Vilka kommunikationsegenskaper är det som gör en ledare till en bra ledare? TalentSmart har tagit fram en lista på 10 kommunikationsegenskaper som utmärker en god ledare:

 1. De känner sin publik väl
  Bra ledare kommunicerar med sina följare utan att hävda sig själva eller sin kompetens. De har en förståelse för vad mottagarna vill ha och behöver. Det betyder inte att de förmedlar budskap som mottagarna vill höra. De är däremot duktiga på att paketera sina budskap (även dåliga sådana) så att mottagarna kan ta dem till sig.
 2. De är experter på kroppsspråk
  Duktiga ledare håller ständig koll på hur människor reagerar på deras budskap. Själva reagerar de snabbt på små ledtrådar som kroppsspråk och ansiktsuttryck hos andra eftersom de vet att det kan vara den enda typ av feedback de får. Den här expertisen använder den bra ledaren för att anpassa sitt budskap och justera sitt sätt att kommunicera under samtalets gång.
 3. De är ärliga
  Goda ledare vet att  kommunikation måste vara uppriktig och sann för att vara effektiv.  De vill inte ha folk som spekulerar kring deras budskap. När bra ledare inte kan dela en viss typ av information, låter de mottagarna uppriktigt veta det eftersom de inte vill skapa misstro. Ärlighet leder till förtroende, i goda tider som i dåliga.
 4. De är tillförlitliga
  Skickliga ledare förställer sig inte och försöker inte vara någon de inte är. Det finns en anledning till att Mark Zuckerberg pitchade idéen om Facebook till investerare iklädd huvtröja och jeans. Bra ledare vet att människor dras till deras budskap när de är sig själva. De vet också att det motsatta händer när ledare förställer sig.
 5. De talar med auktoritet
  Bra ledare försöker inte komma undan med något genom att vara luddiga i sin framtoning. Istället talar de rakt ut och direkt om hur saker och ting faktiskt är och hur de behöver vara.
 6. De talar till individer, inte till grupper
  Ledare har sällan tid och möjlighet att prata till en person i taget. Duktiga ledare är därför mästare på att få varje enskild individ i ett konferensrum eller i en fullsatt aula att känna sig talad till direkt.
 7. De har öron (som de använder)
  Vassa ledare vet att envägskommunikation inte fungerar och att vad de hör och får veta ofta är viktigare än vad de själva säger. När någon annan talar funderar inte en bra ledare över vad han eller hon ska säga härnäst. Istället lyssnar de aktivt och försöker sätta sig in i den andra personens perspektiv.
 8. De använder meningar som “det är mitt fel”, “jag hade fel” och “förlåt”
  När förstklassiga ledare gör fel, erkänner de det direkt. De väntar inte på att någon annan ska upptäcka deras misstag . De står för sina ord och handlingar, även när de enkelt hade kunnat komma undan med sitt misstag. Dramatik och falsk ödmjukhet är inget en bra ledare ägnar sig åt.
 9. De ber om feedback
  De bästa ledarna förutsätter aldrig att budskapet människor fångar upp är exakt samma som det de ville förmedla. De dubbelkollar att budskapet uppfattades så som det var menat och, om inte, beskyller de inte mottagarna. Istället ändrar de sitt budskap och försöker igen.
 10. De är proaktiva
  Ledare som är bäst på att kommunicera är snabba på att döda rykten genom att dela med sig av dåliga nyheter vid rätt tidpunkt. De ger också klara, kortfattade direktiv så att folk inte ödslar tid genom att gå i fel riktning.

 

Källa: 10 Communication Secrets of Great Leaders

 

Bild: Communication av elycefeliz

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som marknadschef för Cision i Skandinavien. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.