Internationale Automobil-Ausstellung, även känd som International Motor Show Germany (eller IAA), är världens största bil- och mobilitetsmässa. Ett branschevent där de senaste teknologiska framstegen och framtidskoncepten för mobilitet visas upp för världen. Våra kollegor från Cision Insights har analyserat mässan i förhållande till global mediebevakning samt omnämnanden i sociala kanaler och har kommit fram till några avslöjande slutsatser. Vi presenterar de viktigaste här.

IAA Mobility 2021 - exeptionellt i många avseenden

För första gången sedan 1951 hölls mässan inte i Frankfurt utan i München. Den största skillnaden jämfört med tidigare IAA-utställningar var att biltemat integrerades i det övergripande temat mobilitet.

Mässans nya koncept kring temat mobilitet lockar nya målgrupper och erbjuder ett forum för företag och aktörer som inte direkt kommer från den traditionella bilindustrin. Ett exempel på detta är den starka närvaron av cykeltillverkare på mässan. Samtidigt håller IAA på att förlora global relevans för bilindustrin och står inför ett minskat medieintresse, inte minst på grund av den betydligt lägre närvaron av internationella biltillverkare.
 

1. Kina & IAA

I Asien och Stillahavsområdet, särskilt i Kina, har IAA stadigt ökat sin synlighet i media sedan 2013. Detta hänger säkert också samman med de kinesiska företagens ökande närvaro på IAA. Om vi tittar på andra målmarknader, till exempel Nord- och Sydamerika eller Europa, ser vi en tydlig nedgång i mediernas uppmärksamhet.


2. Produkter

När vi tittar på de fordonstillverkare som var representerade på IAA och de ämnen som de lanserade är det tydligt att fokus ligger på produkter. Det är främst de nya modellerna och koncepten som diskuteras, medan strategiteman får mindre uppmärksamhet.

3. Elektrisk mobilitet

Det är uppenbart att ämnet elektrisk mobilitet är stjärnan i showen. Globala medier fokuserar inte på en enskild modell, utan gör IAA 2021 till den mest elektriska mässan någonsin och lägger fokus på digitalisering, smarta bilar och autonom körning.

4. Klimatprotester

När vi tittar på mediebevakningen och diskussionerna i sociala medier i Tyskland är det märkbart att protesterna och klimatbevakningen har den största andelen av IAA:s bevakning.

5. Media fokuserar på mässan

När det gäller kommunikationen sker en förändring av strategin: år 2021 kommer nästan alla fordonstillverkare att koncentrera sina aktiviteter främst till mediedagen eller kvällen före evenemanget och därmed innan mässan också öppna för besökare. Totalt sett kommer nästan 70 % av IAA:s bevakning att genereras under evenemanget.

6. Socialt engagemang

Om vi tittar på diskussionerna på sociala kanaler ser vi att det är just de nya (mobilitets-)koncepten som engagerar användarna där. Medan Mercedes Benz i synnerhet genererar ett starkt engagemang genom sina inlägg på Instagram, får BMW och Volkswagen höga poäng på YouTube. Som jämförelse kan nämnas att Twitter-inlägg från de utställande företagen genererar ganska lågt engagemang.