Adobes undersökning om digitala trender 2017 visar en skillnad mellan marknadsföres ambition att producera innehåll kontra benägenheten att utvärdera och analysera innehållet. Å ena sidan visar undersökningen att hälften av de svarande kommer att utöka sin analytiska budget men samtidigt svarar endast en av tio att analys och data hör till de mest prioriterade utvecklingsområdena under 2017. Istället ligger fokus på att locka nya kunder genom content marketing och engagemang på sociala medier.

Den uppenbara skillnaden i prioriteringar och satsningar mellan produktion och analys är ingen ögonbrynshöjande information, i den djungel av information som dagligen fyller våra flöden handlar det ofta om att skrika högst och oftast för att bryta igenom bruset. Att döma av resultatet från undersökningen innebär satsningen på att ligga i framkant med content och engagemang på sociala medier en nedprioritering av att strategiskt optimera innehållet baserat på analytiska verktyg.

Samtidigt som de svarande strävar mot att optimera användarupplevelsen undviker de att prioritera utvecklingen av de analytiska verktyg som krävs för att tillgodose behovet.

E-post fortsatt stabil marknadsföringsstrategi

Undersökningen visar även att e-post som kanal i marknadsföringssyfte fortsatt levererar stabilt. Efter e-postens renässans i och med de smarta mobiltelefonerna ges nu indikationer på att knappt hälften av de svarande (46 %) kommer att utöka investeringarna i e-post. Kanalen är väl etablerad men fortsatt underutnyttjad sett till dess kapacitet att leverera avkastning på investeringar jämfört med andra kanaler.

Nya kunder prioriteras högre

Det är välkänt att det billigare att behålla kunder än att skaffa nya och ett logiskt sätt att bevara kunderna är att investera resurser i mätbara verktyg och analysera vad kunderna har för behov och intresse. Det är lätt att dras med i hysterin kring engagemang på sociala medier och content marketing men om dessa prioriteringar inte korresponderar med ett motsvarande fokus på att analysera den tillgängliga datan blir resursfördelningen skev mellan arbetet för nya kunder kontra vårdandet av de befintliga.

 

Läs hela rapporten här.

About Oskar Larsson

Arbetar som Digital redaktör på Cision Scandinavia och ansvarar för mycket av innehållsproduktionen här på bloggen.
Du kan nå mig på: oskar.larsson@cision.com