feb. 07, 2017 / in Sverige Blogg / by Oskar Larsson

En VD:s avgång i all ära, när ekonomichefen ska avgå är även det ett känsligt ärende för företaget som måste hanteras kommunikativt strategiskt. Orsakerna till avgången kan vara många och handla om såväl ett brutet kontrakt som en ömsesidig uppsägning eller välförtjänt pensionering. Oavsett skälen har ekonomichefen en tung roll i bolaget, en avgång innebär förändring och nya premisser.

Det är din uppgift att se till att denna förändring kommuniceras på rätt sätt, ingjuter förtroende för det som komma skall och inte tolkas som osäkerhet. Om det är något som får investerare att dra öronen åt sig är det just osäkerhet. Sharon Merill radar i sin blogg upp fem olika steg att följa för att övertyga investerarna om att övergången kommer att leda till något positivt och att framtiden ser ljus ut:

Överväg att förannonsera det senaste kvartalets resultat

En strategi för att undanröja de eventuella tvivel investerare kan ha angående företagets välmående är att förannonsera det senaste kvartalets resultat. Som Sharon Merill skriver; ett byte på chefsnivå innebär tillräckligt med osäkerhet i sig självt, det finns ingen anledning att få investerare att betvivla de finansiella resultaten.

Tillkännage övergången i samband med den finansiella presentationen för kvartalet

Om du inte är redo att förannonsera dina resultat men ändå vill förekomma istället för att förekommas, är en annan strategi att offentliggöra avgången samtidigt som resultaten ska presenteras. På så sätt får ledningen en möjlighet att med egna ord förklara situationen och dessutom svara på frågor för att visa upp en enad front.

Annonsera övergången innan den sker

Det må verka som en lockande tanke att lägga locket på och hoppas på att övergången sker obemärkt utan några skriverier eller frågor men realistiskt sett kommer detta inte att hända. För att behålla kontrollen på situationen är det bättre att själv gå ut med informationen och visa att man hanterar den. Om du vet att din ekonomichef ska sluta kan du låta informationen sjunka in så länge som möjligt bland investerarna innan avgången faktiskt sker.

Den här strategin fungerar av förklarliga skäl endast om uppsägningen är planerad och under kontroll. Om ekonomichefen däremot plötsligt får sparken eller säger upp sig med omedelbar verkan är det svårt att ha någon framförhållning.

Inkludera positiva kommentarer från VD:n och ett passande citat från den avgående ekonomichefen

Som nämnt ovan beror det helt på under vilka omständigheter uppsägningen har gått till men förutsatt att du faktiskt har ärligt positiva kommentarer att säga om din avgående ekonomichef, nu är det dags att delge det. Det sänder tydliga signaler till dina investerare att företagets ekonomiska situation är fortsatt stabil och att det inte finns någon anledning till oro. Dessutom ger det såväl företaget som den avgående chefen möjlighet att anta kommande utmaningar med fortsatt gott rykte.

Sharon Merill påminner om att undvika att gå ut med nyheten på en fredag eftersom det av många fortfarande ses som den dag företag använder för att begrava obekväma nyheter.

Koordinera er version med den avgående ekonomichefens

Vid ett byte på en så viktig post som ekonomichefens är det viktigt att behålla sitt anseende men det får inte ske på bekostnad av att två versioner av ett händelseförlopp står mot varandra. Kom i lugn och ro överens om en gemensam version av vad som har hänt tillsammans med den avgående chefen, det gynnar ingen av parterna om ni är oense i den externa kommunikationen.

 

Källa: Sharon Merill

Tags : IR-tips

Most Recent Posts

Cision Blogs Topics

 • Best Practices

  Få de senaste uppdateringarna och best practice inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 • Tips och trix

  Läs artiklar och få inspiration på hur du förbättrar dina kommunikations-insatser inom digital synlighet, marknadsföring, PR och IR. Cision ger dig tipsen!

 • Produkter och tjänster

  Läs mer om hur Cision kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete med PR, IR- och corp comms och hur du kan nå ut till rätt mottagare.

 • Nyhetsbrev inom kommunikation

  Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev!

About Oskar Larsson

Arbetar som Digital redaktör på Cision Scandinavia och ansvarar för mycket av innehållsproduktionen här på bloggen. Du kan nå mig på: oskar.larsson@cision.com