Hur kommunicerar man bäst sina kvartalsresultat? För Vattenfall är svaret en livesänd presentation där bolagets ledning diskuterar och analyserar resultaten i ett format inspirerat av nyhetssändningar, något som det fanns planer på sedan tidigare men som påskyndades i och med de fysiska restriktionerna pandemin medfört. Vi har intervjuat Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations på Vattenfall, om deras nya digitala livesändningar i studioformat, hur arbetet gått till bakom kulisserna och vilken respons det har fått från marknaden.

Här kan du se Vattenfalls senaste livesändning i sin helhet (en sändning som det refereras till löpande under intervjun)

 

Kan du berätta lite om er nya satsning kring hur ni kommunicerar era kvartalsresultat genom rörlig bild?

Vi har haft en traditionell presentation av våra kvartalsrapporter där vi inlett med ett anförande från VD följt av CFO och avslutat med Q&A. Där har vi gått upp på scen och haft bilder vi presenterat, så som det normalt sett ser ut under en kvartalspresentation. Här kände vi att det borde kunna genomföras i ett mer modernt format. Eftersom rapporten släpps tidigt på morgonen och analytikerna redan har tagit del av den flera timmar innan sändningen blir värdet av att VD och CFO står och läser siffror från presentationsbilder tämligen begränsat. Vad vi landade i var att analytikerna vill åt analysen och möjligheten att ställa frågor.

Därför spånade vi vidare på formatet och tog inspiration från nyhetssändningarnas format. Tidigare har vår kommunikationschef hälsat välkommen och modererat frågestunden men i detta nya format har vi istället valt att involvera vår strategichef i den funktionen, dels för att han är duktig i rollen men framför allt på grund av hans djupa kompetens inom samtliga affärsområden vilket ligger till grund för det samtal vi vill ha. Vi kallar honom inte för moderator utan han är värd för den här diskussionen och vi vill röra oss mer åt det hållet – han ska inte bara ställa frågor utan också komma med egna analyser.

”Att begränsa närvaron i sändningen till VD, CFO och Strategichef gör att alla kan bidra till diskussionen, det är ingen som har en roll där den inte kan gå på djupet i några frågeställningar. Det ser vi som en styrka i det här formatet och det har varit utgångspunkten för allt detta.”  – Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, Vattenfall

 

Vad är syftet bakom detta nya initiativ?

Det blir lättare att fördjupa analysen och få till det resonerande samtal vi vill åstadkomma. Vi tror att det adderar mer värde att lyssna på en sådan diskussion än att stå och läsa innantill på en bild som redan har publicerats för flera timmar sedan.

 

Hur går förarbetet till produktionen till?

Vi gör ett gediget förarbete, där vi går igenom hela programmet tillsammans med de som ska delta. Vi diskuterar på förhand igenom vilka frågeställningar vi vill ha och vilka diskussioner vi vill uppnå men samtidigt vill vi åt ett samtal som flyter på naturligt. Vi genomför också ett ordentligt genrep framför kameror.

Om vi blickar framåt några kvartal kommer det här formatet vara lika naturligt som de presentationer vi har hållit tidigare och nu till en början är det klart att vi har fått förbereda oss lite extra för att sätta ett nytt format.

 

Vad har ni fått för respons från marknaden? 

Vattenfall är ju 100 % statligt ägt vilket gör vår position lite speciell. Vår IR-funktion svarar mot kreditsidan, vi är stora på skuldsidan och har mycket obligationer utestående. Den målgruppen är central men utöver det även rating-instituten, media och allmänheten. Just för kvartalsrapporteringen är det framför allt analytiker, investerare och media som vi riktar oss mot även om vi med media vet att de gärna tar individuella intervjuer snarare än att ställa frågor under Q&A:n. Gällande allmänheten är det väldigt viktigt för oss att vara transparanta och tydliga i vår kommunikation – det sätter vi ett högt värde på som ett statligt ägt bolag.

”Min ambition är alltid att vara best in class på IR-sidan och för mig var detta ett tydligt steg framåt genom att utveckla ett format som känns mer nutida.” – Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, Vattenfall

 

Är dessa sändningar live? 

Det är live helt och hållet, vi tror att vi behöver hålla det så. Det medför kostnader att ha en förinspelad produktion med redigering och så vidare medan en livesändning gör det hela mer lätthanterligt men även autentiskt. Produktionen är under ständig utveckling och vi planerar att introducera allt fler små, kompletterande videoklipp som dels är kostnadseffektiva, dels bidrar till att lätta upp samtalet och visuellt introducera nya inslag.

 

Gör ni dessa digitala sändningar på grund av coronapandemin och fysiska restriktioner eller är det en långsiktig plan? 

Vi tycker att det här är ett format som känns mer nutida och vi har fått bra feedback från analytiker som tycker att det fungerar väldigt bra. Vi testade det digitala videoformatet under vår Strategy Update i höstas, en produktion där förvisso mycket var förinspelat men konceptet var detsamma med ett diskussionsbaserat format. Detta arbetade vi sedan vidare med och det är det vi ser resultatet av i kvartalsrapporteringen eftersom vi tycker att det fungerar bättre och vi var nöjda med den respons vi fick. Samtidigt hade vi där lite svårigheter från produktionssidan med övergången mellan det förinspelade och det livesända, något som bidrog till beslutet att köra helt live under kvartalsrapporteringen. Med det sagt var jag personligen positivt överraskad av hur effektiv den förinspelade delen blev.

Sändningen var runt en halvtimme totalt och vi hade inte mycket mer än 40 minuters inspelningstid. Jag hade väntat mig att vi skulle ha ett par timmar men det var ett kvitto på att vi har managementpersoner som kan hantera formatet väl och leverera på en gång utan omtagningar. Det bidrog starkt till att vi kände oss helt trygga med att ta allting live och det känns även mest naturligt att göra så för en kvartalspresentation. Med facit i hand blev den kanske lite lång men samtidigt är det mycket som ska täckas in i samband med en bokslutskommuniké.

 

Till andra bolag och aktörer som funderar på att gå i samma riktning som er med presentation av sina finansiella resultat – vad är ditt främsta tips till dem att tänka på innan de sätter igång och finns det något misstag man enkelt kan undvika? 

  • Du måste jobba med rätt partners och där tror jag att de flesta redan har viktiga relationer upparbetade. Du behöver en person som är ansvarig för produktionen som deltagarna känner sig trygga med och kan ge vägledning, det behöver skötas på ett professionellt sätt.

 

  • För det interna arbetet får man vara inställd på att det krävs mer förberedelser men för egen del är det helt klart värt det och jag tror att det är en övergångsperiod där man måste vänja sig vid den här typen av kommunikationsformat.

 

  • Slutligen måste du tänka igenom vad som passar bäst för era talespersoner och nyckelfigurer. Det vi ägnar oss åt kanske inte är ett format som passar alla men det är å andra sidan inte det vanliga presentationsformatet heller – där måste man känna efter vad som passar bäst. Vissa kommer verkligen till sin rätt när de får tala fritt kring en fråga medan andra hellre förbereder sig noga med talkort och där gäller det för den ansvariga att vara behjälplig med både frågor och svar. Du får antagligen lägga lite mer tid på att scripta i inledningen men med tiden kan fokus förflyttas till vilka frågor som ska diskuteras, det är så jag ser på det i alla fall.