Vår globala ledningsgrupp förenar Cisions länder på ledningsnivå och sätter tillsammans riktningen för vår framtid.

Brandon Crawley
Tillförordnad koncernchef
Brandon Crawley blev en del av Cision som Interim Chief Executive Officer i februari 2020. På Cision överser han för närvarande ledningsgruppen över alla globala affärsverksamheter. Crawley är också VD på Platinum Equity och sedan 2013 har han ansvarat för hanteringen av övergången av nyförvärvade företag till Platinum Equitys-portföljen. Han är också ansvarig övervakning av övergången och övervakning av operativa resultat hos vissa portföljbolag.

Innan han blev en del av Platinum Equity, hade Crawley positioner hos Alvarez och Marsal och PriceWaterhouseCoopers där han fokuserade på prestationsförbättrings-och förvärvsintegrationsstrategier för private equity-portföljföretag i en mängd olika branscher.

Crawley har en grundexamen i redovisning från Indiana State University och en magisterexamen i företagsekonomi från Indiana University Kelley School of Business.
Prasant Gondipalli
EVP/Chief Financial Officer
Med mer än 15 års erfarenhet av redovisning och finansiering inom konsult- och företagsverksamhet, övervakar Prasant Gondipalli nu i sin roll som CFO Cisions finans- och redovisningsfunktioner.

Innan han kom till Cision var Gondipalli Senior Vice President för Portfolio Operations på Platinum Equity. Han var också Senior Vice President Transformation på Key Energy Services ochVice President, Corporate Controller/Treasurer/Business Transformation på BlueLine Rental. Innan Gondipalli började arbeta inom bolagsvärlden arbetade han med omstruktureringar på Alvarez & Marsals.

Gondipalli är CPA och erhöll sin kandidatexamen i företagsadministration från Emory University. Han bor i Chicago med fru och barn.
Robert Coppola
Chief Information Officer
Robert Coppola ansvarar för att hantera och förbättra Cisions teknikfunktioner och säkerhetsställning på global basis. Innan Coppola kom till Cision var han fyra år på McGraw-Hill Financial som Chief Information and Technology Officer för S&P Capital IQ och S&P Dow Jones Indices, en ledande leverantör av värderingar, benchmarking och analys av de globala kapital- och råvarumarknaderna. Där var han ansvarig för att driva den övergripande teknologistrategin, arkitekturen och utvecklingen samt att även föra flera silobaserade teams framåt till att bli ett globalt operativt team. Han har också haft ledande befattningar med Thomson Reuters och Bloomberg LP. Coppola har en kandidatexamen i ekonomi från Rutgers University.
Kristie Scott
Chefsjurist
Kristie Scott har mer än 20 års erfarenhet som intern juridisk rådgivare för teknikföretag. Som chefsjurist ansvarar Scott för att strukturera och förhandla om ett brett spektrum av teknik- och företagsavtal, inklusive mjukvarulicenser, partnerskap, leverantörskontrakt och förvärvsdokument, samt rådgivning till företaget och dess styrelse i frågor om företagsstyrning och M&A.

Innan hon kom till Cision 2004 via Vocus arbetade Scott som intern juridisk rådgivare på Aether Systems, Inc., ett trådlöst teknikföretag, och Credit Management Solutions, en leverantör av programvara för kreditbearbetning. Innan hon fick sin doktorsexamen i juridik utvecklade och programmerade hon olika mjukvaruapplikationer inom försvars-, tidshanterings- och inspelningsindustrin och kreditbehandlingsindustrin.

Scott tog examen från Bucknell University med en kandidatexamen i datavetenskap och teknik och fick sin doktorsexamen i juridik från University of Baltimore School of Law. Hon bor med sin man och två söner i Maryland.
Nicole Guillot
President, EMEIA, Kanada och Latinamerika
Nicole Guillot är President, EMEIA, Kanada och Latinamerika för Cision. I denna roll leder hon den globala strategin för allt inkommande och utgående innehåll för Cision. Dessutom leder hon operativa och strategiska aktiviteter i hela Kanada och Latinamerika. Nicoles karriär har varit en tvärfunktionell resa över alla affärsområden inom nyhets- och informationsbranschen. Hon har varit suttit i styrelsen och varit primary representative i Kanada sedan 2016. Före Cisions förvärv av Canada Newswire (via PR Newswire) var Nicole President och VD för Canada Newswire, en roll som hon gick in i 2013, efter att i två år varit Senior Vice President på Global Products för PR Newswire.

