Media och kommunikation är sedan länge inte en nationell angelägenhet utan ett globalt fenomen där nyheter och information sprids världen över med ett knapptryck.

Läs Cisions globala undersökning State of the Media där journalister från Sverige, USA, Kanada, Frankrike, Tyskland och Storbritannien besvarar frågor om hur medieklimatet är i respektive land och marknad. Hur ligger det till med förtroendet för journalistiken i Sverige jämfört med USA och vad kan du som kommunikatör göra för att underlätta deras vardag?

Ladda ned rapporten för att lära dig hur du ska anpassa din kommunikation beroende på var i världen du vill sprida din information!

Ladda ned State of the Media här