Passar alla nyheter i alla sociala kanaler? Vilka finns där på andra sidan som mottagare? Vilka når du var? I den nyligen släppta rapporten Svenskarna och Internet kartläggs svenskarnas internetvanor, bland annat på sociala medier och just det avsnittet ska vi undersöka lite närmare.

Några viktiga punkter ur rapporten:

  • De främsta drivkrafterna till att använda sociala medier är underhållning och tidsfördriv
  • Var tredje motiveras att använda sociala medier för att ta del av samhällsnyheter
  • Facebook minskar – Tiktok och Twitter ökar
  • Nyheter på sociala medier konsumeras främst i flödet
  • De som har Twitter eller Facebook som favorit drivs av mer än andra att uttrycka sina åsikter

Enligt Svenskarna och Internet använder 85 procent av svenskarna sociala medier varje dag och 91 procent varje vecka. Man kan nästan säga att alla personer födda på 70-talet eller senare är sociala medie-användare.

Att vi hänger ofta och mycket på sociala medier är inte nytt, men vi ska titta närmare på några av Svenskarna och internets alla grafer för att bena ut vilka som befinner sig var på sociala mediekartan så att er verksamhet kan rätta er närvaro i sociala kanaler därefter.

Vi börjar helt enkelt med att titta på tabellen för frågan ”Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?

Vi kan se att skillnaderna från föregående år inte är så väldigt stora. Youtube, Facebook och Instagram dominerar fortsatt, även om Facebook tappar lite. Tiktok, Flashback och Twitter får ses lite som vinnare i årets resultat.

Twitter (numera X), som i många andra sammanhang pratas om som en kanal som tappar användare har faktiskt en mer positiv trend om man tittar på svenskarna i stort. Tiktok stärker sin position sakta men säkert för varje år och att Flashback ökar kan möjligtvis höra ihop med den våldsvåg som präglat Sverige under året. 

När svaren på samma fråga bryts ned baserat på kön händer det plötsligt en hel del. Intressanta skillnader ser vi på bland annat Instagram och Twitter, där kvinnor i högre grad än männen vistas på Instagram, medan männen dominerar på Twitter.  
När vi tittar närmare på de tre största sociala medierna kan vi se att både Facebook och Instagram störtdyker ju yngre personerna är. Över 80% av både 80-talister och 90-talister har använt Facebook och Instagram medan samma siffra för 10-talister är 22% för Instagram och endast 4% för Facebook. 

Snapchat Tiktok och Roblox har en klart yngre publik och det ser vi tydligt här att användandet skiljer sig stort beroende på ålder. För en 10-talist är Roblox större än både och Snapchat och Tiktok och vi kan nog gissa att många födda på 70-talet eller tidigare kanske inte ens vet vad Roblox är.

Svenskarnas konsumtion av samhällsnyheter

Det skiljer sig också stort när Svenskarna och Internet tittar på kanalval för samhällsnyheter.  De som är födda på 2000-talet tar del av samhällsnyheter i första hand genom sociala medier, att jämföra med befolkningen i stort där tv är den främsta nyhetskällan.

De viktigaste sociala kanalerna sett till konsumtion av samhällsnyheter överlag är Facebook, följt av Instagram, Youtube och Twitter. För personer födda på 2000-talet skiljer sig mönstret – där är det TikTok som är den främsta källan till nyheter.

Vad innebär allt detta för kommunikatörer när det kommer till att posta företagsnyheter på sociala medier?

En läxa alla bör göra regelbundet är att ta en vända och se över sin målgrupp och var de befinner sig. Vill jag nå en äldre befolkning med mina nyheter är Facebook och Instagram att föredra medan de yngre återfinns på Snapchat och Tiktok.

Många, över åldersgränserna, svarar på att man använder sociala medier som underhållning och tidsfördriv och det är något att tänka på när vi skapar våra inlägg. Vad kan man göra för att höja underhållningsvärdet på nyheten man vill posta. Kanske rörligt material kan få folk att stanna upp i sitt sociala medie-scrollande.

Eftersom rapporten visar att vi främst konsumerar nyheter i flödet är det kanske av vikt att få personer att gilla/följa din sida, så att du automatiskt hamnar i det viktiga flödet. Många människor väljer att inte klicka vidare på nyheten, utan konsumerar sina nyheter genom att endast läsa rubrik och ingress.

För att ens nyheter ska fungera över olika sociala kanaler behöver de bearbetas för att passa in. Det kan vara en tidskrävande uppgift och en viktig fråga att ställa är om din organisation verkligen behöver finnas i alla sociala mediekanaler? Genom att se över och säkerställa målgruppen kan man faktiskt våga att välja bort kanaler där målgruppen inte är representerad i lika hög utsträckning som i någon annan kanal. Samma sak gäller naturligtvis åt andra hållet också – våga ge er ut och testa något nytt.

* Samtliga grafer är hämtade från Svenskarna och internet 2023