Så skapar du bättre relationer med journalister

Journalister får allt mer att göra med färre resurser till hands. Med anledning av detta blir relationen med kommunikatörer allt viktigare eftersom de kan förse journalisten med bra och trovärdigt innehåll. För att lyckas med detta måste kommunikatören skicka rätt innehåll till rätt journalist vid rätt tidpunkt och vägen till att lyckas med detta går genom att ta sig tid att lära känna journalisten.

I denna rapport får du tips kring åtgärder du som kommunikatör kan vidta för att stärka relationen med journalisten men även, kanske ännu viktigare, vad du absolut bör undvika. 

Exempel på innehåll från rapporten:

  • Gör din research
  • Glöm inte de lokala medierna
  • Underskatta inte vikten av en uppdaterad hemsida
 

Guiden är skriven på engelska