Hösten 2020 är här och det behöver knappast nämnas att vardagen vi klivit in i efter sommaren fortfarande är speciell. Vi bad tre experter reflektera över vilka utmaningar som väntar för kommunikatörer framöver. Hanna Brogren, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, Matti Palm, grundare och partner på Greenhill Relations och Simon Beyer, partner och Chief Strategy Officer på Ingager, delar här med sig av sina insikter.

Vilka stora utmaningar ser du för kommunikatörer under hösten 2020?

Hanna: Det finns många utmaningar nu efter ett halvår med pandemin. Nu fortsätter de som kan att arbeta hemifrån så den interna kommunikationen är fortsatt väldigt viktig. Samtidigt behöver chefer och ledare nya typer av stöd för att kunna leda och följa upp när människor inte träffas. Där har kommunikation en nyckelroll att både hitta digitala verktyg som passar och coacha ledare och chefer i dessa nya roller. Det är en stor förändring och som sådan kräver den genomtänkt kommunikation. En annan utmaning är att få med alla så att människor inte känner sig ensamma.

Matti: Låt oss vara ärliga och inte försköna. Utgångspunkten är usel för många, även om Greenhill Relations som en mindre byrå klarade sig med blotta förskräckelsen. Bland både konsulter och företag började våren med stora nedskärningar i både aktiviteter och personal. Kunder prioriterade ned kommunikation även om kommunikationsbehovet blev större än någonsin. Kampanjer sköts upp och företag tvingades avsluta konsultavtal för att ha möjlighet att permittera sin egen personal, vilket tvingade byråer att följa efter. 

Utmaningen nu är att gasa, både när det gäller kapacitet och att kicka igång kampanjer med kort varsel. Äntligen finns det ett sug för något annat än den eländiga pandemin. 

Simon BeyerSimon: Såväl hösten som våren kommer med all sannolikhet fortsatt präglas av osäkerhet för stora delar av världen. För att som kommunikatör ha möjlighet att nå fram och skapa effekt med sin kommunikation krävs en stor grad anpassning vilket alltid är utmanande. Givetvis skiljer sig branscher, regioner och länder åt men gemensamt för alla kommunikatörer är att förstå behovet av tillit och trovärdighet i såväl innehåll som avsändare. Därför tror jag det kommer bli en utmaning för många att till viss del anpassa sin kommunikation samtidigt som många avsändare vill kommunicera hopp och positiva signaler.
 
Alla kommunikatörer kommer jaga förståelse för vad som egentligen är det ”nya normala”. Vilka förutsättningar finns och hur ser världen egentligen ut? Det kommer inte finnas ett enskilt svar på frågan om vad som är det nya normala, men trots det vill alla förstå. Vissa nya beteenden kommer säkerligen bestå medan andra kanske återgår till vad som tidigare ansågs vara normalt. Analysen av det ”nya normala” är viktig eftersom detta avgör vilka förutsättningar som finns för att kommunicera framgångsrikt.
 
En tydlig trend under våren, som lär fortsätta under hösten handlar om användarnas ökade digitala kommunikation. Alla från Generation Z till Boomers spenderar mer tid i den uppkopplade världen. Effekterna av detta är flera, bland annat kommer det bli än mer utmanande att fånga mottagarens intresse eftersom den totala informationsmängden ökar. Som kommunikatör blir det därför viktigare än någonsin att genuint förstå vad som är relevant för den tilltänka målgruppen och kunna paketera detta på ett sätt, samt i ett format, som gör att användaren faktiskt orkar och vill ta till sig budskapet.

Vilket är ditt bästa tips till kommunikatören som ställs inför dessa utmaningar?

Hanna: Om jag ska välja ett tips så är det att verkligen se till att kommunikationen fokuserar på det som driver affären och verksamheten framåt. Både i den interna och externa kommunikationen. Och såklart att skapa en systematik som gör att uppföljningen sker löpande för ett agilt och smidigt arbete där alla känner sig inkluderade.

"Se till att kommunikationen fokuserar på det som driver affären och verksamheten framåt" - Hanna Brogren, Sveriges Kommunikatörer

Matti: Gasa utan att fatta beslut om detaljer, så att du kan vara snabbfotad och agil. Visst är planering viktigt, men det är ännu viktigare att vara beredd när nya kommunikativa möjligheter dyker upp. Engagemanget i olika frågor har skiftat fokus under pandemin på ett sätt som var svårt att förutsäga. På samma vis måste vi vara ödmjuka inför framtiden. På Greenhill har bestämt oss för att det är viktigt att slå fast hur länge vi kan vänta med att fatta slutgiltiga beslut istället för att fatta dem med det begränsade beslutsunderlag vi har idag. Kan vi vänta med detaljerna i julkampanjen till slutet av oktober och ändå hinna få allt på plats? Då får vi ett kommunikativt försprång.

Simon: Viktigast av allt är att som kommunikatör själv är nyfiken på utvecklingen i världen, den bransch man verkar inom samt behoven hos den målgrupp man vill nå ut till. I en värld som hela tiden förändras i allt snabbare takt är lärande och ny kunskap det absolut viktigaste för att behålla konkurrenskraft – inom alla områden och discipliner.
 
