Vad förväntar sig kapitalmarknaden av företagswebbplatser och hur bra lever bolagen upp till de förväntningarna? Årets upplaga av undersökningen Webranking by Comprend är här och vi ska ta del av de färska resultaten tillsammans med vår gäst Staffan Lindgren, VD på Comprend. Mot slutet av avsnittet övergår diskussionen kring årets vinnare av undersökningen – Swedish Match.

Här kan du läsa mer om Webranking by Comprend och ta del av rapporten

Staffan Lindgren är VD för Comprend och förutom att ranka webbplatser utvecklar de även en hel del företagswebbplatser. Nyligen ingick de ett samarbete med Cision som går ut på att tillsammans skapa och leverera de bästa webbplatserna för Corporate Communications och företagskommunikation i Sverige och Norden.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Så lyckas du med din företagswebbplats” handlar i stora drag om:

  • Webranking by Comprend – historia och metodik
  • Gapet mellan kaptialmarknadens förväntningar och webbplatsernas utseende
  • Hållbar kommunikation på företagswebbplatsen
  • Årets vinnare av Webranking by Comprend
  • Staffans 3 bästa tips när man utvecklar sin företagswebbplats

Webranking by Comprend – vad mäter den?

Webrankingen har gjorts sedan 1997 och i undersökningens linda insåg de att det fanns ett gap mellan förväntningar från målgruppen (kapitalplacerare, investerare, affärsjournalister, analytiker) och vad företagen kom ut med på sina webbplatser, förklarar Staffan. De ville stödja företagen i att förstå vad gapet består utav och göra det baserat på fakta snarare än tyckande och tänkande. Undersökningen är en tvådelad lösning där de först undersöker och kartlägger de förväntningar och behov målgrupperna har för att sedan vända om dem till kriterier och gå igenom webbplatserna efter dessa. Detta görs på mellan 800-900 webbplatser årligen, på europeisk basis.

Den första perioden från 1997 till 2001 skedde en snabb utveckling enligt Staffan, då utvecklades även Investor Relations som företeelse bland europeiska bolag. Den tekniska utvecklingen gick även den snabbt fram till ungefär 2007 då mobilerna kom men tittar man på webbplatsernas utseende, innehåll och funktionalitet har de inte utveklats fullt så mycket de senaste åren som de skulle kunna ha gjort.

"Vi ser och hoppas att det kommer ett nästa steg när man tar tillvara på ny teknik, nya distributionsmöjligheter i form av video och annat för att sprida bra kommunikation snarare än för att man ”ska ha det”. Det finns några som ligger i framkant med detta men för de allra flesta handlar det fortfarande om att möta regulatoriska krav för att vara hel och ren. Det är en bra början – men det räcker inte."

 

 Avsnitt 15 – “Så lyckas du med din företagswebbplats”

Avsnittet är ca 41 minuter långt.

Om IR & CorpComms-podden

I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR, finansiell information och Corporate Communications. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.

 

FLER AVSNITT AV IR-PODDEN

Lämna en recension

Gapet mellan kapitalmarknadens förväntningar och webbplatsernas utseende

Staffan förklarar att gapet är relativt stort, det finns vissa frågor målgruppen vill se och ha från webbplatserna som man av olika skäl inte vill dela med sig av trots att förväntningarna finns där. Detta är något de måste förhålla sig till och han menar att man kan addressera det genom olika typer av kommunikation.

Generellt finns det mycket önskemål, förväntningar och krav från målgruppen som man inte uppfyller samtidigt som det blir en kontinuerligt ökad komplexitet i de regelkrav och ramverk man förväntas rapportera kring. Detta gäller dels det finansiella men även hållbarhet, karriärinformation. Det har företag generellt sett en utmaning med att hålla jämn takt med.

Hållbar kommunikation på företagswebbplatsen 

Staffan beskriver denna fråga som brännpunkten i intresset just nu och förklarar att hållbarhet i dagsläget, och troligtivis även över tid, kommer att vara en väldigt viktig fråga. Förväntan kring det har förflyttats – vad som förväntades i fjol är inte detsamma som vad som förväntas idag. Det handlar enligt Staffan dels om Greta-effekten, dels om effekten av vad som händer i samhället men även vad andra medier gör.

Utmaningen för företagen är att hålla jämn takt och hållbarhetskommunikationen har halkat efter gentemot förväntningarna. Jämfört med förra året är det bättre men de lever fortfarande inte upp till förväntningarna från målgruppen.

På frågan om vilket fält som är nästa stora efter hållbarhet lyfter Staffan årsredovisningarna och dess förflyttning från att vara en trycksaksproduktion till att göras användarvänlig digital first.

Swedish Match – årets vinnare av Webranking by Comprend

Årets vinnare, Swedish Match, har varit i topp i många år och enligt Staffan haft en ambition i sin kommunikation, positionering samt informationsspridning som är beundransvärd.

Vinsten beror på en långsiktig kommunikation och en konsekvent satsning på att positionera sig och föra fram sitt budskap om vilka de är. De är väldigt duktiga på att få alla saker man ska ha där på plats och därutöver lägger de till så mycket de kan givet sina begränsingar de har som aktör på en marknad omgärdad av regler och lagar. Inom ramen för detta jobbar de väldigt aktivt med att berätta om företaget, vad man står för och hur man förhåller sig till olika frågor även i samhället.

En av de saker de gör väldigt bra är, enligt Staffan, att de kontinuerligt uppdaterar webbplatsen. Många företag har ett tempo där man utgår från årsredovisningar när de lägger till saker och det räcker inte. Swedish Match ambition är att hela tiden uppdatera webbplatsen med nytt innehåll. Man förändrar de delar som inte är i takt med var de är just nu eller vill vara om ett år. Det gör att sajten blir mer relevant eftersom besökaren vet att den hela tiden är up to date.

Staffans 3 tips – så lyckas du med företagswebbplatsen

1.  Berätta historien om företaget, det är oerhört viktigt och det särskiljer företaget

2. Hållbarhet – lyft frågan från att bara leverera KPI:er till att också prata om hur det påverkar företaget samt dess långsiktiga strategi.

3. Se till att årsredovisningarna anpassar sig efter hur dagens samhälle ser ut. Hur konsumerar vi innehåll och hur vi kan vi se till att det blir på mottagarens villkor. Se till att utveckla i samma riktning som de krav från EU om att både människor och maskiner ska kunna läsa och ta del av informationen. Förbereder man sig för det är man väl utrustad för framtiden.

 

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.