Detta är en miniserie uppdelad i två delar där vi djupdyker i styrelseordförandens roll. I detta avsnitt tar vi ett akademiskt perspektiv på styrelseordföranderollen och i nästa avsnitt kommer vi prata med en som lever och andas rollen som styrelseordförande, Rune Andersson.

Mattias Nordqvist är professor i företagsekonomi vid Jönköpings University där han driver forskningscentret Center for Family Enterprise and Ownership. Han har ägnat sig en hel del åt styrelseforskning genom åren och forskningscentret som drivs i hans regi är det enda i Norden som fokuserar på familjeägda bolag. Detta kan tyckas lite märkligt menar Mattias eftersom en så stor del av Sveriges stora företag är familjeägda och familjestyrda.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Styrelsefordförandens roll  med professorn Mattias Nordqvist” handlar i stora drag om:

  • Vad vet vi idag, vilka faktorer spelar roll för framgång som styrelseordförande?
  • Den amerikanska kontra anglogsaxiska modellen för styrelseordförande
  • Ska storägare i bolaget vara styrelseordförande?
  • Styrelseordförandens roll i ett historiskt perspektiv
  • Forskningsarbetet “Vinnande styrelseordförande”

Nycklarna till framgång för styrelseordföranden

Som det ser ut idag från ett forskningsperspektiv vet vi inte så mycket från ett rent vetenskapligt perspektiv, förklarar Mattias. Det finns otroligt mycket kunskaper och erfarenhet bland styrelseordföranden runtom i landet kring vad som funkar bra och mindre bra. Ur ett forksningsperspektiv är det dock inte så mycket som finns dokumenterat, därav behovet av forskning för att sammanställa erfarenheter och kunskaper, integrera dem och göra dem tillgängliga för en bred publik.

Det finns viss forskning gjord och några bitar värda att lyfta fram menar Mattias. Exempelvis visar den vikten av en god kommunikativ förmåga, en dos erfarenhet av såväl med- som motgångar där man ofta pratar om medgångarna men motgångarna är minst lika viktiga för lärdomar. Dessutom lyfts tidigare erfarenheter av operativa framgångar fram som en viktig faktor för ett lyckat styrelseordförandeuppdrag, man ska veta hur det är att leda ett företag. Djupare och bredare kunskap än så finns inte i ett svenskt forskningssammanhang. Mycket forskning är gjord i USA och eftersom det finns stora skillnader i styrelseverksamhet där och i Sverige är forskningen inte alltid helt relevant, berättar Mattias.

Spritt ägande kontra kommunikativ förmåga i de olika modellerna

I USA bland de börsnoterade bolagen är det vanligt med ett väldigt spritt ägande med många små ägare och ingen riktigt stor ägare. Här finns det naturligtvis undantag men generellt finns det inte så många bolag med en stark drivande ägare. I Sverige å andra sidan har vi ett sammanhang där vi är vana vid att många bolag har en tydlig, synlig ägare som driver en agenda, menar Mattias.

Det är vanligt att VD:n och styrelseordföranden är samma person i USA, något som är i stort sett helt icke-existerande i Svenska sammanhang där det till och med är så att aktiebolagslagen förväntar sig att det finns en fördelning av dessa roller av olika personer. Eftersom det är väldigt vanligt att VD och styrelseordförande är samma person i USA förklarar Mattias att också forskningen har fokuserat på just denna CEO-duality som man pratar om.

Fördelen är att man får en stark ledare som kan driva igenom sin agenda. Det blir mindre politik mellan ledning och styrelsen och man får generellt ett snabbare beslutsfattande med större kraft i genomslagen av besluten. Samtidigt ökar riskerna eftersom det i hög utsträckning blir beroende av en person. Om man kommer med på fel riktning med fel person i beslutsfattande roll är det svårt att styra om kursen.

Det är viktigt med en god kommunikativ förmåga i den svenska och anglosaxiska modellen, man ska kunna driva på sin agenda både faktiskt men även retoriskt i möten där man presenterar sina rapporter och agendor. Erfarenhet av operativt arbete inom både med och motgångar är viktigt men även om att kunna driva ett team och bygga en styrelse. Formeringen av teamet är viktigt, att kunna hitta en balans mellan olika kompetenser och bakgrunder och därigenom undvika en alltför homogen grupp.

