Vilken information ska den som arbetar med investerarrelationer ha på sin hemsida? Vilken information krävs och vad kan vara av intresse för besökarna? Vi pratade webbmoduler med Karl Ramnelius, Sales Manager hos oss på Cision.

 1. Av vilken anledning ska bolag idag använda sig av webbmoduler med information på hemsidan?
  Som börsbolag ställs det en rad olika krav på hur man kommunicerar. För att förenkla det arbetet så kan man använda sig av våra webblösningar för att hålla hemsidan uppdaterad. Vi kan hjälpa till med allt från automatisk uppdatering av pressreleasefeeden, aktiekursgrafer, nyckeltalsmoduler, aktieägarestruktur, insynshandel osv. Det mesta sker helt automatiskt medan exempelvis nyckeltalsmodulen kräver lite egen arbetsinsats.
 2. Vilka specifika krav finns på vad man som bolag måste publicera på hemsidan?Kalle blogg
  Kraven på vilken information som måste publiceras och finnas tillgänglig beror på var man som bolag är listad. Det är skillnad om man är listad på börsens huvudlista eller på exempelvis First North. Det stora kravet som gäller alla är att kurspåverkande information måste offentliggöras samtidigt så att alla intressenter på aktiemarknaden får tillgång till informationen samtidigt. Utöver det finns krav på arkiverad information, där finansiell information så som delårsrapporter och årsrapporter måste gå att hitta minst fem år efter offentliggörandet. Tre år gäller för bolag som ligger på First North.
 3. Om man bortser från kraven, vad bör man som bolag ha på sin hemsida?
  Man kan säga att börsens krav och marknadens förväntningar är lite olika. Intressenterna på aktiemarknaden vill alltid veta mer än vad börsen har som krav, de vill kunna hitta aktiekursgraf, prenumerationstjänster, ägarstruktur och framför allt finansiella nyckeltal, gärna samlat på ett och samma ställe för att man enkelt ska kunna tillgodogöra sig informationen och eventuellt kunna jämföra med andra intressanta bolag man kan tänka sig investera i. Att ha en prenumerationsfunktion är också ett enkelt sätt att få blivande och nuvarande aktieägare att följa bolaget. Generellt skulle jag säga att det är bra att ha med så mycket information som möjligt och att ha den automatiserad från en aktör. Men som alltid handlar det om vilken ambitionsnivå man vill lägga sig på. Bolag som jobbar aktivt med sitt innehåll på hemsidan och är transparenta med sin information får hög rating hos analytiker och lockar till sig långsiktiga investerare.
 4. Vad letar du själv efter när du går in på en hemsida och söker information om ett bolag?
  Jag tittar efter aktiekursgraf, nyckeltal, ägare och insynshandel men tittar också självklart igenom ett antal av bolagets pressreleaser för att få en känsla av hur det verkar gå för bolaget.

Läs mer om webbmoduler på vår hemsida.

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som marknadschef för Cision i Skandinavien. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.