För trettonde gången delar vi ut “Cision PR Influencer Award”, ett pris som går till den konsult inom PR och kommunikation som har haft störst digitalt inflytande under det gångna året. De 20 nominerade och vinnaren utses med hjälp av vår tjänst NextGen Communications Cloud. Vinnaren kommer ta emot priset på Spinngalan den 11 april.

”Cision PR Influencer Award” syftar till att lyfta fram enskilda konsulter inom PR- och kommunikationsbranschen som driver utvecklingen framåt genom att själva ägna sig åt ett effektivt digitalt PR-arbete. Utmärkelsen delas i år ut för trettonde gången gången, och bland tidigare vinnare märks exempelvis Sharareh Hoss, Per Schlingmann och Daniel Redgert. 

De nominerade och vinnaren tas fram med hjälp av vår tjänst NextGen Communications Cloud. Det digitala inflytandet mäts baserat på en mängd parametrar, allt från antal följare i sociala medier till engagemangsnivå och mediesynlighet. Parametrarna ses årligen över för att fånga de betydande faktorer som präglar dagens digitala kommunikation.  En ny parameter för i år är aktivitet på Threads.

  • Vi ser regelbundet till att involvera nya sociala plattformar i våra uträkningar för att se i vilken utsträckning PR-konsulterna tidigt är ute och testar nya kanaler, säger Magnus Thell, VD för Cision Sverige. Nytt för i år är bland annat att vi har involverat Threads, en social plattform som majoriteten av de nominerade redan har anammat. Utöver det mäter vi, precis som tidigare år, engagemang kombinerat med omnämnanden i såväl traditionella medier som sociala kanaler.

De 20 nominerade till Cision PR Influencer Award 2024 (utan inbördes ordning) är: 

 

För att kunna nomineras till ”Cision PR Influencer Award” krävs att man är konsult och arbetar på eller är knuten till en byrå inom PR eller är konsult inom PR i egen regi. Dessutom ska personen vara aktiv på flera sociala medie-plattformar och blivit omnämnd minst en gång i digitala nyhetsmedier under det gångna året. Slutligen måste personen ha öppna profiler i sociala medier för att genomslaget ska kunna mätas.