Med kampanjer som Fyllefiltret, Svettmaskinen och Give a Beep har Edelman Deportivo visat att innovation och teknik spelar viktiga roller i PR-arbetet. Mattias Ronge, VD för Edelman Deportivo, besöker PFK-podden och berättar om hur byrån har implementerat dessa olika innovativa kombinationer mellan digitala och analoga verktyg i sina kampanjer. Han lyfter fram den kulturella relevansen för kunderna som en förutsättning för att kampanjen ska lyckas generera engagemang. Trion resonerar kring varför inte alla byråer följer Edelman Deportivos inslagna väg och Mattias menar att många fortfarande tjänar alltför mycket på att inte anpassa sig. Dessutom berättar Mattias hur man ska gå tillväga om man vill placera sitt varumärke i mer innovativa kampanjer i framtiden. Detta och mycket mer i avsnitt 32 av Passion för kommunikation.

Edelman Deportivo vinner priser på löpande band för kampanjer som utnyttjar ny teknik och är nyskapande på flera plan. En orsak till byråns framgång, menar Mattias Ronge, är att byrån för sju år sedan när den startade, såg att traditionella medier började tappa i räckvidd och många av de mest framgångsrika byråerna var anpassade för den gamla verkligheten. Detta lämnade ett öppet utrymme för Ronges byrå.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Innovation, teknik och kulturell relevans med Mattias Ronge” handlar i stora drag om:

  • Den nya sortens byrå
  • Vikten av digitala element i en kampanj
  • Edelman Deportivos roll i koncernen
  • Den konservativa PR-branschen
  • Hur kunder ska göra för att få mer innovativa kampanjer

PR-byrå med fokus på att vara kulturellt relevant

I planeringsstadiet är det vanligt att man utgår från varumärket och produkten man vill kommunicera kring. I podden berättar Mattias Ronge att det istället är den kulturella relevansen för kunderna som är en förutsättning för att kampanjen sedan ska kunna börja ta form. Med ett annat fokus blir man dessutom oberoende av plattformar och därmed dynamisk och anpassningsbar efter målgruppen. Ronge passar på att dela ut en känga till sitt eget skrå och påpekar behovet av att variera PR-folk med personer med andra kompetenser.

"Är det något PR-folk är experter på så är det att ta en intressant insikt, en bra idé och på tre sekunder göra den jätteförståelig och jätteful."

Digitala lösningar ger snöbollseffekt

Mattias tar upp kampanjen Svettmaskinen när frågan om digitala lösningar kommer upp. Han menar att de vill göra kommunikation som engagerar och för att engagera krävs att man har en digital närvaro som komplement till en analog kampanj, annars kommer kommer aldrig den virala snöbollen i rullning. De pratar om Svettmaskinen, en kampanj som bottnade i en kulturell analys och gjordes för ett analogt evenemang men som också fick viral spridning.

Sverige föregångsland för Edelman-koncernen

Som del av en global koncern försäkrar Mattias Ronge att Edelman Deportivo står sig väldigt bra och förklarar att de gör exakt det Edelman vill göra men i en liten skala. Strategin med att prioritera kulturell relevans för kunden med förtjänat utrymme i fokus har gett ringar på vattnet och koncernen diskuterar arbetssättet på hög nivå för att implementera det i större skala.

Pengar står i vägen för utveckling

Mattias Ronge tror att det kommer att dröja innan detta nya sätt att skapa meningsfulla kampanjer som engagerar med nya infallsvinklar omfamnas av hela branschen. Orsaken, menar han, är att många fortfarande tjänar för mycket pengar på traditionellt PR-arbete och att det vore olönsamt att förändra arbetssättet. Så länge kundernas karriärer bedöms efter antalet pressklipp kampanjen genererar är det svårt att klandra dem för att inte våga välja alternativa kampanjer.

"När detta är verkligheten är det svårt att säga till kunden att vi vet vad ni vill ha, men ni borde ta det här. Då säger de bara att de är nöjda som det är. Det är nöjdheten som är den största fienden."

Kunder måste sätta press på sin byrå

Åsa och Alex frågar Mattias hur man ska gå tillväga om man sitter på ett varumärke som köper reklamfilmer på löpande band, känner att det börjar bli dyrt och vill förändra strategin. Hans råd är att man ska ställa föjande frågor till sin reklam- eller PR-byrå:

  • Varför är det här intressant för vår målgrupp?
  • Vilka är de rådande/kommande kulturella trenderna som er idé anspelar på?
  • Hur ska det här samtalet startas så att det hörs i kanaler som vi inte har betalat för?

Innan de har besvarat detta bör du vänta med att ge OK till kampanjen, menar Mattias Ronge.

 


 

 

 

Avsnitt 32 – “Innovation, teknik och kulturell relevans med Mattias Ronge”

Avsnittet är ca 41 minuter långt.

Om Passion för kommunikation

I Cisions podcast Passion för kommunikation bjuder vi i varje avsnitt in en specifik gäst som är specialist inom sitt område. Det bjuds på tips, trendspaningar och intressanta samtal. I varje avsnitt är Alexander Mason, Kommersiell chef på Cision Skandinavien och Åsa Melin Mandre, PR-konsult på Greenhill Relations med i studion. Gemensamt för alla gäster, Alex och Åsa är att de alla delar en passion för kommunikation.

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.