Lägg ifrån dig tarot-korten, stoppa undan spåkulan och släpp tanken på att fråga Siri. Svaren på flera frågor många kommunikatörer i Sverige brottas med dagligen hittar du i vår nya rapport State of the Media 2022: Fokus Sverige.

Varför får jag inga svar på mina nyhetspitchar?

Det korta svaret är att du troligtvis skickar rätt nyhet men till fel journalist vid fel tidpunkt, även om orsakerna kan vara flera. Enligt rapporten bevakar över hälften av de svenska journalisterna fem eller fler ämnesområden och 28% skriver tio eller fler artiklar varje vecka. Dessutom svarar tre av fyra journalister att högst en fjärdedel av pitcharna de tar emot är relevanta för dem. Med ett högt tempo på nyhetsredaktionerna spenderar de sannolikt inte den tid som blir över på att återkoppla med feedback om att nyheten inte är relevant för dem. Hur kommer du då runt denna problematik? Gör din research för att förstå journalistens målgrupp och vad den tycker är relevant. Annars slösar du både din tid och journalistens.

Är pressmeddelandet fortfarande viktigt att bry sig om?

Absolut! Faktum är att pressmeddelandet har toppat listan över vilken typ av innehåll svenska journalister vill få från kommunikatörer sedan tre år tillbaka. Vi frågade även om vilken källa de tyckte var mest användbar och även här toppar pressmeddelandet före källor som branschexperter och webbsidan. Detta gäller inte bara i Sverige – såväl globalt som i vårt grannland Finland placeras pressmeddelandet högst på frågan om just användbara källor. Underskatta aldrig kraften i ett bra pressmeddelande – men se till att den kommer till rätt journalist.  

Hur når jag igenom bruset för att få journalistens uppmärksamhet?

Nyckeln till att få journalistens uppmärksamhet ligger i att förstå din målgrupp. För att göra det måste du förstå journalistens läsare och forma dina nyhetspitchar därefter. När vi frågade svenska journalister om vad kommunikatörer kan göra för att underlätta deras arbete svarade över hälften (54%): ”Förstå min målgrupp och vad de tycker är relevant”. Ju mer du visar att du förstår vad reportern bevakar (och kan förutse vad de skulle vara intresserade av att skriva om härnäst), desto mer kommer du att sticka ut. Journalister översköljs så irrelevanta, generiska pitchar att de inte kan undgå att lägga märke till de som faktiskt är relevanta.

Vad är det som gäller när det kommer till journalister och direktmeddelanden i sociala medier?

Du skulle visserligen sticka ut ur mängden genom att närma dig journalister genom att kontakta dem via direktmeddelanden i sociala medier, men det kan vara värt att tänka igenom det en gång extra innan du slajdar in i deras DM då kanalen verkar vara något av en vattendelare. 4% föredrar det, 24% svarar att det är acceptabelt medan 12% avskyr det och resterande ligger någonstans däremellan. Om nyheten är tillräckligt bra kanske det inte spelar någon roll om du använder direktmeddelanden, e-post eller brevduvor men det är bra att känna till att DM kan vara kontroversiellt då arbetet kan krocka med ens privata sfär.

Vad vill journalister egentligen ha från kommunikatörer och PR-proffs?

Vad vill man egentligen ha från de personer de arbetar med? Att de gör ens egna liv (och jobb) enklare. Vi frågade de svenska journalisterna hur kommunikatörer kan hjälpa dem och därmed göra deras liv enklare. De främsta svaren: Förse dem med data och expertresurser när de behöver dem, förstå deras målgrupp och vad de tycker är relevant, och sluta spamma dem med irrelevanta erbjudanden (se fråga 1 ovan).

 

Kort sagt, journalister behöver kommunikatörer som visar empati och förståelse när de arbetar med dem. Det omfattar allt från att respektera deras deadlines och svara snabbt på deras förfrågningar till att tillhandahålla de filer, information och andra resurser som de behöver för att kunna utföra sitt arbete.  

Med en bättre förståelse för de utmaningar som journalister står inför kan kommunikatörer bättre hjälpa journalisterna utföra sitt arbete och med det bygga långsiktiga journalistrelationer som gagnar samtliga parter.