We meet extraordinary challenges with extraordinary talent. These industry leaders are pushing the boundaries of what’s possible when it comes to powering your story.

Abel Clark, Verkställande direktör
Abel Clark
Verkställande direktör

Abel Clark gick med Cision år 2020 som dess verkställande direktör, en roll i vilken han överser ledningsteamet i alla globala affärsverksamheter. Innan han gick med Cision var Abel VD och ordförande för TruSight, ett nystartat företag med stöd från flera ledande finanstjänstföretag som grundades för att hantera tredjepartsriskhantering. Under hans ledarskap vann företag snabbt marknadsandelar och utökade sin kundbas, vilket lade grunden för företagets långsiktiga framgång.

Abel har tidigare arbetat som Global Managing Director för Thomson Reuters finansdivion som hanterar 5,5 miljarder dollar och betjänar 40 000 kunder i över 100 olika länder. Hans fokus på strategiska tillväxtmöjligheter, resursfördelning, förenkling a affärsprocesser och övergången från produktfokus till en kunddriven plattform har lett till ökad organisk tillväxt och en betydande ökning av vinstmarginalerna. Innan han tog sin roll i finansdivisionen ledde Clark handelssystemsföretaget Marketplaces, med en omsättning på 1,8 miljarder dollar, där han ledde den globala valutahandlarens helomvändning och ompositionering för att uppnå en ledande marknadsposition och en hållbar tillväxt. Tidigare arbetade han som Chief Strategy Officer hos Thomson Reuters Corporation och var en del av dess koncernledning.

Abel har en MBA från London Business School och en ingenjörsexamen från University of Southampton i England. 

Prasant Gondipalli, EVP/Chief Financial Officer
Prasant Gondipalli
EVP/Chief Financial Officer
Med mer än 15 års erfarenhet av redovisning och finansiering inom konsult- och företagsverksamhet, övervakar Prasant Gondipalli nu i sin roll som CFO Cisions finans- och redovisningsfunktioner.

Innan han kom till Cision var Gondipalli Senior Vice President för Portfolio Operations på Platinum Equity. Han var också Senior Vice President Transformation på Key Energy Services ochVice President, Corporate Controller/Treasurer/Business Transformation på BlueLine Rental. Innan Gondipalli började arbeta inom bolagsvärlden arbetade han med omstruktureringar på Alvarez & Marsals.

Gondipalli är CPA och erhöll sin kandidatexamen i företagsadministration från Emory University. Han bor i Chicago med fru och barn.
Nicole Guillot, President, EMEIA, Kanada och Latinamerika
Nicole Guillot
President, EMEIA, Kanada och Latinamerika
Nicole Guillot är President, EMEIA, Kanada och Latinamerika för Cision. I denna roll leder hon den globala strategin för allt inkommande och utgående innehåll för Cision. Dessutom leder hon operativa och strategiska aktiviteter i hela Kanada och Latinamerika. Nicoles karriär har varit en tvärfunktionell resa över alla affärsområden inom nyhets- och informationsbranschen. Hon har varit suttit i styrelsen och varit primary representative i Kanada sedan 2016. Före Cisions förvärv av Canada Newswire (via PR Newswire) var Nicole President och VD för Canada Newswire, en roll som hon gick in i 2013, efter att i två år varit Senior Vice President på Global Products för PR Newswire.

Nicole är speciellt intresserad av arbete som förvandlar det sätt vi distribuerar och engagerar oss i innehåll i den digitala miljön, med fokus på analyser som ger insikter som kan leda till handling.

Nicole tog examen vid University of Ottawa och är baserad i Toronto, Ontario.
Maggie Lower, Chief Marketing Officer
Maggie Lower
Chief Marketing Officer
Maggie Lower gick med Cision år 2020 i rollen som Chief Marketing Officer där hon har ansvar för marknadsföringsverksamheten och alla företagets marknadsföringsinitiativ. Som en del av sitt arbete fokuserar hon på lead scaling, att utveckla Cisions varumärke och att uppnå medelsiktiga och långsiktiga mål.

Innan hon gick med Cision var Maggie den första Chief Marketing Officer hos TrueBlue, där hon ledde de digitala marknadsförings-, innovations- och kommunikationsstrategierna för företagets olika varumärken. Hon har också arbetat i chefsroller inom marknadsföring hos Alight och Aon Hewitt, och spenderade 15 år hos Bank of America med att leda utvecklingen av go-to-market-planer.

Utöver sin expertis som marknadsföringschef är Maggie också en stark ledare inom företagskultur som arbetar med HBTQ+-frågor och att skapa mentorprogram i syfte att öka mångfalden och integrationen på arbetsplatsen. Hon har fått erkännande från flera branschorganisationer och kollegiala grupper för sin yrkesskicklighet och sitt arbete med människorättsfrågor.

Maggie har avlagt examen vid Hamilton College och fick sin MBA från Kellogg School of Management vid Northwestern University. Hon bor för närvarande i Chicago och arbetar ideellt som medlem av Peer 150 Marketing Advisory Board och som mentor hos The Marketing Academy US där hon hjälper till att utveckla och fostra nya topptalanger inom marknadsföring, reklam och kommunikation.
Paul Dumas, Personalchef
Paul Dumas
Personalchef

Paul Dumas är personalchef vid Cision, där han ansvarar för Cisions globala HR-strategi. Dumas är en närvarande personalchef som alltid strävar efter att främja en kultur och ett syfte som verkligen engagerar de anställda.

