nedladdningsfel, besökstider på enskilda sidor, interaktion på sidor (som ”scrollning”, ”klick”, och ”mouse overs”), din användning av vissa variabla/dynamiska delar av webbsidor och metoder som används för att navigera från sidan.

Om du nekar oss möjligheten att samla in denna information (t ex genom att avaktivera cookies; se Cookies & andra spårningstekniker nedan), så kan detta medföra att vi inte kan erbjuda dig vissa eller alla Tjänster.

 

Information som vi samlar in om dig från tredje part

Våra Tjänster kan också från tid till annan innehålla länkar till och från sociala medieplattformar. Du kan komma att koppla upp dig mot oss genom sociala medier och när du gör det, i den utsträckning det är tillgängligt, så kan vi komma att samla in ytterligare information om dig gällande användarnamn, profilbilder, kontaktinformation, kontaktlista och profilbilder av dina kontakter genom den sociala medieplattformen. Vänligen observera att sociala medier kan också samla in information om dig. Vi har ingen kontroll över insamling, användning och delningsrutiner för sociala medieplattformar och rekommenderar dig att granska deras användnings- och publiceringsregler och rutiner, inklusive datasäkerhetsrutiner, innan du använder den sociala medieplattformen.

Vi kan komma att kombinera informationen vi samlar in från de olika källorna beskrivna ovan.

 

Hur din information kan komma att användas

Vi kan komma att använda all information vi samlar in, inklusive personuppgifter och teknisk information, på det sätt som du fått beskrivet för dig vid tidpunkten för insamlandet, till följande ändamål:

 • Tillhandahålla, underhålla och förbättra våra Tjänster. Drifta och förbättra våra Tjänster (t ex administration, problemlösning, hantera kontotillgång, säkerhetsfrågor), utvärdering av våra Tjänster; utveckling av ny funktionalitet, produkter eller tjänster; och för kundtjänsts- och supportändamål.
 • Skräddarsy innehåll. Personifiera information och innehåll vi visar dig, inklusive marknadsföring, reklam, sponsrat innehåll och annonser inom Tjänsterna.
 • Marknadsföring och kommunikation. Kontakta dig direkt om din användning av ett konto eller en Tjänst som du använder; förse dig med information om produkter och tjänster, från oss eller tredje part som kan vara intressant för dig; visa annonser för dig; och svara på dina förfrågningar, feedback eller frågor.
 • Undersökning och analys. Undersökning och analys av hur du interagerar med våra Tjänster, inklusive bevakningsanvändning och aktivitetsmönster och av statistiska skäl; skapa kundrapporter som kan inkludera både aggregerade trender och organisationer som besöker dina nyheter, eller använder våra Tjänster eller kunders webbsajter eller på annat sätt använder våra Tjänster; och för att mäta eller förstå effektiviteten av innehåll, kommunikation, besök till webbsajter, webbtrafik, våra Tjänster eller annonser som vi eller våra kunder visar kunder som dig samt för att visa relevanta annonser för dig och andra kunder som du.
 • Legal efterlevnad. Följa lagar och regler samt tillgodose förfrågningar från myndigheter; uppfylla våra skyldigheter och upprätthålla våra rättigheter enligt avtal; och som bevis i rättstvister.
 • Skydd av rättigheter och intressen. Skydda Cisions eller tredje parts säkerhet, rättigheter eller egendom; utreda, förhindra eller på annat sätt adressera aktivitet som enligt Cision bedömning kan anse utgöra en risk att vara illegal, oetisk eller legalt tveksam.

Vi kan även komma att skapa sammanställningar eller anonym information om dina och andra användares användning av våra Tjänster av skäl liknande de som är listade ovan.

 

Hur din information kan komma att delas

Vi kan komma att dela information, inklusive personuppgifter enligt nedan:

