IR trender och utmaningar att hålla koll på 2021

Med ett på förhand osannolikt och exceptionellt 2020 bakom oss står IR-branschen, precis som övriga aktörer och instanser i samhället, inför ett utmanande 2021. Osäkerheten kring i vilken takt vaccineringen kommer att möjliggöra hävda restriktioner gör att många fortsatt kan förbli reaktiva men skapar dessutom möjligheter för de som vågar chansa och tänka nytt.  

Är hållbarhetsarbetet fortfarande en uppåtgående trend, vilka nya IR-metoder har fått fäste i en coronapräglad värld och vilka utmaningar måste lösas i ett nytt medielandskap?

Läs vårt tipsheet om IR-trender och utmaningar att hålla koll på under 2021 för att lyckas med ert IR-arbete!