Gedigen hållbarhetsinformation, bred projektgrupp och att starta i tid. Det är tre nycklar för Bolidens årsredovisningsarbete, som resulterat i utmärkelsen Sveriges bästa årsredovisning för 2020. Klas Nilsson, Director Group Communication på Boliden berättar mer om framgångsreceptet.


Juryn bakom Sveriges bästa årsredovisning lyfter fram att Boliden sedan många år har en gedigen hållbarhetsinformation. Hur kommer det sig? 

Vår verksamhet med gruvor och smältverk påverkar miljön, vilket gör att vi ständigt utvecklar vår hållbarhetsprestanda. Det vill vi berätta om och samtidigt sätta i perspektiv. Sedan är hållbarhet inte enbart miljöfrågor, säkerhet är kanske den viktigaste frågan i vår bransch. Att alla kan gå hem från jobbet i gruvan med god hälsa är nummer ett. Vi satsar stora resurser på säkerhet, exempelvis motiveras två tredjedelar av våra automations-insatser med ökad säkerhet. Jag skulle säga att hållbarhets-kommunikation handlar om att man gör saker, inte bara pratar eller visar upp fina grejer i årsredovisningen. Det är insatserna från våra ingenjörer som är det centrala, sedan ska vi på kommunikationsavdelningen förmedla dessa till olika intressenter. 


Hur stort är intresset för ert hållbarhetsarbete?

Det är många som vill se en ansvarsfull och långsiktigt hållbar gruvnäring, inklusive vi själva. Det är allt från politiken till investerarkollektivet och inte minst medarbetare. Skulle inte vi arbeta med hållbarhetsfrågorna så tror jag vi skulle få jättesvårt att rekrytera.


Så ESG-frågorna blir allt viktigare, avspeglas det även i er årsredovisning? 

Vi har ett avsnitt i årsredovisningen som kretsar kring hållbarhetsfrågorna i detalj. Sedan är det kanske en floskel, men jag skulle säga att alla delarna berör hållbarhet. Vår strategi, måluppfyllelse och affärsmodell är sammankopplad med exempelvis markutnyttjande, hur vi tar hand om skogen och hur vi jobbar med biologisk mångfald. Vårt spektrum av hållbarhetsfrågor är brett, så vår utmaning är snarare att prioritera och veta vad vi ska lyfta fram som mest relevant för läsarna.


Hur många personer arbetar med årsredovisningen? 

Arbetsgruppen brukar bestå av 7-8 personer. Jag är väldigt noggrann med att vi inte enbart ska vara kommunikatörer utan få med alla som arbetar med bakvagnen. Det vi skriver i vår formella årsredovisning är grunden för framvagnen. Det går inte att köra ett reklamblad i ena delen och en redovisning i den anda, utan delarna måste hänga ihop. Man behöver sitta i en större grupp och jobba tillsammans med frågeställningarna, och det har vi lyckats väldigt väl med.


Hur ser arbetet med årsredovisningen ut? 

Vi startar direkt efter sommarsemestrarna och träffas en gång i veckan för att vara klara till jul. Då får vi utrymme för förbättringar efter julledigheterna. I och med att vi är många som skriver är det viktigt att få tid till att väva ihop en röd tråd och säkerställa att vi använder samma begrepp. 


Det låter som ett ambitiöst projekt. 

Ja, vi har hög ambition med årsredovisningen. Vi skriver allt själva och har en mentalitet i bolaget, inklusive styrelsen och ledningen, att den här produkten äger vi tillsammans. Det är ingenting som skrivs på stan och som vi enbart ska korrigera. Det är inte heller min eller IR:s produkt, utan årsredovisningen är gemensam för hela bolaget.


Lever ni med årsredovisningen hela året? 

Ja, den finns alltid där. Jag kan vakna i december och tänka på vad vi ska göra annorlunda nästa år. Och det är klart att vi lär oss från år till år och skruvar på saker i det lilla. För att utvecklas krävs engagemang och stöttning från styrelse och ledning, som uttalat säger att årsredovisningen är ett viktigt projekt. 


Vilka ser ni som prioriterad målgrupp för årsredovisningen? 