Nicole är speciellt intresserad av arbete som förvandlar det sätt vi distribuerar och engagerar oss i innehåll i den digitala miljön, med fokus på analyser som ger insikter som kan leda till handling.

Nicole tog examen vid University of Ottawa och är baserad i Toronto, Ontario.
Yujie Chen
Senior Vice President, Asien och Stillahavsområdet
Yujie Chen, Senior Vice President, Asien och Stillahavsområdet ansvarar för Cisions strategiska inriktning och dess expanderande affärsverksamhet i hela regionen.

Chen anslöt sig till PR Newswire i slutet av 2003 för att leda arbetet med att utveckla dess media-distributionsnätverk i Kina. Hans roll utvidgades stadigt till att omfatta försäljning och marknadsföring, redaktionella tjänster och kundservice, produktutveckling och innovation. Tillsammans med sitt team var Chen banbrytande inom den kommersiella branschen för nyhetstjänster på en marknad där få trodde att detta kunde ha någon framtid. Han hjälpte till att etablera företaget som den dominerande aktören för tillhandahållande av nyhetsdistribution, finansiell information samt mediaunderrättelse och mediabevakningtjänster till kunderna. År 2013 befordrades Chen till chef för företagets verksamhet för hela APAC-regionen och han leder för närvarande ett team med cirka 200 medarbetare som arbetar på över ett dussin kontor i hela regionen och bistår tusentals globala och lokala kunder med deras kommunikationsbehov.

Innan PR Newswire hade Chen arbetat i många olika sektorer inom medie- och publiceringsbranschen och han har haft olika befattningar på bland annat CNBC Asia, Deluxe Global Media, Beijing Television. Chen har en MBA-examen från Anderson School of Management vid UCLA.
Ulrik Larsen
President, Cision Social
Ulrik Larsen är verksam som president för Cision Social och utnyttjar sin erfarenhet som VD på Falcon.io för att stärka Cisions närvaro som ledare inom sociala medier för Comms.

Larsen har två decenniers erfarenhet av entreprenörskap i utrymmet mellan marknadsföring och teknik. På den tekniska sidan jobbade han en kort tid på Oracle som en av de yngsta ingenjörerna i deras konsultteam. Senare fortsatte han att bygga de globala samhällenas plattform på NetDoctor.com tillsammans med ett litet team. Denna erfarenhet ledde till att han var en av grundarna som byggde upp ett skandinaviskt socialt nätverk från grunden, som sedan förvärvades av mediegruppen JP/Politiken.

Han gick vidare och startade en social-teknisk konsultverksamhet av boutiquestorlek och arbetade med markee-märken och förmedlingar. Efter att ha utvidgat sin kundbas, teknikstack och personal ledde han en spin-off av den interna sociala mediehanteringsprodukten som blev Falcon.io, som nu är en del av Cision.
Timo Thomann-Rompf
President, Cision Insights
Som chef för Cision Insights spelar Timo Thomann-Rompf en ledande roll i företagets innovationsmotor genom skapandet och implementeringen av Cision Insights portfölj av integrerade tjänster för övervakning, analys och tolkning av sociala och traditionella medier.

Thomann-Rompf har nästan 20 års erfarenhet av kommunikationsforskning och rådgivning, med en stark förståelse för olika marknader i Nordamerika, Europa och Asien. Han började på PRIME Research år 2000, där han var Director för Automotive i Mainz, Tyskland, och senare fick han till uppgift att övervaka verksamheten i Amerika.

Thomann-Rompf har en magisterexamen i statsvetenskap, efter att ha studerat statsvetenskap, sociologi och offentlig rätt vid Johannes-Gutenberg-University Mainz, University of Trier och vid Instituts d'études politiques / Sciences Po i Bordeaux, Frankrike.