Dumas har innehaft flera överordnade befattningar inom personalansvar under sin långa karriär, och de senaste åren har han varit personalchef vid Fiserv, Inc och US Anesthesia Partners. Vid Fiserv strävade Paul efter en mångfald och en inkluderande kultur, höjde de anställdas engagemang och skapade talanghanteringssystem. Paul lägger alltid stor vikt vid att skapa starka anställningsprocesser, talangutvecklingsförfaranden och strategier för ändringshantering och personalengagemang. Han har omfattande erfarenhet av verksamhetsledning och är en mycket kompetent personalchef som även har haft rollen som operativ chef för ett framgångsrikt uppstartsbolag, Workpays.

Paul har en masterexamen i humankapital och organisationsutveckling från University of San Francisco och en kandidatexamen från Johnson & Wales University.

Kristie Scott, Chefsjurist
Kristie Scott
Chefsjurist
Kristie Scott har mer än 20 års erfarenhet som intern juridisk rådgivare för teknikföretag. Som chefsjurist ansvarar Scott för att strukturera och förhandla om ett brett spektrum av teknik- och företagsavtal, inklusive mjukvarulicenser, partnerskap, leverantörskontrakt och förvärvsdokument, samt rådgivning till företaget och dess styrelse i frågor om företagsstyrning och M&A.

Innan hon kom till Cision 2004 via Vocus arbetade Scott som intern juridisk rådgivare på Aether Systems, Inc., ett trådlöst teknikföretag, och Credit Management Solutions, en leverantör av programvara för kreditbearbetning. Innan hon fick sin doktorsexamen i juridik utvecklade och programmerade hon olika mjukvaruapplikationer inom försvars-, tidshanterings- och inspelningsindustrin och kreditbehandlingsindustrin.

Scott tog examen från Bucknell University med en kandidatexamen i datavetenskap och teknik och fick sin doktorsexamen i juridik från University of Baltimore School of Law. Hon bor med sin man och två söner i Maryland.
Yujie Chen, President, Asien och Stillahavsområdet
Yujie Chen
President, Asien och Stillahavsområdet
Yujie Chen, President, Asien och Stillahavsområdet ansvarar för Cisions strategiska inriktning och dess expanderande affärsverksamhet i hela regionen.

Chen anslöt sig till PR Newswire i slutet av 2003 för att leda arbetet med att utveckla dess media-distributionsnätverk i Kina. Hans roll utvidgades stadigt till att omfatta försäljning och marknadsföring, redaktionella tjänster och kundservice, produktutveckling och innovation. Tillsammans med sitt team var Chen banbrytande inom den kommersiella branschen för nyhetstjänster på en marknad där få trodde att detta kunde ha någon framtid. Han hjälpte till att etablera företaget som den dominerande aktören för tillhandahållande av nyhetsdistribution, finansiell information samt mediaunderrättelse och mediabevakningtjänster till kunderna. År 2013 befordrades Chen till chef för företagets verksamhet för hela APAC-regionen och han leder för närvarande ett team med cirka 200 medarbetare som arbetar på över ett dussin kontor i hela regionen och bistår tusentals globala och lokala kunder med deras kommunikationsbehov.

Innan PR Newswire hade Chen arbetat i många olika sektorer inom medie- och publiceringsbranschen och han har haft olika befattningar på bland annat CNBC Asia, Deluxe Global Media, Beijing Television. Chen har en MBA-examen från Anderson School of Management vid UCLA.
Ulrik Larsen, Head of Falcon
Ulrik Larsen
Head of Falcon
Ulrik Larsen är Cisions Head of Falcon och utnyttjar sin erfarenhet som vd för Falcon.io för att stärka Cisions närvaro som ledare inom hantering av sociala medier för kommunikation.

Larsen har två decenniers erfarenhet av entreprenörskap i utrymmet mellan marknadsföring och teknik. På den tekniska sidan jobbade han en kort tid på Oracle som en av de yngsta ingenjörerna i deras konsultteam. Senare fortsatte han att bygga de globala samhällenas plattform på NetDoctor.com tillsammans med ett litet team. Denna erfarenhet ledde till att han var en av grundarna som byggde upp ett skandinaviskt socialt nätverk från grunden, som sedan förvärvades av mediegruppen JP/Politiken.

Han gick vidare och startade en social-teknisk konsultverksamhet av boutiquestorlek och arbetade med markee-märken och förmedlingar. Efter att ha utvidgat sin kundbas, teknikstack och personal ledde han en spin-off av den interna sociala mediehanteringsprodukten som blev Falcon.io, som nu är en del av Cision.
Michael Laxineta, Head of Global Insights
Michael Laxineta
Head of Global Insights

Michael Laxineta tillträdde rollen som Cisions Head of Global Insights 2020 efter att ha arbetat som President för Bulletin Intelligence. Laxineta började på Bulletin Intelligence 2013 och var tidigare ansvarig för dotterbolagen Bulletin Healthcare och Bulletin Media, som levererar dagliga sammandrag till mer än en miljon medlemmar i landets främsta föreningar, däribland American Medical Association.

Laxineta började sin karriär inom publiceringsbranschen och har sedan dess haft ledande befattningar på marknadsledande företag inom affärstjänster och innehållsmarknadsföring, där han fokuserat på sofistikerade och innovativa skräddarsydda lösningar för kunder inom en rad branscher. 

Laxineta har en magisterexamen från University of Pennsylvania Wharton School of Business and School of Engineering, och en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Southern California Marshall School of Business.