Vår kund Sandvik har Sveriges bästa företagswebbplats enligt Webranking från Comprend. Nyckeln till framgång är enkelhet, löpande små förbättringar och transparens i kommunikationen. Det berättar Edvard Bergström, kommunikationschef inom verkstadskoncernen Sandvik, och webbspecialist Anki Hallman.

 

Varför tror ni att ni lyckas bra med företagswebbplatsen?

Anki: Jag tror en nyckel är att vi strävar efter att vara tydliga och inte krångla till det, varken med strukturen eller terminologin. Designmässigt vill vi inte vara alltför kreativa och skapa förvirring för besökaren. Så enkelhet och tydlighet är nyckelord.

 

Edvard: Samtidigt försöker vi också gå mot att vara inspirerande kring vår verksamhet. Det blir lätt lite torrt inom vårt gebit, så vi försöker vara lite kreativa. Ett exempel är vår Stories-sektion, där vi lyfter på perspektivet och använder storytelling om bolaget. Där kommunicerar vi mer visionärt om stora lösningar, exempelvis hur vi bidrar inom hållbarhet.

 

Vilka är målgrupperna för webbplatsen?

Anki: Företagswebbplatsen riktar sig främst mot jobbsökande, investerare, analytiker och journalister. Sen har vi runt 40 produktsajter för kunder. Oberoende av målgrupp för koncernsajten försöker vi hålla oss till enkelhet med ett lättförståeligt språk och inte brodera ut texterna. Vad gäller IR-kommunikationen så driver våra IR-experter det innehållet, och sen får vi som arbetar med webben paketera det.

 

Hur jobbar ni med att utveckla webbplatsen?

Anki: Vi jobbar mycket själva med UX-frågorna. Vi gör mindre förändringar löpande och testar. Vid större förändringar och gränssnittsutveckling tar vi hjälp av vår webbyrå, vi har inga egna utvecklare.. Sen använder vi bland annat Comprends mätning om vad besökarna vill ha för information.

 

Är det svårt att leva upp till besökarnas förväntningar på information?

Anki: Jag tycker faktiskt inte det. Vi undersöker exempelvis om besökarna hittar det de letar efter, och vi får bra resultat där. Sen finns delar som är svårare att mäta, som exempelvis vilken känsla man får inne på webben. Där finns det säkert förbättringsområden. Generellt blir man ju aldrig klar när man arbetar med webb.

 

Har förändringarna i omvärlden med exempelvis krig i Ukraina och lågkonjunktur påverkat er IR-kommunikation på webbplatsen?

Edvard: Till viss del ställer det andra krav på hur vi kan kommunicera, dels om agilitet i affären men också vad vi har för framtidsvisioner och hur vi positionerar oss inom teknologiledarskap till exempel. Den typen av frågor ställs det krav på att vi kommunicerar kring, men det är inte webbsidan som är den primära kanalen. Det handlar mer om möten med investerare på analytikerträffar exempelvis. Det handlar också om hur vi sen kan bygga en mer proaktiv storytelling kring visionen framåt. Samt inte minst hur det visar sig i våra kvartalssiffror. Men vi har inte behövt stöpa om kommunikationen på webben egentligen.

 

I Webranking lyftes er hållbarhetsinformation fram. Hur arbetar ni med den?

Edvard: Hållbarhet är ett av våra strategiska fokusområden. Generellt kan det ju röra sig om rätt krånglig information och även här försöker vi hålla oss till enkelhet. Vi försöker också vara så transparenta som möjligt, vilket vi vet uppskattas. Och vi försöker ge konkreta exempel. Det sammantaget tycker jag är den stora styrkan i vår hållbarhetssektion på webbplatsen.

 

Är det svårt att vara transparenta?

Edvard: Nej, jag tycker inte det. Det ställs redan idag höga krav på oss, och det kommer ännu högre krav vad gäller rapporteringsskyldighet. Så är man inte transparent redan nu så har man en snabb resa framför sig som man måste göra. Jag upplever att vi redan har kommit långt.

 

Vilka delar vill ni utveckla framåt med webbplatsen?

Anki: Det finns mycket. Jag ser att vi skulle kunna lyfta fler exempel på hur vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara, för det finns många sådana case att lyfta. Sedan behöver vi bevaka vad som händer inom exempelvis AI och hur vi eventuellt kan använda det i framtiden. Vi bevakar även ökade krav på säkerhet av olika slag. Och det kommer nya krav på tillgänglighet, där vi håller oss uppdaterade. Vi vill gärna ligga steget före inom tillgänglighet, för det som är bra för de som har en nedsatt förmåga är ju bra för alla. Så det finns både tekniska delar och innehållsdelar som vi behöver utveckla.

 

Slutligen, hur kändes det att vinna Webranking och har Sveriges bästa företagswebbplats?

Anki: Det var en överraskning och jag blev jätteglad. Jag förstod ju att vi skulle plocka mer poäng i år, man tävlar ju lite mot sig själv men konkurrensen är hård. Och det är ju mycket jobb att följa Webrankning-protokollet, men det blir lättare för varje år.

 

Läs mer om Cisions IR-lösningar till din företagswebbplats här