Med Cisions tjänster kan företag och organisationer snabbt och målinriktat informera sina relevanta målgrupper om ESG-relaterade frågor men även bevaka och analysera dem kontinuerligt.

Distribution av pressmeddelanden och inriktning mot ESG

Miljö, sociala frågor och styrning (ESG) bidrar till att definiera företagens värde genom nya metoder för berättelser och transparens. Aktieägare, anställda och kunder är alla involverade i samtliga aspekter av ESG och därför blir det avgörande att leverera ditt ESG-budskap till rätt målgrupp för att bygga upp dina relationer med alla intressenter. Cisions omfattande nätverk av ESG-relaterade medier, journalister och påverkare möjliggör för dina ESG-pressmeddelanden att nå rätt målgrupp samtidigt som det hjälper er att bli mer transparenta och öka värdet på ert företag.
KONTAKTA OSS

Flexibla och heltäckande lösningar för mediebvakning av bland annat ESG

Oavsett vilken sektor du är verksam inom spelar ESG-relaterade frågor en allt viktigare roll. Cisions skalbara, flexibla och toppmoderna plattform för mediebevakning underlättar varje steg i din hållbarhetskommunikation. Det spelar ingen roll om du har en branschspecifik eller branschoberoende strategi – med hjälp av Cisions bevakningstjänst kan du kontinuerligt hålla ett öga på de aktuella ämnena i din bransch för att genomföra ännu bättre hållbarhetskommunikation.

Bättre insikter innebär mer välgrundat beslutsfattande

Genom att kommunicera den senaste ESG-rapporteringen kan företag stödja sin egen strävan mot ökad hållbarhet. I detta syfte har Cision introducerat en uppsättning lösningar för rapportering och briefing. Den hjälper kunderna att bättre förstå hur deras insatser för hållbarhet och socialt ansvarstagande fungerar på marknaden och vilka steg de kan ta härnäst. På så sätt hjälper vi våra kunder att lägga mindre tid på datainsamling och rapportering för attistället fokusera på benchmarking, hållbarhetsstrategi och genomförande.
KONTAKTA OSS

Snabb och beslutsam kriskommunikation

Cisions unika kombination av tjänster och lösningar gör det möjligt för kommunikatörer att vara lyhörda i alla skeden av en kris eller större mediehändelse. Lita på våra realtidsalerts som visar ovanliga svängningar och meddelar dig när en kris tornar upp. Använd vår mediedatabas och distributionstjänst för att skapa och rikta pressmeddelanden till relevanta mediekontakter. Skapa egna rapporter eller samarbeta med vårt team av dataanalytiker och branschexperter på Cision Insights för att fatta bättre, datadrivna beslut.

Mer information om ESG-tjänster

Optimera er ESG-kommunikation nu och ta reda på mer om Cisions särskilda ESG-tjänster.