Rörlig bild blir en allt viktigare del inom corporate communications, oavsett om det handlar om att öka intresset inför en IPO, bidra med kompletterande perspektiv på finansiella rapporter eller att möjliggöra virtuellt deltagande för de som inte kan närvara fysiskt.

En professionellt producerad video öppnar dörrarna för att kommunicera med investerare, marknad och andra beslutsfattare i ett modernt och dynamiskt format. Samtidigt är det resurskrävande att producera och något som sällan finns möjlighet att göra inhouse.

Därför erbjuder vi, i samarbete med Infront Direkt, en videotjänst för noterade bolag. Tjänsten består av produktion och distribution där Direkt ansvarar för planering, underlag och teknik. Allt ni behöver göra är att dyka upp.

Välj mellan:

  • Presentation i samband med IPO eller Secondary Offering

  • Nyhetssläpp (med eller utan Q&A)

  • Kapitalmarknadsdag (eller Bransch/Sektordagar/Frukost-/Lunchevent etc.)

  • Infront Insight Direkt (abonnemangslösning)
Boka demo