Utmärkelsen Sveriges bästa årsredovisning delas ut årligen i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Utöver detta delar Sveriges kommunikatörer, en av organisationerna bakom utmärkelsen, ut ett särskilt pris för bästa design av årsredovisning. Vi intervjuade Hanna Brogren, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, om designens betydelse för årsredovisningar och årets vinnare.  

Vill du veta mer om Cisions IR-tjänster? Läs mer här

Varför delar ni ut ett separat designpris kopplat till Sveriges bästa årsredovisningar?

Vi vill lyfta fram att en årsredovisning också är en kommunikativ produkt. Designen är ett verktyg för att lyfta berättelsen tillsammans med texten och tabellerna. Med design kan du lyfta fram det som stärker och särskiljer varumärket och bolagets unika identitet. Vi tycker förstås att kommunikatörer ska se årsredovisningen som en viktig del i bolagets kommunikation. Det är tredje året i följd som vi delar ut priset till Bästa design.

Atrium Ljungberg är årets vinnare av designpriset – hur ser er motivering ut?

För designpriset granskar vi de nio bolag som nominerats till Sveriges bästa årsredovisning så vi vet att den som har bästa designen är en årsredovisning som håller en hög kvalitet i övrigt.

Atrium Ljungberg är årets vinnare med motiveringen:

Atrium Ljungberg har varit juryns favorit flera år. De håller ihop sin årsredovisning visuellt och pedagogiskt med en design som fångar företagets unika DNA. Det är lätt att gilla Atrium Ljungberg när de kommunicerar om ansvar och omsorg om samhället och sina medarbetare. Design och text förstärker varandra väl i de beskrivande delarna, färgerna och formen som går igen i hela deras 187 sidor långa ÅR.

Bolaget har även utvecklat sin årsredovisning från ifjol, exempelvis genom att välja ett liggande format i år. För några år sedan var årsredovisningar fortfarande påkostade trycksaker för investerare men nu har det har gått ur tiden och ett liggande format lämpar sig bättre när man tar till sig informationen från en skärm.

Hur bra upplever du att svenska bolag generellt är på att prioritera designaspekten av årsredovisningen?

De som är bra är de som ser sin årsredovisning som en viktig del i den redaktionella helheten. Jag tycker överlag att svenska bolag har blivit bättre, generellt syns det att fler tänker att deras årsredovisning ska tilltala flera målgrupper. Årsredovisningen används mer och mer i bredare kommunikation och då blir det viktigare att hålla ihop språket tillsammans med formen så att det blir en enhet. Jag ser också att fler kommunikatörer i bolagen engageras i arbetet, inte bara för att snygga till form och design utan genom hela processen, så att man på så sätt tillvaratar viktig potential i arbetet.

Samtidigt finns det tyvärr fortfarande årsredovisningar som hamnar vid sidan av och riktar sig till smalare målgrupper. Lite synd kan jag tycka att inte tillvarata den kommunikativa möjligheten när man ändå lägger ner så mycket arbete på en produkt.

Vilka vanliga misstag ser ni att bolag gör när de designar sina årsredovisningar?

En gång i tiden var årsredovisningen som sagt en prestigefylld trycksak. Idag är det fortfarande några få som gör en digital trycksak. Det är helt olika förutsättningar och nu handlar det snarare om att använda årsredovisningens alla delar till att berätta om bolaget så att en läsare lockas in och vill veta mer. Texter, form och tabeller används idag av de flesta i olika sammanhang, utöver årsredovisningen för att ge en bild av bolaget och den verksamhet som är igång, vad de gör, hur det senaste året har gått och var siktet är inställt inför framtiden.

Att göra tabellverket till en frånkopplad del från den övriga berättelsen, tycker jag att man ser. Det kan vara en utmaning att få allt att hänga ihop men nödvändigt för att ge en sammanhängande bild av bolagets verksamhet. Det gäller att vara transparent för att bygga trovärdighet och stärka förtroende – något du gör genom att förklara och berätta.

Hur har utvecklingen kring designaspekten av årsredovisningar sett ut de senaste tre åren?

Jag tror att fler och fler ser årsredovisningen som en del i den större och bredare kommunikationen och en del i det redaktionella arbetet. Man lägger mycket kraft på sin årsredovisning för att där berätta om företaget och verksamheten. Tydlig och sammanhållen design har överlag blivit viktigare i all kommunikation för fler bolag. Det handlar om att särskilja sig i en tid då många bolag erbjuder ganska snarlika produkter och tjänster. Design är ett viktigt sätt att visa vem man är. Ju mer du involverar kommunikation i arbetet med årsredovisningen, desto mer kan du använda berättelsen i andra kommunikativa sammanhang.

Om du blickar framåt – vilka trender tror du kommer få fäste och hur tror du att svenska årsredovisningar kommer att se ut om tre år?

Det finns redan många som har börjat arbeta med multimedia-format och interaktiva årsredovisningar, en trend jag tror kommer att fortsätta. Samtidigt finns det stränga regler för hur noterade bolags årsredovisningar ska se ut, dessa måste alla självklart följa. På sikt tror jag att innehåll och form kommer att anpassas mer efter de sammanhang som fungerar i den digitala världen.

Jag tror också att design som särskiljer ett bolag från ett annat kommer att utvecklas ännu mer. Som jag sa tidigare gäller det att snabbt kunna identifiera ett bolag, dess värderingar och unika DNA och att helheten ger en bra känsla för bolaget. Hållbarhet redovisas idag enligt krav som finns. Det är en viktig fråga för många och jag tror att många bolag kommer att satsa ännu mer på sin hållbarhetsredovisning framöver.

Årets bästa design väljs från fyra kriterier:

🔸 Design som förstärker varumärkesupplevelsen

Ytterst handlar det om att stärka förtroendet för bolaget (tydliga med vad de vill göra och hur de gör de, håller ihop den berättelsen i text, bild och illustration/grafik).

🔸 En ÅR som förmedlar bolagets identitet och DNA, som särskiljer från andra

Så att formgivningen lyfter fram texten och förstärker rapporteringen (konsekvent design, särskiljande).

🔸 En ÅR och design som inspirerar och som skapar gillande

Göra komplexa saker enkla att förstå, sticker ut på ett känslomässigt sympatiskt sätt (färg, bildval, lay out och övrig design som förmedlar känsla).

🔸 Design som på ett visuellt, pedagogiskt sätt lyfter bolagets budskap

Grafik, bildval, bra texter, den når en bredare målgrupp.