Cision lanserade nyligen en ny tjänst för IR-distribution i sociala medier tillsammans med Daglig Utdelning.

Daglig Utdelnings VD Michele Gasparetti gästade vår podcast IR & CorpCommspodden för att prata om IR och sociala medier. Lyssna på avsnittet här.

Daglig Utdelning är en av Sveriges största finanskanaler på sociala medier med över 95 000 aktieintresserade följare. Genom att förmedla börsnyheter, aktieanalyser och utbildning på ett lättillgängligt sätt, fungerar de som en bro mellan komplex finansiell information och den allmänna publiken. Deras styrka ligger i förmågan att anpassa IR-kommunikation till sociala mediers unika format.

I denna artikel ger vi, utifrån diskussionen i podcastavsnittet "IR-kommunikation på sociala medier", exempel på hur noterade bolag kan använda sociala medier, särskilt Instagram, för att hitta nya investerare.

Det inte bara är småsparare eller retail-investerare som är aktiva på Instagram. Gasparetti hänvisar i podden till statistik från Brunswick som visar att över 90% av institutionella investerare använder sociala medier för att analysera nya investeringar och 81% har tagit ett investeringsbeslut baserat på den informationen.

Som noterat bolag på Instagram ges möjligheten att nå ut till en målgrupp som de annars inte skulle nå – en publik som inte följer de traditionella finansmedierna.

Gasparetti påpekar vikten av att anpassa börsnyheter för att passa in i formatet för att nå genomslag, det räcker inte bara att publicea sitt pressmeddelande på Instagram och tro att det ska fungera.

”Desto fler som pratar om ens bolag, desto fler inlägg det finns, desto fler diskussioner som sker och desto fler inlägg man själv väljer att göra för att sätta sig in i relevanta sammanhang – desto mer lättillgänglig blir informationen för investerare."
- Michele Gasparetti, VD Daglig Utdelning

Hur gör du då för att komma igång? Nedan följer en guide för att starta och utveckla er närvaro på sociala medier

Steg 1: Planera er närvaro

Välj nivå och se över era resurser. Innan du börjar, bestäm vilken nivå av engagemang som är lämplig för ditt företag. Daglig Utdelning brukar dela upp det i två nivåer; minimumnivå och utökad nivå.

Minimumnivå: Börja med att välja 1-2 sociala mediekanaler. Sikta på att publicera 2-3 gånger i veckan och fokusera på att skapa innehåll på dina egna kanaler för att inte missa organisk trafik.

Utökad nivå: Lägg till ytterligare en plattform och öka publiceringen till 4-5 gånger i veckan. Börja interagera och samarbeta med andra profiler för att öka din räckvidd och attrahera fler följare till ditt företags profil.

Ska man ha en bolagsprofil eller ska VD ha en egen profil? Det är en risk att bygga upp en kanal runt en person, om denna skulle sluta. En kompromiss är att ha en bolagsprofil där VD också kan vara medskapare och ta fram innehåll.

 

Steg 2: Innehållsstrategi

Teman

Identifiera centrala teman som representerar ert bolag och ni kan låta innehållet kretsa kring. Daglig Utdelning använder teman som börsnyheter, bolagsanalyser och utbildningsmaterial. Tänk liknande för ditt företag.

Expertroll:

Positionera er själva som experter inom er bransch. Kommentera viktiga händelser och förklara hur de påverkar er verksamhet. Dela och länka till relevanta nyheter för att göra er sida till en informationshub dit besökare går för att hålla sig uppdaterade.

 

Steg 3: Anpassa tonläget

Michele Gasparetti från Daglig Utdelning rekommenderar tonläget att vara formellt men ändå tillgängligt. Givet typen av information behöver tilltalet ofta vara mer formellt men man kan gå in i vissa delar och förklara på ett enkelt sätt. Sociala medier kräver ett mindre formellt tillvägagångssätt än traditionella kanaler och det gäller att hitta en balans där du förklarar komplex information på ett lättförståeligt sätt.

 

Steg 4: Från följare till aktieägare

· Bygg upp relation och förtroende till följarna, då finns möjligheten till investering närmare.

· Ta till vara nätverkseffekten, det vill säga när andra profiler börjar skapa innehåll relaterat till ert bolag. Då ökar diskussionen kring ert varumärke och det kommer i sin tur att attrahera fler följare.

· Aktiva diskussioner och konsekvent närvaro på plattformar som Instagram, då blir bolagsinformation mer tillgänglig och synlig för potentiella investerare. Detta leder inte bara till ökad medvetenhet utan även till potentiellt ökad handelsaktivitet runt bolagets aktier.