Brit Stakston är en av topp fem placerade  i Cision PR Influence Award 2012. Det är ett pris som delas ut till den PR-konsult som har haft störst digitalt inflytande under senaste året. Mätningen bygger på Cisions egen rankingmetod och tar hänsyn till parametrar så som sociala medier, bloggande och mediesynlighet. Vinnaren presenteras på SPINN galan den 15 november.

Namn: Brit Stakston
Ålder: 50 år
Yrke: Mediestrateg på JMW
Twitter: @britstakston
Blogg: http://www.jmw.se/author/Brit

Brit är mediestrateg och partner på kommunikationsbyrån JMW, en roll hon haft sedan 2007. Hon älskar kommunikativa utmaningar och värnar om att förstå den verklighet som kommunikationen ska möta. ”Det här betyder att man måste lära nytt varje dag och då är de sociala medierna en stor hjälp. Jag har alltid arbetat med kommunikation och följt nätets utveckling i snart 20 år. Jag har varit på kundsidan längre än konsultsidan vilket jag tror är en stor fördel eftersom jag förstår mina uppdragsgivares vardag väldigt väl” säger Brit.

Vid sidan av arbetet engagerar sig Brit  för olika frågor som behöver förändras för att världen ska bli en bättre mer jämlik plats att leva på. ”Jag vill till exempel driva på den digitala läskunnigheten så mycket jag kan och bidra till mindre rädsla för vår digitala samtid och skriver därför böcker om ämnet på min fritid. Just nu tänker jag mycket på valrörelsen 2014 och demokratifrågor”.

Vilka sociala medier är du aktiv i och hur arbetar du med respektive?
Jag måste förstås testa allt nytt och roligast just nu är appen SnapChat som visar en tydlig trend mot det exklusiva innehållet som inte är tillgängligt för alla. I det här fallet finns det vi producerar på nätet inte ens kvar hos mottagaren längre än högst 10 sekunder. Så samtidstypiskt och jätteroligt!

I övrigt använder jag instagram som jag älskar för chansen att se mina vänners bildspråk som oftast är något helt annat än det jag möter i andra plattformar. Twitter som är en never-ending horisontell kunskapskälla. LinkedIn  för det är därifrån affärerna ofta också kommer. Diamanten bland socialamediejuvelerna är bloggen som är den plats där jag stöter och blöter mina egna tankar och reflektioner. Vill någon sedan läsa det är det stort men för mig ligger lika mycket värdet i att ta sig tiden för reflektion runt ett ämne. Just nu gör jag en serie som summerar socialamedieutvecklingen 2007-2012 . Det här är ett sätt för mig att säga tack och hej till den utveckling vi har bakom oss där det funnits och behövts allvetande socialamediekonsulter. Det är härligt att försöka fånga samtiden innan vi glömmer bort den utveckling vår bransch har bakom sig. Sociala medieutvecklingen har varit en ynnest att följa som medieintresserad.

Vad gör du mer respektive mindre av idag än för 2 år sedan när det kommer till online kommunikation?
I analogi med att socialamedieexperten inte behövs på samma sätt längre för att visa vad som är möjligt gör jag nog mindre av allt idag! Det vill säga publikt. Numer får mina ord ibland oförtjänt stor uppmärksamhet vilket gör att jag generellt tystat digitalt runt saker som inte har med mina kärnfrågor att göra. Mycket av det jag gjort för att driva på sociala medieutvecklingen i samhället sedan 2007 har handlat om att visa vad som är möjligt. Att leva som man lär är alltid viktigt och jag har testat mina egna teorier och resonemang fullt synligt för alla. Vare sig det handlat om digitalt engagemang, hur man bygger ett personligt varumärke via en blogg, hur kunskapsdelandet utmanar oss i våra yrkesroller eller hur man gör så att även de som inte är på plats under en konferens blir delaktiga genom att live-twittra (t.o.m. tills jag blev avstängd av Twitter eftersom det inte tidigare gjorts i Sverige på det sättet).

Nu när allt fler lever på nätet förändras ju behovet av en vägvisare och inspiratör som gör detta, min roll är en helt annan nu. Det riktigt spännande idag sker hos alla användare och jag ser fram emot den utveckling det innebär för varje verksamhet. Det kommer födas nya tjänster, produkter och en bättre insikt om kundernas upplevelse av det man erbjuder. Den utvecklingen är rolig att analysera och det gör jag mer offline än online just nu. Men tids nog kan det finnas relevans att bli mer synlig igen. Särskilt om inte utvecklingen går dit den är möjlig att gå : )

Ser också mycket framemot valrörelsen 2014, frågan är om politikerna tar chansen att använda sig av den revitalisering av engagemang som sker idag. Människor vill förändra och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Även politikerna har en ”on-line fokusgrupp” 24/7 att förhålla sig till!

 Hur tror du att vi kommer komunicera om 10 år?
Som människor alltid gjort. Genom att mötas, umgås, tala och lära av varandra! I takt med tiden utvecklar vi sedan nya verktyg som stöttar de djupt liggande grundläggande behoven av att finnas i ett sammanhang.

Vem tror du vinner årets Cision PR Influence Award 2012?
Ida Nilsson efter Facebookundersökningen i våras som fick stort genomslag i traditionella medier och sedan ifrågasattes i de sociala medierna vilket ledde till en ny intensiv medievända även i traditionella medier.

 

annica.sandberg@cision.com'

About Annica Sandberg

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Annica Sandberg contributed a whopping 125 entries.