John Mellkvist är en av fem finalister till ”Cision PR Influencer Award 2023”. Förutom att han är seniorkonsult på Kreab, har han med hjälp av bland annat opinionsbildning i sociala medier lyckats sätta frågan om ålderism på agendan. Vi är nyfikna på att höra mer om hur han gör för att lyckas. 

 

Vilka kanaler funkar bäst för dig och hur har det utvecklats över tid?

Linkedin har varit min huvudkanal sedan en tid. Det är ett uttalat yrkesnätverk och det frågeområde jag driver – ålder – har så stor påverkan på arbetslivet. Jag bestämde mig någon gång 2017 för att försöka skriva något åldersrelaterat varje dag på Linkedin och har hållit i det sedan dess. Jag lägger betydligt mer tid på Linkedin än på Facebook och Instagram numera. Twitter använder jag dagligen, men främst för realtids- och politikbevakning. Om jag tittar tillbaka på inlägg gjorda flera år tillbaka, så kan jag definitivt se hur aktiviteten förändrats från tid till annan. Tydligast blir det på Facebook, där de tidiga inläggen kunde handla om nästan precis vad som helst, hur obetydligt det än var. Vi var kort sagt bättre förr på att besvara frågan i statusfältet, ”Vad gör du just nu?”.

Följer du själv upp eller mäter resultatet av din egen kommunikation?

På Linkedin där jag är mer metodisk och professionell, har jag absolut ett öga på hur olika typer av inlägg funkar, vilken sorts respons de genererar och så vidare. Men medan somliga eftersträvar en mängd reaktioner eller följare är jag mer intresserad av kontinuitet, någorlunda jämn frekvens och relevans på djupet, eftersom det tjänar mitt syfte bäst. Här är mitt DM-flöde ett oerhört viktigt verktyg också. Ålderism är ett känsligt ämne och många skriver därför direkt till mig för att tipsa, få råd, hjälpa frågan framåt men samtidigt kunna förbli anonyma.

Hur kommer det sig att du är aktiv i olika sociala kanaler?

Från början av nyfikenhet, men sedan successivt som ett sätt att både hämta och sprida information. Men inte minst har sociala medier också blivit ett helt naturligt sätt att knyta och hålla kontakt med vänner och bekanta. Smått ovärderligt under pandemin exempelvis.

Ser du någon spännande trend att ha koll på för att lyckas med digital PR?

PR-konsulter tillhör de yrkesgrupper som kommer att ersättas av den alltmer sofistikerade artificiella intelligensen, hörs ibland. Det beror på hur man jobbar och skapar värde, säger jag då. Även om digital kommunikation både utvecklas och utmanas av det snabba AI-genomslaget så får vi inte ännu en gång bli enögda vid ett större tekniksprång. När det ”människolika” tar över fler områden, så blir det genuint mänskliga desto viktigare att betona. Inte minst utifrån säkerhets- och förtroendeaspekter, när både ljud och bild kan kapas och algoritmer styra beteenden i oönskade riktningar. Jag skulle också vilja lägga till hälsan som en faktor. Även om undersökningar visar att exempelvis en vanlig röstassistent efter en tid kan uppskattas som en familjemedlem, så behöver vi fortfarande regelbunden mänsklig kontakt för att må bra. Dessutom kan en barnsjuk eller illa riggad AI-motor lätt bli en fördomsspridare av rang. Till allt detta kan läggas de sociala medieplattformarnas olika förtroendekriser, som bidragit till att göra de mindre, slutna och ämnesspecifika mötesplatserna viktigare. Framväxten av plattformar som Clubhouse och Niche ska ses i ljuset av detta.

 

 

Finalisterna och vinnaren utses med vår tjänst NextGen Cision Communications Cloud. Det digitala inflytandet mäts baserat på en mängd parametrar, allt från antal följare i sociala medier till engagemangsnivå och mediesynlighet. Parametrarna ses årligen över för att fånga de betydande faktorer som präglar dagens digitala kommunikation.  En ny parameter för i år är aktivitet på TikTok.

"Cision PR Influencer Award” syftar till att lyfta fram enskilda konsulter inom PR- och kommunikationsbranschen som driver utvecklingen framåt genom att själva ägna sig åt ett effektivt digitalt PR-arbete. För att kunna nomineras till ”Cision PR Influencer  Award” krävs att man är konsult och arbetar på eller är knuten till en byrå inom PR eller är konsult inom PR i egen regi. Dessutom ska personen vara aktiv på flera sociala medie-plattformar och blivit omnämnd minst en gång i digitala nyhetsmedier under det gångna året. Slutligen måste personen ha öppna profiler i sociala medier för att genomslaget ska kunna mätas.

 

Lämna en recension