Jag har klurat lite på Twitter den senaste tiden.  Får inte riktigt grepp om det hela. Tycker det mest består av en massa människor som länkar till information som de vill få ut. Jag har haft ytterst få bra konversationer öppet på Twitter. Däremot har möjligheten att kunna följa någon för att sedan inleda en diskussion över direkt mail fungerat väldigt bra för mig.

Frågan som jag brottas med är om Twitter är någonting som ett medelstort företag i B2B branschen, och då inte ett konsult företag, kan tjäna någonting på. Eller är det helt enkelt så att Twitter fungerar bättre för experter som vill skaffa sig ett eget varumärke, fjärmat från till exempel det företag de jobbar för? Varför ställer jag då mig dessa frågor? Jo, som marknadschef med begränsade resurser måste jag fundera på vad jag ska prioritera. Är det hemsidan, bloggen, Facebook, seminarier, föreläsningar, broschyrer eller någon annan kanal jag ska satsa på?

Jag därför bestämt mig för att genomföra ett högst ovetenskapligt experiment på Twitter för att försöka lista ut hur mycket affärsnytta Cision kan få utav denna kanal. Försöket är uppdelat i två delar. Den första delen går ut på att se om jag på Twitter som Skandinavisk marknadschef, som Twittrar på svenska och bor i Stockholm, kan skaffa mig flera goda relationer via Twitter i Norge och Danmark. Genom att efter bästa förmåga försöka bli en del av den norska och danska Web 2.0 sfären ska jag se om jag kan skaffa mig 206 nya ”bra” followers på Twitter. Merparten av dessa tvåhundra följarna ska komma från Danmark och Norge. De ska dessutom syssla med kommunikation och PR. Som gammal medieanalyschef samt fd styrelsemedlem av AMEC så vill jag naturligtvis att mina aktiviteter ska kunna vara mätbara. Varför 206 nya följare? Jo för då kommer jag upp i 500 följare totalt och detta känns som ett uppnåbart mål.

Nu finns det säkert en och annan som känner ”STÖN, hur svårt är det att skaffa tvåhundra nya följare det är ju bara att börja följa 1000-tals människor på Twitter så kommer tillräckligt många att följa dig av ren nyfikenhet/slapphet”. Sant. Därför har jag tänkt mig ett steg två i det hela. I förra veckan hade Cision sitt första webinar kring online kommunikation och PR. Det gick väldigt bra och betydligt fler registrerade sig och deltog än vad vi hade trott. Det som definitivt skulle kunna bli bättre är deltagarantalet från våra grannländer Norge och Danmark . Således är målet för den andra delen av mitt experiment att se om vi kan få minst 100% fler danskar/norrmän på vårt nästa webinar den 11 mars. Detta anser jag delvis vara mätbart då det påvisar att de kontakter jag skapat över Twitter faktiskt betyder någonting både för mig och för de som börjat följa mig.

I mitten av mars avslutar jag mitt försök och utvärderar. Utvärderingen kommer jag att skriva en bloggpost om och jag kommer även att avrapportera under resans gång. Om jag har tänkt helt galet så skriv gärna en kommentar.

UPDATERING: Efter jag bestämt mig för att göra detta experiment så läste jag följande intressanta blogg inlägg kring den svenska Twitter hypen. Hattip till PEI.

alexander.mason@cision.com'

About Alexander Mason

Jag är Cisions sälj- och marknadsdirektör i Skandinavien. Med mer än tio års erfarenhet av Cision och PR-branschen har jag hunnit med det mesta. Jag har bland annat jobbat tre år i London som chef för Cisions analysverksamhet. De senaste fem åren har jag jobbat med att utveckla nya tjänster för Cision i Norden.