I detta avsnitt gästas vi av börsjournalisten och medieentreprenören Peter Benson som driver analystjänsten Börsplus och även håller på att ta över det anrika magasinet Affärsvärlden. Vi får höra hur det går med det projektet och får även hans syn på hur IR-arbete ska göras för att han och resten av analytikerkåren ska vara nöjda.

 

 

Avsnitt 15 – “Så fångar du analytikerns intresse med Peter Benson” Avsnittet är ca 37 minuter långt. Om IR & CorpComms-podden I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR, finansiell information och Corporate Communications. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.
Lämna en recension

Ur innehållet

Poddavsnittet “Så fångar du analytikerns intresse med Peter Benson” handlar i stora drag om:

  • Analystjänsten Börsplus
  • En modern tjänst med fokus på digitalt och transparens
  • Börsplus tar över Affärsvärlden
  • Näringslivsjournalistikens utveckling
  • Så dyker du upp på analytikers radar
  • Nya kommunikationsformat

Analystjänsten Börsplus

Peter Benson, som nyligen utsågs till Sveriges bästa börsjournalist, driver aktieanalystjänsten Börsplus där han skriver analyser och krönikor till vardags. Initiativet till Börsplus togs för 3-4 år sedan tillsammans med Svenska Dagbladet men sedan sommaren 2019 bröts samarbetet.

Peter berättar i podden bakgrunden till initiativet där en idé togs fram om en digital analystjänst som i första hand riktar sig mot privata investerare. Han tar oss även med bakom kulisserna kring hur det gick till när Börsplus efterhand gick skilda vägar med SvD, något som ledde till att de idag drivs i egen regi.

Han förklarar att han själv, med bakgrund i flera tidigare börsrelaterade projekt, har ett stort börsintresse och hade egna tankar om hur en modern analysprodukt bör se ut. Det är den visionen han, tillsammans med sina kollegor, har försökt bygga. Den är digital och riktar sig mot intresserade kunder som inte behöver vara proffs.

"Vi riktar oss varken mot daytraders eller nybörjare. Det här är för folk som har kommit igång med sitt sparande och vår medianprenumerant har 3-7 miljoner på depån. Flertalet lägger minst 9 timmar på börsen i veckan och denna grupp uppskattar vi vara upp till 10 000 människor." -- Peter Benson

En modern tjänst med fokus på digitalt och transparens

När Peter ombeds beskriva Börsplus poängterar han att den är digital, de jobbar mycket med transparens där det ska vara tydligt med hur de tänker, vilka antaganden de gör och hur de jobbar. Man ska kunna följa upp bakåt hur det har gått. Utöver det försöker de även vässa arbetsmetoderna där de kan. Ekonomijournalistik traditionellt sett har handlat mycket om att alla sitter och filar på sina egna grejer med egna modeller och metoder. De försöker jobba mer strukturerat och lägga sig mitt emellan en mäklarfirma och en redaktion.

"Vi har inget filosofiskt emot uppdragsanalys, vi förstår att det behovet finns och kan vara relevant för börsbolag att anlita sådana firmor. Samtidigt bör trovärdigheten vara en annan än om det är några som bara har prenumeranternas bästa för ögonen och där kan vi stå för ett oberoende." -- Peter Benson

Börsplus tar över Affärsvärlden

I höstas kom nyheten att Börsplus kommer att ta över driften av Affärsvärlden, en publikation med gedigen historia som Peter Benson benämner som ”Sveriges The Economist”. Affärsvärlden grundades 1901 och har de senaste 50-60 åren haft en stiftelse som huvudman men har lejt ut driften till ett tidningsförlag. Nu har stiftelsen för första gången bestämt sig för att skaffa en ny driftstagare för att driva tidningen och det förtroendet gavs till Börsplus.

Peter förklarar att planen är att slå ihop Börsplus med Affärsvärlden, skrota Börsplus-namnet till förmån för mer anrika Affärsvärlden, och driva ett tidningsmagasin samt en digital analystjänst parallellt.  Pappersprodukten kommer att behållas samtidigt som Affärsvärldens analysbevakning utökas för att omfatta det Börsplus har gjort sedan tidigare.

Näringslivsjournalistikens utveckling

På frågan om näringslivsjournalistikens utveckling menar Peter att det är många olika samhällsutvecklingar som möts och en av dem är att det finns mängder av gratisalternativ som urholkar modellerna. Trösklarna för distribution har gjort det mer brådskande att komma ut med sin nyhet och mätbarheten på nätet gör att det skapas ett driv efter trafik och klipp eftersom det lätt går att koppla till de digitala annonspengarna. En annan trend kring näringslivsjournalistik Peter lyfter är den professionalisering som har skett, dels bland börsbolag men även hos journalistiken.

Börsbolagen har blivit mycket proffsigare, menar Peter. Det handlar dels om att det har blivit mycket mer reglerat vilket eliminerar avarter. Dessutom finns det ett helt skrå av kommunikatörer, IR-ansvariga, CFO:er och finansmarknader som i allt högre grad prioriterar kommunikationsfrågor. Samtidigt har medier blivit mycket proffsigare på metahantverket, allt är mer genomtänkt och taktiskt kring hur man publicerar nyheter i olika steg med smart paketering.

Hur ska man göra för att komma upp på er radar?

Generellt rekommenderar Peter att som bolag, utan att göra avkall på sanningen, försöka ha ett utifrånperspektiv och utgå från hur en normalbegåvad men inte superinsatt person ska kunna ta till sig informationen. Utöver det är det bra att ha en plan för hur man ska ta sig an experterna men man bör inte låta det prägla allt, då finns risken att man stänger många ute.

"Vi letar efter situationer där vi tror att marknadspriset speglar fel information, att man har missat något och det som ses som ett trött bolag egentligen har en tillväxtfaktor i sig eller att ett problemområde håller på att vända. Om vi upplever att marknaden är starkt förankrad i en berättelse kan det vara intressant att hitta en annan sida på det." -- Peter Benson

Nya kommunikationsformat

Många har kommit en bit på vägen där de spelar in videofilmer på talespersoner som ger sin beskrivning av verksamheten. Samtidigt hävdar Peter att det ofta blir alltför reklamigt vilket får tittaren att tappa intresset. Alternativt blir det alltför mycket likt en VD-presentation. Han menar att det ofta är befrieande de gångerna fler än VD:n kommer till tals och man får en bredare bild av bolaget i stort. Det är olika för bolagen hur lätt det är att få till dessa förändringar och huruvida kostnaden kan motiveras beror helt på vilken verksamhet man bedriver.

På frågan om vad bolag behöver göra för att få de som skriver analyser att bättre förstå bolaget ser inte Peter något enkelt recept. I de allra flesta bolagen finns de viktigaste grundstenarna där men ett tips som ges är att försöka lämna ”fluffet” därhän och gå ned på produktnivå där en kund får beskriva tjänsten eller produkten.

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.