maj 07, 2018 / in Sverige Blogg / by Oskar Larsson

Du har väl inte missat Cisions globala journalistundersökning State of the Media 2018 där journalister från 6 olika länder tillfrågades angående deras arbetsssituation och det nuvarande läget i branschen. Här kan du ladda ned rapporten för att läsa om trender och tendenser i det globala medieklimatet.

Vad tycker de svenska journalisterna?

Om svenska journalister själva fick önska något som skulle hjälpa dem utföra sina jobb bättre vore det ett ökat resursstöd. Enligt vår undersökning svarar 47 % att personal- och resursrelaterade utmaningar har varit de mest angelägna det senaste året. Sociala medier och sökmotorers framfart på bekostnad av traditionella medier uppfattas som den näst största utmaningen med 29 % av rösterna.

En aktuell fråga relaterad till medier är den om förtroende och tillförlitlighet. Över hälften av de svenska respondenterna upplever allmänhetens förtroende för medier har minskat det senaste året samtidigt som endast 4 % känner en uppåtgående trend.

En tydlig skillnad mellan Sverige och övriga länder är att svenska journalister, med bakgrund i att aktuella rörelser som #MeToo och #TimesUp spelades ut i medier innan de bedömdes i rättegång, upplever att det har skadat den allmänna bilden av journalistik. Globalt sett upplever 29 % av de svarande att detta skadar journalistiken medan motsvarande siffra i Sverige var 40 %. Samtidigt var det bara 21 % i Sverige som menade att det stärkte journalistikens roll jämfört med 36 % globalt.

Undersökningen visar att det blir allt viktigare för journalister att försäkra sig om att innehållet som skickas ut håller en 100-procentig nivå när det kommer till faktagranskande och kvalitetssäkring, detta på bekostnad av att vara först ut med nyheten till varje pris.

Vad innebär det för kommunikatören?

Till skillnad från i andra länder rankades talespersoner högt i Sverige när det kom till trovärdiga källor. De var visserligen fortfarande bakom pressmeddelanden men med en liten marginal. Just pressmeddelandet återkommer även högst upp på frågan om vilken källa från kommunikatörer som upplevs som mest trovärdig enligt journalisterna.

När vi frågade hur kommunikatörer kunde hjälpa journalisten i arbetet svarade 40 % att de behövde rätt data och expertutlåtanden tillgängliga vid begäran, en markant högre siffra än det globala genomsnittet på 27 %.

Se till att ha dina experter i startblocken, fokusera på att producera grymma pressmeddelanden och ha rätt data tillgänglig när en journalist hör av sig!

Vill du veta med om de globala resultaten?

Ladda ned ditt kostnadsfria exemplar av State of the Media 2018 här.

Tags : PR-tips

Most Recent Posts

Cision Blogs Topics

 • Best Practices

  Få de senaste uppdateringarna och best practice inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 • Tips och trix

  Läs artiklar och få inspiration på hur du förbättrar dina kommunikations-insatser inom digital synlighet, marknadsföring, PR och IR. Cision ger dig tipsen!

 • Produkter och tjänster

  Läs mer om hur Cision kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete med PR, IR- och corp comms och hur du kan nå ut till rätt mottagare.

 • Nyhetsbrev inom kommunikation

  Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev!

About Oskar Larsson

Arbetar som Digital redaktör på Cision Scandinavia och ansvarar för mycket av innehållsproduktionen här på bloggen. Du kan nå mig på: oskar.larsson@cision.com