ESG In Energy Q2-rapport

Cisions Insights-team analyserade nyligen ESG-nyheter i engelskspråkiga digitala medier. ESG In Energy Q2-rapporten bygger på en automatiserad analys av ESG (environmental, social, corporate governance) där ESG omnämns tillsammans med företag inom energiindustrin. 

Vilka klarar sig bäst när energibranschen spekulerar om företagens förmåga att överleva klimatförändringarna eller att anpassa sig till ett föränderligt energilandskap? 

Läs mer i rapporten! Där hittar du också de ämnena som visat sig vara viktigast när företag ska lyfta fram positiva åtaganden inom detta område.