Årets vinnare av Allbright-priset, utmärkelsen som börsens mest jämställda bolag, är forskningsbolaget BioArctic för sitt genuina arbete för jämställdhet som ett viktigt affärsmål i hela organisationen. Vi har intervjuat Gunilla Osswald, vd Bioarctic, om deras jämställdhetsarbete och hur det påverkar deras investerarrelationer.

BioArctic AB är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med säte i Sverige. Bolaget är kund hos Cision och sedan 2017 börsnoterat i Sverige. Läs mer om deras verksamhet på BioArctics pressrum på Cision News

 

Ni har varit nominerade till Allbright-priset flera gånger tidigare men står i år som vinnare. Kan du nämna någon särskild insats eller framgångsfaktor som har fått er att ta det sista klivet?  

Vi är glada och stolta över att ha vunnit Allbright-priset i år efter att ha varit andra-pristagare två år i rad. Det är nog ingen enskild händelse som i år gjort att vi lyckats nå toppen, snarare en bekräftelse på att det målmedvetna arbete vi bedriver inom ledarskap och jämställdhetsområdet skapar rätt förutsättningar för vår organisation att framgångsrikt ta fram banbrytande behandlingar mot bland annat Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Hur arbetar ni med jämställdhetsmål på BioArctic? 

Jag är övertygad om att en organisation mår bäst av att vara balanserad vad gäller erfarenheter, kunskaper, bakgrund och kön. Arbetet med jämställdhet börjar för mig redan vid rekryteringen av personal. Därför har det varit viktigt för oss att se till att när vi rekryterar så gör vi det strukturerat och baserat på kompetens. Vi har förstås en jämställdhetspolicy och årliga jämställdhetsplaner. Vi har också arbetat mycket med våra värderingar, som är framtagna tillsammans med medarbetarna, våra olika typer av ledarskap, möjligheten att kombinera arbete med att vara förälder, samt med att mäta hur personalen mår och hur man upplever jämställdhetsarbetet. Jag tycker att det är viktigt med ett inkluderande, likabehandlande ledarskap och samtliga medarbetares självledarskap. Tydlighet i dessa frågor stärker företagskulturen och hjälper oss internt och stärker samtidigt vårt arbetsgivarvarumärke.

Hur upplever ni att era investerarrelationer påverkas av ert jämställdhetsarbete som del av hållbarhetsarbetet? 

Om du som organisation idag inte har en klar tanke om vad hållbarhet betyder för just din verksamhet, så kommer du över tid inte att vara intressant eller trovärdig för investeraren. Även internt finns det en stark och viktig drivkraft att vara tydlig i dessa frågor som bl a inkluderar hållbart medarbetarskap. Hållbarhet är ett långsiktigt arbete som  aldrig tar slut. Jag tror att vårt tydliga engagemang i dessa frågor stärker bilden av oss och våra möjligheter att vara långsiktigt framgångsrika.

Hur har jämställdhetsarbetet förändrat sättet ni kommunicerar till olika intressenter – och vilka effekter har det gett? 

Hos oss är inte jämställdhetsarbetet ett separat projekt som vi driver får att kunna stoltsera med och vinna kortsiktiga poänger. För oss är det en integrerad del i vårt bolag. Att vi är lyckosamma i vårt arbete vågar jag nog säga, inte minst mot bakgrund av att 100 procent av våra medarbetare skulle rekommendera andra att ta anställning hos BioArctic enligt Allbrights anonyma enkät.

Många bolag vill vara jämställda men saknar nycklar för att få till konkret förändring. Vilket är ditt bästa tips till dem?  

Då skulle jag säga att det kokar ner till rekrytering, värdegrund och ledarskap. Svårare än så är det inte.

Hur ser framtiden ut för BioArctics hållbarhetsarbete? 

Det allra största bidraget vi kan göra, sett till FNs globala mål för hållbar utveckling, är att se till är framgångsrikt ta fram innovativa läkemedel mot Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom eller andra allvarliga sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, så att miljontals patienter och deras anhöriga kan få hjälp. Redan idag finns det över 30 miljoner människor med diagnostiserad Alzheimers sjukdom, men inga läkemedel som förändrar sjukdomsförloppet. Globalt kostar det samhället 10 000 miljarder kronor varje år, för att inte tala om det obeskrivliga lidande det innebär för patienter och deras familjer. Det vill vi förändra och kanske kan vi göra det redan om några år.

BioArctic AB är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med säte i Sverige. Bolaget är kund hos Cision och sedan 2017 börsnoterat i Sverige. Läs mer om deras verksamhet på BioArctics pressrum på Cision News

Här kan du läsa mer om Cisions IR-tjänster