Corona-pandemin har skapat global oro på börserna och noterade bolag ställs inför helt nya utmaningar med sin investerarkommunikation. Hur bör man tänka kring kommunikationen i osäkra tider och på vilket sätt kan man kommunicera när vi också ska undvika att träffas? Dessa frågor diskuteras med våra gäster Pia Rosin, IR-expert från H&H och Scandic Hotels IR-chef Henrik Vikström. Podden spelades in tisdag 21 april.

 

 

Avsnitt 18 – “Investor Relations i en coronakris”
Avsnittet är ca 38 minuter långt.

Om IR & CorpComms-podden

I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR, finansiell information och Corporate Communications. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.

 

Lämna en recension

Pia Rosin är Director på Hallvarsson & Halvarsson och har arbetat med IR och kommunikation för börsnoterade bolag i närmare 20 års tid. Hon upplever att det finns en stor vilja att göra rätt för sig bland de noterade bolagen under corona-krisen.

"Det finns en väldigt stor vilja att göra rätt – sen har den utspelats och tolkats på olika vis. Några har valt att inte säga något alls utan hänvisa till sina delårsrapporter som man har sagt att man ska kommunicera genom medan andra har ägnat sig åt olika versioner av ad hoc-redovisning." -- Pia Rosin, Director H & H

 

Ur innehållet

Poddavsnittet “Investor Relations i en coronakris” handlar i stora drag om:

  • Hur mycket man ska kommunicera under krisen
  • Regelverk och riktlinjer
  • Icke-regulatoriska nyheters påverkan
  • Scandic Hotels hantering av IR i coronakrisen
  • IR-arbete när man inte kan träffas

Kommunicerar man mer eller mindre än vanligtvis?

Generellt kommunicerar man mer i nuläget men det gäller inte alla, en distinktion Pia är noga med att påpeka. Några har valt att avvakta till att deras delårsrapport släpps och om man inte har givit ut någon prognos eller har finansiella mål med anledning att guida mot om man förväntar sig att Q1 kommer avvika väsentligt – då behöver man inte regulatoriskt säga något annat, menar Pia.

Magnus Thell från Cision intygar den ökade kommunikation och berättar att Cision under mars månad 2020 hade 21 % fler releaser än under motsvarande period året dessförinnan.

Regelverk och riktlinjer

I grund och botten är det samma spelregler som alltid i och med MAR, menar Pia. Om ditt resultat kommer väsentligt avvika från vad som tidigare har kommunicerats, eller om det händer andra intressanta saker som ”den förnuftige investeraren” skulle förhålla sig till, då behöver man gå ut och informera. Utöver detta berättar Pia att ESMA har förtydligat sina riktlinjer och meddelat att man ska kommunicera påverkan av COVID-19 men även NASDAQ som påminner om det ESMA sagt samt förtydligat omedelbart-begreppet:

"Man får inte göra det onödigt långsamt men man får ta tid för att se till att det är kvalitet i siffrorna för att de inte ska missförstås av marknaden. Fort och fel är ännu värre för marknaden än ingen information alls." -- Pia Rosin, Director H & H

Även om en nyhet inte klassas som regulatorisk enligt lagens mening kan den spela stor roll. Pia förklarar att det finns bolag som har gått ut och sagt att COVID-19 inte kommer ha någon väsentlig påverkan genom ett vanligt, icke-regulatoriskt pressmeddelande.

Problemet med detta, menar Pia, är att man inte hittar den nyheten om man går in på deras sajt och söker på regulatoriska nyheter eller har en bevakningstjänst för regulatoriska releaser. Det är med andra ord lätt att missa en sådan nyhet som kan spela en stor roll för bolagets IR men som i lagens mening inte är regulatorisk.

Scandic Hotels hantering av IR i coronakrisen

Ett av de bolag som drabbades tidigt och hårt av corona-krisen är Scandic Hotels som redan den 27 februari skickade ut sitt första pressmeddelande om coronaviruset. Med i podden för att berätta om de den annorlunda tiden sedan epidemins utbrott är Scandics Director of Investor Relations, Henrik Vikström.

