LOGGBOK - MCLOGG

Digital lösning för loggbokshantering

MCLogg är en modern digital lösning för hantering av insiderförteckning (loggbok). Tjänsten är compliant och framtagen av juridiska specialister inom kapitalmarknadsrätt i nära samarbete med programutvecklare, experter inom marknadsövervakning och de som faktiskt arbetar med insiderförteckningar – de noterade bolagen.

Kontakta din kundansvariga på Cision eller maila cision.se@cision.com om du vill veta mer.

Boka demo
OM TJÄNSTEN

MCLogg gör det enkelt att göra rätt

Med MCLogg kan ni bland annat förbereda utkast till loggböcker i förväg, använda exempelformuleringar, få påminnelser för viktiga händelser och till och med hantera underrättelser till loggade personer automatiskt. MCLogg erbjuder även möjligheten att hantera insynsförteckning/PDMR-förteckning för personer i ledande ställning. Med denna tilläggstjänst har ni möjlighet att skicka ut påminnelser till personer i ledande ställning, samt deras närstående, så att ni kan känna er säkra på att de alltid vet om när det är handelsförbud.
Allt i ett användarvänligt och självförklarande användargränssnitt.

Boka demo
NYCKELFUNKTIONER

Tryggt, enkelt och användarvänligt

  • Trygghet
    • Missa aldrig viktiga deadlines eller notifieringar. MCLogg erbjuder bland annat påminnelsefunktioner och automatiska e-postutskick till loggade personer och Finansinspektionen. Detta så att bolag kan vara trygga med att rätt information kommer ut i tid.
  • Enkelhet
    • Med ett tydligt flöde från påbörjad till slutförd logg där samtlig regulatorisk information krävs gör MCLogg det enkelt att följa regelverket. Detta lämnar dessutom mindre utrymme för manuell hantering vilket gör tjänsten tidseffektiv och låter dig fokusera på annat än att föra manuell loggbok.
  • Compliant
    • Naturligtvis följer MCLogg reglerna i MAR och är compliant. Till detta finns bland annat förprogrammerade meddelanden med beskrivningar som är godkända enligt MAR. Dessa är enkla att infoga i loggböckerna.
Boka demo