”Cision PR Influencer Award” syftar till att lyfta fram enskilda konsulter inom PR- och kommunikationsbranschen som driver utvecklingen framåt genom att själva ägna sig åt ett effektivt digitalt PR-arbete. Priset delas ut för trettonde gången i samband med Spinngalan. I år var de nominerade svårare att skiljas åt än vanligt, vilket innebär att antalet finalister har utökats från fem till sex. Finalisterna till “Cision PR Influencer Award 2024” (utan inbördes ordning) är:  


Finalisterna och vinnaren utses med hjälp av Cisions tjänst NextGen Communications Cloud. Det digitala inflytandet mäts baserat på en mängd parametrar, allt från antal följare i sociala medier till engagemangsnivå och mediesynlighet. Parametrarna ses årligen över för att fånga de betydande faktorer som präglar dagens digitala kommunikation.Nya parametrar för i år är omnämningar på sociala medier samt Threads.

För att kunna nomineras till ”Cision PR Influencer Award” krävs att man är konsult och arbetar på eller är knuten till en byrå inom PR eller är konsult inom PR i egen regi. Dessutom ska personen vara aktiv på flera sociala medie-plattformar och blivit omnämnd minst en gång i digitala nyhetsmedier under det gångna året. Slutligen måste personen ha öppna profiler i sociala medier för att genomslaget ska kunna mätas.