 • Med våra nuvarande och framtida dotterbolag och andra koncernbolag;
 • Med våra leverantörer i rimlig utsträckning för att möjliggöra leverans av våra Tjänster (vi använder t ex en tredje part för e-post och kan inte kommunicera med dig utan att avslöja din e-postadress till denna leverantör);
 • Med en köpare eller annan efterträdare vid en eventuell sammanslagning, avyttring, rekonstruktion, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av våra tillgångar oavsett under normal verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande process, inkluderat under planering eller förhandling av sådan avyttring eller överföring;
 • Med tredje part som vi är legalt skyldiga att dela din information med;
 • På begäran, med företaget eller organisationen du representerar;
 • Med ditt samtycke, med dig eller en tredje part;
 • För att följa domstolsbeslut, stämningsansökan, lag eller rättslig process, inklusive att svara på myndigheters förfrågningar;
 • För att undersöka obehörig tillgång till eller missbruk av våra tjänster eller på annat sätt tillämpa våra allmänna villkor och andra avtal;
 • För att skydda våra tillgångar och rättigheter, inkluderat fakturerings- och insamlingssyften;
 • Om vi anser att upplysningen är nödvändig eller lämplig för att skydda Cisions, våra kunders eller andras rättigheter, egendom och säkerheten, inkluderat utbyte av information med andra företag och organisationer med syfte att skydda oss från bedrägerier samt minska kreditrisker; och
 • Med andra enheter som vi informerar om när du tillhandahåller informationen.

Vi kan även dela krypterad eller anonymiserad data för marknadsföring, reklam, legal efterlevnad eller för andra ändamål.

Om vi mottar en förfrågan från en statlig myndighet om att lämna ut dina personuppgifter kommer vi, i den mån det är rimligt och möjligt enligt lag, att informera dig om denna förfrågan.

 

Cookies & andra spårningsmekanismer

 

Säkerhet kring dina personuppgifter
Säkerheten kring dina personuppgifter är viktig för Cision och vi har implementerat administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som är utformade att skydda din information mot stöld eller missbruk. Tyvärr kan inget system garantera fullständig säkerhet kring personlig information. Även om Cision strävar efter att dina personuppgifter ska vara skyddade från obehörig tredje part kan vi inte garantera fullt skydd av dina personuppgifter. Således sker din användning av våra tjänster och kommunikationen med oss på egen risk. Du är själv ansvarig för att skydda ditt användarnamn och lösenord samt att skydda den information du skickar till oss via internet. 

Barn
Våra tjänster riktar sig till professionella yrkesverksamma personer och företag. Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn under 16 år eller av personer juridiskt definierat som barn och vi samlar inte avsiktligt in information om barn under denna ålder. Om du är under 13 år eller juridiskt definierad som barn är du inte tillåten att registrera några personuppgifter hos oss.

 

Insamling av information hos tredje part
Våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbsidor och tjänster, inkluderat olika plattformar för sociala medier, partnernätverk och annonsörer. Vänligen notera att dessa sidor och tjänster kan ha sin egen integritetspolicy. Vi tar inte något ansvar för någon tredje parts användarvillkor.  Om du väljer att besöka eller använda webbsidor som är länkade från våra tjänster, vänligen kontrollera gällande användarvillkor innan du skickar personuppgifter till dessa.

Tredje part som inte är ansluten till oss kan också samla in information om dig när du använder våra tjänster, inkluderat spårning av webbhistorik. Vi har ingen kontroll över dessa informationsinsamlingar från utomstående tredje part och råder dig att se över inställningarna i din webbläsare eller installera filter (”plug-ins” eller ”add-ins”) om du önskar minimera denna typ av informationsinsamling.

Personuppgifter som överförs från EES och/eller Schweiz

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom Cision-gruppen. Eftersom vi är ett internationellt företag med huvudkontor i USA, kan detta innebära att vi överför personuppgifter utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Vissa av de tredje parter som vi överför data till kan också vara baserade utanför EES, så deras behandling av dina personuppgifter kan således också komma att överföras utanför EES. När dina uppgifter överförs utanför EES kommer vi tillämpa lämpliga mekanismer för att skydda dina personuppgifter, inkluderat användandet av specifika avtal godkända av Europeiska kommissionen, som ger dina personuppgifter samma skydd som de har inom Europa.

Sådana överföringar kan göras av eller till oss i vår egenskap av personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsägare:

 • Personuppgiftsbiträde: Cision är en leverantör av programvara, tjänster och verktyg som är avsedda att hjälpa kunder att hantera alla aspekter av deras marknadsföring och PR-kampanjer. Cision äger eller kontrollerar inte någon av de uppgifter som de behandlar för kunds räkning. All sådan information ägs och kontrolleras av Cisions kund. Cision mottar information som överförts från EU till USA endast som biträde för sin kunds räkning, även om informationen inte har begärts av Cision.
 • Personuppgiftsägare: Cision tillhandahåller även informationstjänster som är utformade att hjälpa kunden att undersöka och planera sina marknadsföringskampanjer på ett effektivt sätt. I dessa fall är Cision personuppgiftsägare och ansvarar för de personuppgifter som finns i dessa produkter och hanterar processerna kring dessa produkter som personuppgiftsägare.

