Hur ska man tänka när man vill nå ut med finansiell information? Vi frågade John Womack, Senior Advisor på strategibyrån Fogel & Partners om hans bästa tips.

 1. Har du några generella tips på hur börsbolag idag kan förbättra sin kommunikation?
  – De allra flesta bolag jobbar idag väldigt professionellt med sin kommunikation, följer sina olika intressenters förväntningar noggrant och jobbar proaktivt för att uppfylla de informationsbehov som finns. Det som blir allt viktigare är att beskriva företagets roll i samhället och vad företaget gör för att öka värdeskapandet. Här krävs det att man på ett enkelt och attraktivt sätt kan beskriva en resa som medarbetare, kunder och aktieägare vill vara med på och att känna stolthet över.
 2. Vi ser en hel del börsintroduktioner just nu. Hur ska bolagen arbeta på bästa sätt för att nå ut på marknaden och skapa förutsättningar för en lyckad notering?
  – Grunden för en lyckad notering är förstås att bolaget har en stabil bas att stå på när det gäller själva affären, organisationen, policys och processer för rapportering och informationsgivning.
  Det krävs också att bolaget förbereder sig väl för att skapa intresse och en särskiljande positionering på marknaden. Att kartlägga bolagets nuvarande och önskade position och eventuella ”issues” som finns eller som har funnits historiskt är också viktiga att förutse och kommunicera kring proaktivt.
 3. Hemsidan är en viktig del för att kommunicera finansiell information. Vad tycker du ska finnas med på hemsidan? Vad letar du efter när du själv söker information om ett bolag på en hemsida?
  – Digitala medier är förstås mer viktiga än någonsin och ofta den primära informationskällan för alla intressentgrupper. De olika IR-moduler som finns utvecklas ständigt och funkar numera också väldigt bra i din smartphone. Nedladdningsbara excelfiler med finansiell data som uppdateras löpande underlättar arbetet för investerare och analytiker. Personligen är det i första hand nyheter och kvartalsrapporter som jag vill hitta på ett enkelt sätt på ett företags hemsida samt de senaste presentationerna.
 4. Små bolag kan ha svårt att nå igenom mediebruset. Vilka är dina bästa råd till ett litet bolag som vill nå ut i medierna?
  – Oavsett storlek på bolag måste du se till att ditt investment case är både intressant, begripligt och särskiljande. Som litet bolag måste du förstås anstränga dig ännu mer för att få uppmärksamhet och då är det viktigt att hitta områden där ditt företag är relevant ur ett större perspektiv. Vad i din verksamhet knyter an till det som är relevant i media just nu? Det finns alltid spännande saker som händer i alla företag och som man kan nå ut med genom att lyfta perspektivet och se vad som gör ditt företag relevant i samhället just nu. Ett litet företag kan också bli mer synligt genom att samarbeta med andra företag och organisationer som tillsammans kan få större genomslag. Ett annat tips är att inte bara försöka nå ut via de stora medierna. En mer framgångsrik strategi kan vara att successivt nå ut via mer nischade medier där bolagets nyheter är mer relevanta och att öka kännedomen den vägen. Alla medier får spridningseffekter och man kan jobba sig vidare stegvis. Så med andra ord att vara lite mer noggrann och kreativ i medievalet.
 5. Vad bör större bolag som vill ge sig ut på den internationella marknaden göra?
  – Det är viktigt att man som bolag har en väl förankrad IR-strategi som grund för sina aktiviteter, dvs. vad man gör och vilka man vill bygga relationer med. Att identifiera 20-30 potentiella investerare internationellt och sedan bearbeta dem målmedvetet under lång tid är ett bra sätt att jobba målinriktat med sitt IR-arbete. En viktig princip, som många bolag jobbar efter, är också att bygga sitt varumärke på de marknader där man har kunder och verksamhet. Det är viktigt att visa ett långsiktigt åtagande att kommunicera med ägare och potentiella ägare som finns runt om i världen och att besöka dem regelbundet. Om man splittrar sig på för många marknader kan det bli svårt att ge hög service till sina ägare och mitt råd blir därför att fokusera på ett antal geografier som man besöker regelbundet, gärna varje kvartal om det finns intresse.
 6. Ser du några nya trender i hur börsbolagen kommunicerar idag?
  – En tydlig trend är att bolagen måste kommunicera snabbare, mer träffsäkert och med ett bredare perspektiv än tidigare. Idag måste du lyckas förmedla väl genomtänkta budskap till alla dina olika målgrupper samtidigt på ett förtroendeingivande och sympatiskt sätt. Det finns många färska exempel på att olika CSR-frågor blivit en viktig del i samband med bolagens kvartalsrapporter oavsett om bolagen själva lyfter fram dem vid en kvartalspresentation. Både media och investerare är idag både kunniga och ställer stora krav när det gäller socialt ansvar och miljö och dessa frågor kan dyka upp även vid tillfällen som tidigare mest handlade om de finansiella nyckeltalen. En annan trend är att såväl analytiker som journalister är mer pressade än någonsin tidsmässigt och tvingas täcka ett stort antal sektorer och bolag. Det gör det ännu viktigare att paketera informationen på ett intressant och tydligt sätt som underlättar deras research och analysarbete, både i den muntliga dialogen och via pressmeddelanden, delårsrapporter och presentationer. Det är många som konkurrerar om uppmärksamheten och det är inte ovanligt att över 30 bolag släpper sin kvartalsrapport samma dag. Sociala medier är fortfarande en outnyttjad potential för IR-arbetet, det finns ett fåtal bolag som använder det fullt ut men många är fortfarande i en väldigt tidig fas i sin användning av dessa kanaler.

John Womack är rådgivare inom Investor Relations och CSR på strategibyrån Fogel & Partners. Tidigare har han varit informationsdirektör på Clas Ohlson, Senior Vice President Corporate Communications på IBS, seniorkonsult på Sund Kommunikation och Head of Investor Relations på NCC.

Vill du veta mer om hur du som IR-bolag kan nå ut med din finansiella information? Läs om våra premiumkanaler och nyhetsrum.

Bild: Fogel & Partners

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som marknadschef för Cision i Skandinavien. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.