Små ägare kontra styrelseordförande som äger stora delar av bolaget

Om man som styrelseordförande också äger en stor del av bolaget har man naturligtvis en större möjlighet att driva igenom sin agenda och sin vision med bolaget, berättar Mattias. Hans erfarenhet är att, om man är en stor ägare i bolaget så kanske man bör vara styrelseordförande eller VD i bolaget. Det förekommer att man väljer att inte vara något av det men då vet alla att det är den personen som har beslutsmakten. Detta innebär att vad den personen säger i ett möte ges större vikt ändå jämfört med en annan ”vanlig styrelseledamot”. Man har den formella makten och kan kalla ihop till en bolagsstämma för att få till ett styrelseskifte om man så vill och det kan göra jobbet svårt för styrelseordföranden.

Mattias understryker at detta naturligtvis beror på personlighet och hur man känner varandra, en del huvudägare väljer att sätta en extern styrelseordförande, en person man har jobbat med tidigare där förtroendet finns etablerat.

Historiskt perspektiv på styrelseordförandens roll

Det är utifrån detta som vårt forskningsarbete började, förklarar Mattias.

"Vi hade dialog med styrelseakademien som vi samarbetar med i forskningen och de drev också tesen att vi fokuserat mycket på styrelsearbete generellt utan att det har varit något nämnvärt fokus på styrelseordföranden som individ och hur den personen hanterar resten av styrelsen samt ledningen. Samtidigt är det värt att observera att det sker ett antal stora förändringar generellt i näringslivet idag med ökade krav på transparens, hållbarhetsfrågor, digitalisering och mångfald parallellt med en allmänt osäker världssituation med många omvärldsförändringar som kopplar till osäkerheten."

De bad en student titta på hur detta beskrivs i tidningsartiklar i ett antal internationella affärstidningar (Financial Times, Wall Street Journal, Handelsplatz och Wirtschaftswoche). Där kunde de se att under 10 år hade det skett en förändring i hur den här rollen beskrivs i tidningarna, det går mot att styrelseordförandens roll blir mer utsatt. Det finns högre krav på att man syns, tidigare var det mycket VD:n som tog alla bollar men nu efterfrågas även att styrelseordföranden kliver ut på scen för att synas och svara på frågor när ansvar ska utkrävas.

Forskningsarbetet “Vinnande styrelseordförande”

Mattias förklarar att det har varit ett samarbete mellan honom och kollegan Karin Hellerstedt som tillsammans med Styrelseakademien och stiftelsen Guldklubban dragit igång forskningsprojektet. Utgångspunkten har varit att de noterat dessa förändringar kring styrelsearbetet och styrelseordförandens roll samtidigt som det finns lite forskning inom detta ämne. De vill använda sig av det material som stiftelsen Guldklubban redan har i form av vinnare och nominerade i det pris som delas ut varje år till den mest framgånsrike styrelseordföranden i Sverige.

Priset är uppdelat i två kategorier; noterade bolag och och onoterade bolag. Värdeutvecklingen är naturligtvis en del av framgången som mäts men det ska även handla om att bolaget har genomgått en förändring under tiden. Här kan du läsa mer om kriterierna. Forskningsprojektet går ut på att de ska genomföra en serie intervjuer med vinnarna och förhoppningsvis även de nominerade för att låta dem berätta hur de upplever att en framgångsrik styrelseordförande bör agera, vilka egenskaper den ska ha, vilka prioriteringar man behöver göra samt vad det innebär i stort kopplat till de förändringar som sker.

Bland annat kommer de testa följande teser i intervjuerna:

  • Ökat behov av att vara en talesperson
  • Trenden att gå från mötesledare till att bli mer engagerad i bolaget och teamleader för styrelsen
  • Frågor kring hållbarhetsarbete och huruvida det uppfattas som något som seglat upp på agendan i jämförelse med andra frågor.

"Vi är inne i en foundrasingfas och om någon vill bidra är ni välkomna att kontakta oss. Senhösten 2019 beräknar vi ha preliminära resultat och 2020 kommer vi med en full rapport och seminarier kring resultaten."

 

 Avsnitt 12 – “Styrelseordförandens roll med professorn Mattias Nordqvist”

Avsnittet är ca 31 minuter långt.

Om IR-podden

I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR och finansiell information. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.

 

FLER AVSNITT AV IR-PODDEN

Lämna en recension

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.