När vi skriver så tänker vi att de mindre aktieägarna ska kunna förstå bolaget. Sedan finns det en mängd andra intressenter som också är viktiga, men när vi ser över språket, bilder och dispositionen så är det anpassat för en mindre aktieägare.


Hur skulle ni beskriva tonläget i årsredovisningen?

Sakligt och balanserat. Inte överdrivna saker utan helt enkelt berätta som det är. Inriktningen är att bygga kunskap snarare än att sälja ett budskap.


Vilka förändringar gjorde ni i den här prisbelönta årsredovisningen för 2020?

Dels fick vi nya personer i arbetsgruppen med ny energi och nya tankar, och dels förändrade vi dispositionen, där vi bland annat flyttade bak delar som var mer av redovisningskaraktär och flyttade avsnitten kring strategi och dammsäkerhet, som är en stor fråga inom inom vår bransch. Dispositionen är jätteviktig att sätta tidigt i projektet för att skapa en råd tråd. Slarvar man med dispositionen så hamnar man i problem längre fram. Sedan har vi arbetat hårt med hållbarhetsavsnittet för att öka kvaliteten.


Hur använder ni årsredovisningen?

Naturligtvis på bolagsstämman, som är en härlig aktivitet hos oss ute på en av våra gruvor eller smältverk. Vi passar på att visa upp vår verksamhet och har utvecklat det till  en hel eventvecka. Vi bjuder in skolklasser, lokalt näringsliv och alla möjliga intressenter för en vecka med kunskaps-spridning. Sedan bygger vi en gedigen företagspresentation från årsredovisningen som många anställda kan använda i olika typer av sammanhang. Och sedan jobbar vi med nyheter internt för att berätta om olika initiativ som vi har lyft i årsredovisningen. Vi jobbar hårt för att få ut det i organisationen på ett bra sätt, för nästan alla våra anställda sitter ute på enhet. Det är viktigt att bygga en gemensam kunskap och kultur kring Boliden internt, men vi har också mängder med externa kontakter lokalt med lokala politiker, näringslivsorganisationer, närboende och miljöorganisationer. Och då ska årsredovisningen ge ett stöd för att enkelt kunna berätta hur Boliden ser på olika frågeställningarna.


Hur lång är den?

120 sidor i stående format. Och nästa år blir den längre. För mig är de grundläggande principerna som gör en bra årsredovisning:

🔸 Den ska vara relevant och hänga ihop på ett bra sätt,.

🔸 Det man skriver ska återspegla verkligheten, ingenting annat. 

🔸 Förmedla det på bästa sätt. 

Vilket format och omfång man sedan väljer blir ett resultat av de tre principerna, inte tvärtom.


Vad tycker du är svårast med årsredovisningen? 

Att identifiera det viktigaste från en så stor verksamhet som Boliden. Vad är det egentligen som är mest relevant för våra läsare? Och hur kan vi beskriva det på ett sätt som inte bara ingenjörer förstår utan som gemene man kan ta till sig? Att våga förenkla. 


Hur ska du utveckla nästa årsredovisning? 

Vi kommer att göra ytterligare förändringar i dispositionen. Vi lyfter fram varför man ska investera i oss längre fram än vad vi gjort tidigare. Och hur tjänar Boliden egentligen sina pengar? Sedan kommer vi att arbeta med struktur och disposition för  hållbarhetsavsnittet som kommer att öka i omfång. Vi kommer även jobba med case på ett annorlunda sätt som vi tror blir mer slagkraftigt.


Vad är dina bästa råd om man vill göra Sveriges bästa årsredovisning?

🔸 Säkerställ styrelsens och ledningens uttalade stöd så det sprider sig i organisationen. 

🔸 Se till att ha en projektgrupp där du knyter ihop bakvagnen, framvagnen och verksamhetskunskap på djupet. 

🔸 Starta projektet tidigt för att hela tiden kunna skruva på kvaliteten. Hitta en modell för att hela tiden bli bättre. 

 

”Sveriges Bästa Årsredovisning” har delats ut sedan mitten av 1960-talet och arrangeras idag av FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. Boliden vann i år för tredje gången i kategorin Large Caphttps://www.sverigesbastaarsredovisning.se/