Cision PR Influencer Award firar 10 år 2020 och vi blickar tillbaka genom intervjuer med tidigare vinnare. Tidigare har vi intervjuat Paul Ronge, Brit Stakston, Deeped Niclas Strandh och Jerry Silfwer

Fredrik Wass tog emot Cision PR Influencer Award 2014 och var nominerad även året därpå innan han gick vidare och lämnade PR-branschen. Idag arbetar han som omvärldsbevakare på branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. Här berättar han om vad bloggandet betytt för honom, hur han ser på branschens utveckling och vilka misstag man ska undvika som kommunikatör.

 

Hej Fredrik, du tog emot Cision PR Influencer Award 2014. Hur upplever du att PR-klimatet var då och hur tycker du att PR-branschen utvecklats?

Den absolut största skillnaden som jag ser är hur dels sociala medier utvecklats som PR-kanal, och dels framväxten av hela influencerbranschen som kanal för påverkan. 2014 kunde företag och organisationer fortfarande nå ut organiskt med sitt innehåll och jobba relativt billigt med förtjänad uppmärksamhet. Nu krävs rejäla egna nyheter, eller en rejäl mediebudget för att ens sticka upp huvudet över ytan i människors flöden, även om det i grunden är PR och inte annonsering man jobbar med.

 

Idag jobbar du inte längre som konsult utan som omvärldsbevakare på branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. Vad tar du med dig från tiden inom PR-branschen?  

Det finns en otroligt bred flora av både byråer och metoder, och det är väldigt svårt att från utsidan förstå vad som skiljer olika aktörer i branschen. Alla vill använda de senaste buzz-orden och vara i framkant. Samtidigt är det tydligt att de med lång erfarenhet och trygghet i sina leveranser också är framgångsrika över tid, så länge de både kan ta in nya perspektiv och samtidigt bottna i de grundläggande kommunikationsmetoderna. Jag tar också med mig en frustration över hur värde och genomslag mäts. Att mäta effekt har både blivit lättare och svårare då vi inom vissa områden har fler mått än någonsin att använda oss av medan vi förblir blinda för andra – samt hur olika saker samverkar. Vi blir bra på det vi mäter och det gör oss fixerade vid mått som kanske inte alltid är de mest relevanta.

 

När du vann Cision PR Influencer Award pratade du om digital synlighet i Cisions podcast Passion för kommunikation och du driver själv två poddar. Vilken roll har podden som PR-verktyg för dig? 

Jag minns att jag skrev min första artikel om företagspoddar för snart 13 år sedan. Ändå är formatet fortfarande nytt och som kommunkationskanal ganska omogen. Även om jag vill nå så många lyssnare som möjligt med de poddar jag gjort genom åren så har jag också insett att den starka och nära relation man får med regelbundna poddlyssnare kan vara mycket mer värd än till exempel antal besök på en webbplats. Podden som kanal för mig personligen har främst handlat om att bygga relationer och skapa samtal kring olika frågor. Ibland är hela vinsten med en podd att samla ett antal personer i ett rum och få till en diskussion, oavsett hur många som lyssnar. Ibland är målet att nå ut bredare och då behöver innehållet vara mer allmängiltigt och de medverkande ha bra röster och närvaro. Som PR-verktyg är det inte det mest effektiva men att podda har gett mig möjlighet till fördjupning och samtal med intressanta personer på ett sätt som andra kanaler inte gjort.

 

Du har också drivit en populär blogg. Vad betyder den för dig? 

För mig har mitt bloggande varit helt avgörande för hela min karriär. När jag började blogga om kommunikation och sociala medier 2004 fanns det ungefär fyra bloggar i Sverige som skrev om samma sak. Bloggen var en dörröppnare för uppdrag och anställningar. Dock har betydelsen minskat de senaste åren, främst på grund av att jag som anställd inte haft samma behov av att använda bloggen för PR och marknadsföring. I princip står mina bloggar still, och mycket av de dagliga uppdateringarna hamnar i andra sociala medier. Det är egentligen synd då en egen upparbetad plattform står sig mycket längre än flyktiga uppdateringar i sociala medier.

 

2015 var du en av medgrundarna av uppropet #Tackanej till helmanliga paneler, ett initiativ i samarbete med Rättviseförmedlingen och Lina Thomsgård som också har vunnit Cision PR Influencer Award. Vilket genomslag fick uppropet och upplever du att det skett en förändring i hur paneler sätts samman idag?   

Uppropet fick ett enormt genomslag och jag upplever att inte bara vi, utan många andra tog de här frågorna på stort allvar vid den tiden. Jag tycker mig se att många arrangörer har en större vakenhet kring hur de sätter ihop paneler numera. Men det är en delseger. Nästa steg är att bli lika medveten om övriga mångfaldsaspekter som etnicitet, utbildningsbakgrund, funktionsvariationer, ålder och så vidare. Där finns enormt mycket kvar att göra.

 

Vilket är det vanligaste misstaget många kommunikatörer gör och hur kan man undvika det? 

Att man är alldeles för navelskådande och utgår från det man själv vill kommunicera, snarare än vad målgruppen vill veta eller kan tänkas vara intresserad av. Det är därför många journalister som byter sida och blir bra PR-konsulter. De vet hur man renodlar budskap och hittar kärnan. Det är inte så svårt egentligen men det är otroligt lätt att bli hemmablind och jag får fortfarande pressmeddelanden eller utskick där jag undrar om någon annan än avsändaren bryr sig överhuvudtaget.

 

Här kan du läsa om vilka 20 PR-konsulter som är nominerade i Cision PR Influencer Award 2020.

Cision PR Influencer Award 2020 delas ut digitalt i Cisions kanaler den 26 november