Henrik förklarar att de har valt att vara väldigt aktiva i sin kommunikation där de har skickat ut ett pressmeddelande i veckan där de har kommenterat hur de har påverkats, vilka åtgärder de har vidtagit samt deras allmänna finansiella situation. Parallellt med det har de haft kontinuerlig kontakt med analytiker och investerare eftersom det har uppkommit en hel del frågor.

Henrik berättar med egna ord om hur den hektiska tiden har varit de senaste månaderna:

"Den nionde mars fick vi gå ut och revidera den försäljningsprognos vi hade givit för det första kvartalet och bara några dagar efter det fick vi meddela att situationen hade förvärrats ytterligare. Då valde vi att även kommunicera vilka åtgärder vi hade vidtagit för att sänka kostnaderna. Därefter fick vi säga att styrelsen ställer in utdelningen och i samband med det kommunicerat att vi skjuter på årsstämman och kvartalsrapporten." -- Henrik Vikström, Director of Investor Relations, Scandic Hotels

Scandics kommunikation – regulatorisk eller valfri?

Henrik berättar i podden att de har varvat regulatoriska uppdateringar som de har varit tvungna att kommunicera med en egenvald mer löpande lägesrapportering om hur det går för verksamheten, vad de tror om resten av året och kommentarer om den finansiella situationen.  Han upplever att de har fått ett positivt mottagande där de har varit så transparanta som möjligt, något som gjort det lättare att besvara frågor från analytiker och investerare.

”När vi har skickat ut flera uppdateringar via pressmeddelanden, då har vi en löpande, uppdaterad, publik information som man kan resonera med folk om. Om man inte har det blir det i princip omöjligt att besvara frågor när det sker så här dramatiska förändringar. Jag tycker verkligen att detta har underlättat dialogen med alla som ringer in och ställer frågor.” Henrik Vikström

Henriks lärdomar till de som sitter motsvarande sits just nu:

  • När det sker något som är väldigt negativt kan ryggmärgsreflexen vara att säga att det inte är så farligt. Om man gör det riskerar man att tappa förtroende.
  • Den andra risken när något dåligt händer är att man undviker att säga något alls eftersom man inte vill kommunicera negativa besked. Risken då är man skapar osäkerhet.
  • Rådet är att vara öppen och ärlig med vad man ser – just när det händer väldigt negativa saker kan det faktiskt minska osäkerheten snarare än tvärtom.

IR-arbete när man inte kan träffas

IR är en förtroendebransch och att träffa en person face to face ger dig ett helt annat intryck, menar Pia Rosin. Du förstår nyanserna bättre och du kan lära känna personen mitt emot dig när det exempelvis handlar om att någon ska investera stora delar av sitt kapital – då vill man veta vem man investerar det i. Ett annat skäl, enligt Pia ett lite sämre skäl, är att Investor Relations är en ganska konservativ bransch och resefria möten hör inte till vanligheten.

"Jag tror att jag har haft under tio videomöten med investerare totalt under mina snart 20 år i branschen. Vi är konservativa och man åker gärna till London under dagen för att ta kvällsflyget hem. Här finns det mycket vi kan göra och många kommer att se möjligheter med dessa nya förutsättningar." -- Pia Rosin, Director H & H

Bolagsstämma på distans

Pia berättar om regeringens proposition som ska förenkla för digital rösträtt. Att ha närvarorätt, det vill säga att kunna titta och lyssna, samt att ha yttranderätt är frågor som stämman själv kan besluta om. Det har aldrig varit något större problem fastän man inte har gjort det, menar Pia. Det har kommit flera varianter på distansröstning där vissa väljer postal röstning medan andra går på digital röstning med e-signering som metod.

"Det enda problemet med detta är om det kommer ett förslag från sidan som inte fanns med i kallelsen. Jag är osäker på om den lösningen finns redan men jag tror att den är på plats väldigt snart." -- Pia Rosin, Director H & H