Mer information om överföring av personuppgifter utanför EES finns i vår Integritetsdeklaration för Cisions kunder och vår Integritetsdeklaration för Influencers i Cisions Mediedatabas.

Legal grund för behandling

Vi använder endast dina personuppgifter när det finns legal grund för detta. Vanligtvis används dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Där vi behöver behandla informationen för att upprätta det avtal vi ingått eller kommer att inga med dig.
 • Vi behöver behandla din information för att efterleva lag eller regulatoriska krav.
 • När det finns ett legitimt intresse. Våra legitima intressen inkluderar våra kommersiella intressen att driva Cisions tjänster samt att ge dig tillgång till vår mediedatabas. Vi ser till att ta i beaktning eventuella negativa effekter det kan ha på dig och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter enligt våra legitima intressen. Vi använder inte personuppgifter till aktiviteter vars intrång på din integritet väger tyngre än våra intressen.
 • När vi har ditt fulla samtycke.

Dina rättigheter inom EU

Om du är bosatt inom EU eller om dina personuppgifter behandlas av våra Europeiska bolag så har du vissa rättigheter enligt europeisk dataskyddslagstiftning, och i synnerhet gällande Dataskyddsförordning (GDPR). Dessa rättigheter inkluderar rätten till tillgång; rätten till rättelse; rätten att bli borttagen; rätten att begränsa behandling; rätten till dataportabilitet; och rätten att avstå databehandling.

Dina rättigheter inkluderar rätten till:

 • Tillgång till din personliga information (via vad som brukar kallas ”Begäran från den registrerade”.
 • Begära rättelse av felaktig information vi behandlar.
 • Begäran om radering av personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Erhålla personuppgifter kopplade till dig och som du har tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och ha rätten att skicka denna data till tredje part i vissa situationer.
 • Att när som helst bestrida vidare behandling av personuppgifter relaterade till dig för direktmarknadsföring.
 • Att bestrida beslut tagna genom automatiserade medel (inklusive profilering), vilket orsakar legal påverkan eller som på liknande sätt har betydande påverkan för dig.
 • Att bestrida andra situationer gällande vår fortsatta behandling av dina personuppgifter.
 • Att i övrigt begränsa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

I vissa fall gäller inte dessa dig, eller en särskild användning av din data och det finns undantag (till exempel om vi måste behandla data för att uppfylla legala krav).

För mer information gällande varje rättighet, inklusive under vilka omständigheter de gäller, hänvisas du till din lokala dataskyddsmyndighet för rådgivning: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Du har också när som helst rätt att föra fram ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Vi hoppas dock att vi kan hantera och lösa dina frågor innan du kontaktar Dataskyddsmyndigheten och ber dig vänligen kontakta oss i första hand.

Hur länge spara vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen enligt denna integritetspolicy och för att uppfylla våra legala åtaganden. Vi kommer inte spara mer data än vi behöver.

Förändringar i vår Integritetspolicy

Vi kan komma att förändra denna integritetspolicy emellanåt för att säkerställ att den överensstämmer med vårt verksamhetsutövande och/eller förändringar gällande våra legala skyldigheter. Vi kommer att publicera den gällande policyn på denna webbsida och belysa versionsförändringen genom att uppdatera datumet längs upp på denna sida. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera om policyn har uppdaterats.

Din fortsatta användning av våra tjänster eller kommunikation med oss om tjänsterna efter att en uppdaterade version publicerats (eller någon annan indikation kring ditt medgivande) innebär att du accepterat och samtycker med den gällande versionen av integritetspolicyn.

Vänligen observera att vi kan villkora din fortsatta tillgång till våra tjänster till ditt samtycke vid förändringar i denna integritetspolicy.

Kontakt

Om du har några frågor, synpunkter eller förfrågningar kring denna integritetspolicy, eller önskar att avanmäla dig från någon databehandling enligt beskrivningen ovan, vänligen kontakta oss via privacy@cision.com eller till någon av dessa adresser:

Cision US, Inc.
Legal Dept. (Privacy)
12051 Indian Creek Court
Beltsville, MD 20705

Eller till:

Cision
5 Churchill Place
London E14 5HU

SENAST UPPDATERAD 3 OKTOBER, 2018