I en tid när informationsflödet är snabbare och bredare än någonsin spelar den oberoende journalistiken en större roll än någonsin. Svenska journalister står inför en tid av stora utmaningar när det gäller att upprätthålla sitt rykte som en trovärdig nyhetskälla och att hantera anklagelser om falska nyheter. Med utgångspunkt i vår journalistundersökning, State of the Media 2023, har vi tagit fram några nyckelutmaningar och aspekter av redaktionens vardag som svenska journalister hanterar:
  1. Förtroende: 23 procent av de svenska journalisterna i State o the Media uppger att den största utmaningen för journalistiken är upprätthållandet av kredibilitet som en trovärdig nyhetskälla och att motarbeta anklagelser om falska nyheter.

    Allmänheten ifrågasätter i ökande grad nyhetsrapporteringens ärlighet och opartiskhet. För att återställa förtroendet krävs att journalister är noggranna med sina källor och verifierar informationen noggrant innan de publicerar den. Det handlar om att visa att journalistiken bygger på fakta och inte på partiska agendor.

  2. Arbetsbörda: Den näst största utmaningen är personal- och resursrelaterade problem (22%). Det är även den utmaning som ökar mest från förra året, då motsvarande siffra var 17 procent.

    Redaktioner är ofta underbemannade och detta kan påverka kvaliteten på nyhetsrapporteringen och öka risken för misstag. Att skapa en balans mellan att producera snabba nyheter och att göra djupgående journalistik är en utmaning.

  3. Kampen mot falska nyheter: 54 procent av journalisterna har som högsta prioritet att säkerställa att innehållet de publicerar är korrekt, och 40 procent upplever att det är den viktigaste prioriteringen för hela deras organisation. Det prioriteras högre än exempelvis intäkter (15%) och trafik (11%).

I denna digitala tidsålder är informationsflödet överväldigande. Journalister står inför utmaningen att filtrera och prioritera nyheter från en mängd olika källor. Det är viktigt att kunna särskilja mellan pålitliga och opålitliga källor samt att fokusera på nyheter som är relevanta för läsarna.

För att möta dessa utmaningar är det avgörande att journalister prioriterar faktagranskat innehåll, opartiskhet och noggrannhet i sin rapportering samtidigt som de förblir källkritiska. I State of the Media svarar fler journalister att förtroendet från allmänheten minskar (40% jämfört med 36% 2022) medan färre anser att det ökar (4% jämfört med 15% 2022). De flesta, 56 procent, anser dock att förtroendet inte förändrats det senaste året.

Kommer dessa utmaningar hänga kvar hos framtidens journalister? I rapporten frågade vi hur journalisterna idag anser att framtidens journalister bör vara och utifrån svaren ser det ut som att de här problemen kommer finnas med under en lång tid framöver. Där lyfts även AI in som en viktigt del av framtidens journalistik.   

Ladda ner State of the Media 2023 här