I detta avsnitt lär vi oss mer om OTC-handel (Over the Counter) i USA, en marknad som svenska börsbolag kan använda sig av även om man inte är noterad på de amerikanska börserna. Hur funkar det och vad ska man tänka på för att locka amerikanska investerare? Gäst i podden för att berätta om detta är Joe Coveney från OTC Markets som medverkar via länk från New York.

 

 

 

Avsnitt 19 – “OTC-handel med amerikanska investerare”

Avsnittet är ca 27 minuter långt.

Om IR & CorpComms-podden

I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR, finansiell information och Corporate Communications. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.

Lämna en recension

Ur innehållet

Poddavsnittet “OTC-handel med amerikanska investerare” handlar i stora drag om:

  • OTC Markets – vad är det och hur fungerar det?
  • Likheter och skillnader med traditionella börsmarknader
  • Direktkanal till amerikanska investerare
  • Vad innebär det för svenska IR-avdelningar?
  • Kostnader och upplägg

Vad är OTC Markets?

OTC Markets hanterar USA:s aktiemarknad för värdepapper som inte är listade på de traditionella börsmarknaderna. Marknadsplatsen är uppdelad på OTCQX (top tier), OTCQB (middle tier) och Pink Markets (bottom tier) för att särskilja de olika listorna.

Joe Coveney förklarar i podden att OTC Markets syfte är att skapa en bättre informerad samt mer effektiv finansmarknad, att erbjuda likviditet och handlingsplats för såväl säljare som köpare men även att möjliggöra för företag att förbättra kvaliteten på sin information för samtliga marknader.

Skillnaden från NASDAQ & NYSE

På frågan om huruvida OTC är en konkurrent till de traditionella börsmarknaderna menar Joe att så inte nödvändigtvis är fallet eftersom de hjälper andra typer av företag genom att erbjuda något unikt i att låta företag kunna nå investerare utan att behöva vara listade på den inhemska börsen. Coveney förklarar att OTC Markets är ett ATS (Alternative Trading System), vilket innebär att de agerar som en medlande part likt NASDAQ gjorde innan de blev en traditionell börsmarknad.

"Hela poängen med OTC Markets är att ta bort de mest utmanande och tunga regulatoriska kraven som tillkommer med att vara listad på den amerikanska börsen." -- Joe Coveney, VP Corporate Services OTC Markets Group

Direktkanal till amerikanska investerare

Joe och hans kollegor på OTC Markets såg tidigt en problematik i att många amerikanska investerare varken kunde eller ville investera direkt på utländska börsmarknader. Genom att bedriva handeln på OTC får utländska bolag istället full tillgång till den amerikanska marknaden med en amerikansk ticker, värdering i amerikanska dollar och till salu under amerikanska ”market hours”.

"Detta överbygger gapet mellan utländska bolag och USA genom att erbjuda en länk direkt in i den amerikanska aktiemarknaden" -- Joe Coveney, VP Corporate Services OTC Markets Group

Så påverkar det svenska IR-avdelningar

Joe menar att OTC-handel i mångt och mycket kommer att göra arbetet enklare IR-avdelningar och ser det som ännu ett verktyg i verktygslådan. En av de första frågorna de får när de närmar sig amerikanska investerare är huruvida de finns med på den amerikanska börsmarknaden eller om de har en US Ticker.

Genom att finnas med på OTC Market kan de automatiskt svara ja på den frågan samtidigt som de kan redovisa all finansiella data i amerikanskt rapporteringsformat, skrivet på engelska. Vi hanterar allt detta och ser till att erbjuda tillgången, förklarar Joe.

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.