Förra veckan höll Johnny Lindqvist från MEC ett intressant seminarium hos oss om vad som är viktigt att veta i kommunikation med unga. Johnny pratade bland annat om att medielandskapet ser helt annorlunda ut idag jämfört med för bara några år sedan och att unga idag ser digital kommunikation som en självklarhet snarare än ett val. Unga anpassar sig också snabbt till nya sätt att kommunicera och är alltså mindre lojala när det kommer till val av plattform.

Att det är viktigt att titta på ungdomars medievanor och konsumtion är det fler som har insett. Piper Jaffray gör till exempel en undersökning där de en gång i halvåret ställer ett antal frågor till amerikanska tonåringar, bland annat om synen på och användandet av sociala medier. I den senaste sammanställningen visar resultaten att tonåringarna anser att stora sociala nätverk som Facebook och YouTube är mindre viktiga än för ett halvår sedan.

 

De viktigaste sociala nätverken för tonåringar enligt rapport från Piper Jeffrey 2013

Bild hämtad från marketingprofs.com

Samma undersökning visar att en stor del av tonåringarna hellre handlar i fysiska butiker än online, trots att siffrorna visar att nära 80 % angett att de handlar på nätet. Undersökningen visar också att mobilanvändningen, och i synnerhet användningen av smartphones, bland tonåringarna fortsätter att öka.

Mer om rapporten hittar du markeringprofs.com och på Piper Jeffreys sida.

anna.westrin@cision.com'

About Anna Westrin

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Anna Westrin contributed a whopping 100 entries.