Våga hitta en grund i er kommunikation som gör det möjligt att kommunicera på ett sätt som upplevs som trovärdigt och skapar tillit såväl internt som externt. Detta är en större utmaning än vad det kan låta som men kommer vara viktigt för kommunikatören.  
 
När mottagarnas vilja och förmåga att ta till sig budskap försämras krävs att kommunikatörer använder sig av format och strategier som är anpassade till rådande förutsättningar. Ingen vet vad som är rätt vilket gör att det alla behöver testa sig fram tills man hittar en strategi och ett arbetssätt som fungerar

"Lärande och ny kunskap är det absolut viktigaste för att behålla konkurrenskraft" - Simon Beyer, Ingager

Ser du att några nya möjligheter öppnas upp för kommunikatören givet dessa nya förutsättningar i yrkesrollen?

Hanna: Jag ser alltid möjligheter för den som har bra kompetens inom kommunikation! Vi lever i en tid av stor förändring på flera plan och kommunikation hamnar i centrum för att vi ska klara de förändringar som pågår och som berör många människor. Kommunikatörer blir mer och mer affärsutvecklare och leder kreativa förändringsprocesser, både internt och med kunder. Vi ser det tydligt i efterfrågan på utbildningar hos oss på Sveriges Kommunikatörer. Kurser om kundresa, mätning av effekter och design thinking har snabbt seglat upp som favoriter bland våra utbildningar. Kommunikation finns i kärnan av utvecklingen i bolag och organisationer.

Matti: Oh, ja, verkligen! När det gäller kanaler så har vi konkret sett en poddsommar som vi aldrig sett tidigare. Tidigare innebar sommaren en dipp för poddlyssnande men inte i år. I övrigt har naturligtvis live varit det mest iögonfallande nya. Rent konkret har vi på Greenhill arbetat med allt från att förproducera material inför livesändningar, sända live via olika plattformar till att flytta våra traditionella utbildningar, som medieträning, till Zoom.

När det gäller innehållet i kommunikationen så har pandemin hittills inneburit en nyktrare syn på vad som är viktigt. Mindre semesterbilder och mer diskussion på liv och död. Men det är nog inte en bestående förändring. Suget efter innehåll som inspirerar och underhåller är ju enormt också efter att ha spenderat mycket tid hemma framför oändligt långa videokonferenser. 

Simon: Givet att arbetet blir än mer komplicerat och integrerat i övriga delar av verksamheten kommer det kunna skapas synergier med andra avdelningar och funktioner vilket givetvis kan ses som en möjlighet.

"När det gäller innehållet i kommunikationen så har pandemin hittills inneburit en nyktrare syn på vad som är viktigt" - Matti Palm, Greenhill Relations

Tror du att kommunikatörsrollen kommer att förändras på sikt i en coronapräglad värld? Om ja - hur då? 

Hanna: Det sägs ju att världen kommer att vara coronapräglad i flera år framåt men vi får väl hoppas att människor kan börja träffas inom en kortare tid. Men vi har nu haft god tid på oss att vänja oss vid att arbeta under nya förutsättningar. Event och konferenser blir digitala men fortfarande försöker de efterlikna IRL-event, så det finns potential för utveckling där. Mycket kommer säkert att förändras. Webbinarier blir en viktigare verksamhet för många företag som behöver bygga relationer och rikta sig mer utåt.  Hela utvecklingen med datadriven kommunikation kommer att accelerera i och med corona, vi är ju än mer beroende av de digitala kontaktvägarna nu.

Matti: Live är här för att stanna. Det finns ingen skarp gräns mellan att delta i ett möte med kollegorna, att delta i ett onlineseminarium och att titta på en livesändning med Bob Hund på Youtube längre. Visst, rent tekniskt är intet nytt under solen men nu har äntligen många, många personer klarat sig över de tekniska hindren och obekvämligheterna och helt enkelt vant sig. Det innebär också att äkta möten, i köttvärlden, kommer att vara exklusiva tillställningar, lyx och ren njutning. Underbart att slippa hemmakontoret då och då. Men ingen kommer väl längre att flyga mellan Stockholm och Göteborg för att sitta och halvsova några timmar i ett konferensrum, eller?

Simon: I en global och digital värld kommer krävas ökat samarbete såväl internt som externt. När samtidigt världen präglas av osäkerhet, vilket på olika sätt säkert kommer bestå, krävs det att kommunikatörsrollen än mer integreras i andra delar av företag och organisationer för att behålla konkurrenskraft. Rollen som kommunikatör tror jag kommer breddas och den kunskap som finns bland kommunikatörer kommer generera värde inom fler områden än vad vi ser idag. Detta scenario innebär även att det kommer krävas ytterligare förståelse hos kommunikatörer för hur den egna kompetensen kan skapa värde för olika avdelningar och på sikt skapa bättre resultat.  

Vill du få den här typen av läsning direkt till din mail? 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev PR Update

Missa inte vår livepodd om hur coronakrisen påverkat medier och influencers. 

Här kan du läsa mer om Cisions PR-tjänster