Ramverket för att mäta PR-arbetets inverkan på resultatet 

Kommunikationstratten är ett ramverk som hjälper PR-proffs att bevisa värdet av sitt arbete genom värdefulla data. Den här guiden beskriver hur du organiserar dina kommunikationsmål så att de gynnar hela försäljningstratten, utvärderar vad PR har för inverkan på slutresultatet och hur du använder data för att vägleda din PR-strategi.  

Kommuniktionstratten omfattar bland annat hur du mäter: 

  • Varumärkets påverkan – Du måste förstå hur dina PR-insatser bidrar till varumärkeskännedom och varumärkets rykte. 
  • Digital påverkan - Leder ditt PR-arbete till att din webbplats får trafik? Digital mätning hjälper till att kvantifiera de åtgärder som din målgrupp vidtar. 
  • Intäkternas påverkan - Det viktigaste är att du lär dig hur du kan bevisa ditt värde i faktiska pengar. Visa hur dina PR-insatser har påverkat försäljningspipelinen.  

Ladda ner Komminikationstratten och lär dig mer!