I juni 2017 börsintroducerades hälso- och hygienföretaget Essity efter en delning av SCA. Hur löser man IR-arbetet och företagskommunikationen vid en sådan avknoppning där allt nytt ska vara på plats på bara nio månader? Essitys kommunikationsdirektör Joséphine Edwall Björklund och Johan Karlsson, IR-chef, berättar om hur de gjorde för att lyckas. 

Joséphine och Johan arbetade bägge tillsammans på SCA under 2017 när Essity kom till liv och Joséphine minns den tiden som en intensiv period:

”Det var otroligt mycket arbete samtidigt som det var fantastiskt spännande och utmanande att få vara med om en sådan händelse. Jag brukar likna det vid en tennismatch men istället för att ha en eller två personer på andra sidan nätet står där 25 personer och alla slår väldigt snabba bollar.”  - Joséphine Edwall Björklund, kommunikationsdirektör Essity

Här kan du läsa en intervju med Joséphine Edwall Björklund om varumärkesresan Essity har gjort som mynnade ut i utmärkelsen Stora Kommunikatörspriset

 

Avsnitt 21 – “Så jobbade Essity inför sin börsnotering”
Avsnittet är ca 35 minuter långt.

Om IR & CorpComms-podden

I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR, finansiell information och Corporate Communications. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.

 

Lämna en recension

Ur innehållet

Poddavsnittet “Så jobbade Essity inför sin börsnotering” handlar i stora drag om:

  • Bakgrunden till avknoppningen
  • Vikten av internkommunikation
  • Equity-storyns framväxt
  • IR-avdelningens arbete 
  • Avgörande punkter för framgång

Varför avknoppning?

I augusti 2016 beslutade SCA:s styrelse att man skulle föreslå stämman att besluta om en eventuell delning. Då drog projektet igång för fullt med en huvudprojektledare och styrgrupp där Joséphine medverkade i två roller; dels som medlem i koncernledningen men också som kommunikationsdirektör. I projektet pågick olika arbetsströmingar där kommunikationen var en oerhört viktig del där Johan blev ansvarig för kommunikationsströmmen och fokuserade främst på investerarrelationerna. Joséphine gick istället in och tog huvudansvaret för corporate brand, internkommunikation och press.

Enligt denna devis körde de på initialt och arbetade tight som kommunikationsgrupp innan aktieägarna på årsstämman 2017 beslutade att dela ut hygienverksamheten till SCA:s aktieägare för att utöver aktieinnehavet i SCA även få aktier i Essity.

De genomförde en utvärdering av olika metoder och strukturella alternativ för att kunna genomföra en fullständig uppdelning av de båda verksamheterna i två självständiga bolag, förklarar Johan. Detta gjorde de med utgångspunkt i värdeskapande och flexibilitet för aktieägare. När dessa åtgärder genomfördes utgjorde hygiendelen 86 % av hela SCA och skogsbolaget stod med andra ord för den mindre delen av bolaget. Samtidigt var det fler parametrar att ta i betänkande, menar Joséphine:

”Det räcker med att titta på namnet SCA, skogen har SCA med i sina produktnamn. Det har inte hygiendelen, där heter produkterna istället Libresse, Libero, Tork och Tena. Det var en mängd parametrar vi tittade på och det är därför den kan tyckas udda eftersom den mindre delen fick behålla namnet och den stora delen knoppades av.” - Joséphine Edwall Björklund, kommunikationsdirektör Essity

Att förankra en avknoppning internt genom kommunikation

Även om Joséphine ansvarade för internkommunikationen i styrgruppen hade hon en dedikerad internkommunikatör till hands och tillsammans arbetade de kontinuerligt nära HR-avdelningen som påbörjade en kulturresa där de tittade på vad som var bra i den kultur som fanns inom bolaget där och då. För att bli mer hygien och hälsa än hygien och skog som det var tidigare ställde de sig frågan: vad behöver vi trycka på? 

De landade i att care, commitment, courage och colloboration skulle utgöra fundamentet för Essity, något som HR testade på en mängd olika grupper internt och tillsammans med kommunikationsavdelningen. När det var klart att bolaget skulle delas kommunicerades dessa ledord, och det var det som skulle prägla Essity.

Framväxten av en Equity Story

De jobbade med att vidareutveckla sin equity story som en del av processen även om de redan hade en equity story på SCA-tiden. Eftersom hygiendelen då bestod av 86 % av bolagets nettoomsättning präglades den till stor del av hygienaffären, berättar Johan. 

Som en del av hela arbetet med att förbereda inför delningen jobbade de vidare med att tydliggöra och vidareutveckla equity storyn för Essity och den stora förändringen i storyn blev att Essity var ett ledande, globalt, hygienbolag vid den tiden innan de förvärvade BSN Medical som tydliggjorde att de även var ett hälsobolag. 

Vikten av investerarrelationer

Som nämnt tidigare ansvarade Johan och IR-avdelningen för externkommunikationen av avknoppningen med fokus på den finansiella marknaden. De arbetade med att producera extern kommunikation, till exempel av bolagets equity story och länka till det i presentationsmaterial på roadshows, investerarkonferenser och årsstämma. Dessutom gjorde de aktiviteter de vanligtvis inte brukade göra, däribland en extra årsredovisning för SCA Hygien AB, en informationsbroschyr till aktieägare inför årsstämman samt pressmeddelanden för att säkerställa att markanden fick historisk information avseende de båda bolagen.

”Det första kvartalet 2017 var speciellt för oss då vi gick ut med tre olika varianter på kvartalsrapporten: en för SCA Hygien AB, en för SCA och en för den kombinerade hygien- och skogsindustriverksamheten. Det var ett kvartal då vi hade väldigt mycket att göra givet att vi skulle förbereda de här tre kvartalsrapporterna parallellt men det var något marknaden verkligen uppskattade. Utöver det arbetade vi även med prospektet tillsammans med såväl finance- som legal-avdelning.” - Johan Karlsson, ansvarig för investerarrelationer på Essity

Prospektet tidskrävande och omfattande

Johan berättar om arbetet kring prospektet och förklarar att det var såväl tiskrävande och omfattande kombinerat med att det inte var något de arbetade med vanligtvis. Där arbetade de ihop med legal, finance samt externa rådgivare. Joséphine illustrerar hur svårnavigerad processen kunde vara:

”Vi hade både legal advice från USA och Sverige. När man får olika formuleringar och olika versioner där man inte fick flytta på ett kommatecken med hänsyn till alla lagar samtidigt som det skulle vara begripligt – där var tålamod och diplomati väldigt viktigt.” - Joséphine Edwall Björklund , kommunikationsdirektör Essity

Avgörande punkter för framgång: 

  • Att tidigt skapa en bra och tydlig procdess med en huvudprojektledare
  • En projektgrupp med en tydlig plan om vad man ska göra och vem som är ansvarig
  • Tydliga arbetsströmmar och tät dialog med alla inblandade
  • Gott humör!