nov. 12, 2019 / in Sverige Blogg / by Oskar Larsson

Cision har nyligen ingått i ett samarbete med Markets & Corporate Law (MCL) och deras nya digitala loggbokslösning MCLogg. Vi har intervjuat Daniel Sjöholm, VP på MCL, angående hans syn på vilka problem bolag brottas med kring MAR och loggbokshantering. Läs Daniels resonemang kring varför MCLogg behövs och hur deras bakgrund inom juridiken har gjort det möjligt att sätta fokus på enkelhet, användarvänlighet och trygghet.

Vilka är MCL och vad arbetar ni med?

MCL är en juristbyrå stationerad i Malmö som består av ett gäng jurister med bakgrund i advokatbyråvärlden. Vi grundades eftersom vi såg ett behov på marknaden för rådgivning och legalt stöd specialicerat mot finansbranschen. Vanligtvis arbetar jurister med en mängd olika frågor där börsrätt eller aktiebolagsrätt kan vara ett av alla åtaganden men vi upplever att det är svårt att vara spjutspetsen med ett så brett tjänsteutbud. Därför valde vi att starta MCL och vårt största kundsegment är noterade bolag där vi underlättar deras arbete i den noterade miljön. Vi har själva aktivt valt att avstå från rättsfrågor såsom arv, vårdnadstvister och straffrätt för att fokusera på att vara bäst – inom vårt fält.

Vad har MAR-lagstiftningen inneburit för branschen – på gott och ont?

MAR har revolutionerat hela branschen. När MAR trädde i kraft i Sverige för tre år sedan förändrades  transparensreglerna för de noterade bolagen dramatiskt, något som medförde många upplevda hinder och svårigheter till en början. Nu har det gått tre år och även om det känns som att situationen har normaliserats något upplever många noterade bolag MAR som betungande men ett nödvändigt ont eftersom man vill göra rätt för sig inom den bransch man verkar i. Vad jag oftast kommer i kontakt med när det gäller MAR är loggbokshantering, insiderproblematiken, offentliggöranden och insynsrapportering.

Även om det upplevs som en börda ska man inte bara se detta som något negativt, vi har en väldigt transparent marknad idag tack vare MAR och det har blivit mer rättvist att handla. Vidare har kraven om att föra loggböcker över insiders, när man väljer att göra ett uppskjutet offentliggörande, inneburit att förtroendet för marknaden har stärkts eftersom insiderhandel motverkas. MAR är en bra omständighet men det är ett tungt regelverk för de som måste jobba med det. Kort sagt har vissa saker blivit bättre för branschen men lite svettigare för bolagen som lever med det. Samtidigt har regelverket medfört vissa underlättningar, exempelvis förhöjda tröskelvärden när insynspersoners handel behöver rapporteras till FI och motsvarande utländska myndigheter, vilket medfört reducerad transparens som rimligen kan ifrågasättas.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får från kunder om loggbokshantering?

Generellt kan man säga att man, om man är ett noterat bolag och får insiderinformation, har två val; det ena är att gå ut med informationen så snart som möjligt och det andra är att göra ett uppskjutet offentliggörande. Skjuter man upp offentliggörandet ska bolaget föra en loggbok som är omgärdad av enormt många detaljregler. När det gäller loggböcker möts vi ofta av frågorna:

 1. Är den information jag har att se som insiderinformation?
 2. Hur gör jag rent administrativt med loggboken om vi väljer att skjuta upp?

Den första frågan blir en juridisk sådan gällande om det är insiderinformation eller inte medan den andra frågan handlar om det administrativa och hur man ska göra för att det ska loggas på rätt sätt. Huruvida det är insiderinformation eller inte är lite trubbigt, det är ett antal kriterier som måste uppfyllas och däribland måste informationen kunna vara kurspåverkande. Detta ser olika ut från fall till fall eftersom bolag ställs inför olika utmaningar varje dag och därför måste bedömningarna göras från fall till fall. Bedöms informationen utgöra insiderkaraktär och om man väljer att inte gå ut med informationen så snart som möjligt hamnar man alltså i ett uppskjutet offentliggörande.

Det absolut vanligaste felet som görs är att loggboksförfarandet blir fel, alltså det adminstrativa kring det hela. Här kan den mänskliga faktorn spela in, ett litet manuellt fel kan ge stora effekter. Man kan exempelvis ha glömt att få insiderns bekräftelse på att de vet att de är insiders eller att ange informationen på rätt sätt. Man måste till och med ta reda på vad folk hette i efternamn vid födseln vilket kan innebära problematik då man interagerar med internationella kontakter eller i fall där personer har bytt namn vid giftermål.

Kan du berätta om bakgrunden till MCLogg – varför har ni valt att skapa en egen tjänst och hur gick processen till färdig produkt till?

Vårt mål har hela tiden varit att göra livet enklare för noterade bolag. Man ska kunna vara ett noterat bolag i Sverige utan att känna för mycket regeltyngd och börda kring detta. Det vi såg var att alla bekymrade sig mycket kring just loggböckerna och att det inte sköttes så bra som man hade önskat. Där och då började vi fundera kring om vi jurister skulle kunna hjälpa till med ett område som vi arbetar med varje dag. Vi ville göra det enkelt och insåg snabbt att checklistor och guider kring hur man bör gå tillväga inte räcker. Då började vi undersöka de digitala loggböckerna på marknaden och såg att vi själva kunde skapa en bättre lösning än de andra lösningarna som fanns när MAR trädde i kraft.

Vi byggde MCLogg som vi är väldigt stolta över just eftersom vi har lagt mycket tid på att bygga den utifrån kundens perspektiv med enkelhet som ledord utan att tumma en milimeter på MAR. Där har vi en edge eftersom vi jobbar med detta på daglig basis och MCLogg har därför olika förutsättningar som andra lösningar inte har.

Först och främst är MCLogg compliant. Som jurist i finansbranschen har jag fått många frågor om loggboksförande som för mig är väldigt enkla men som för kunden upplevs som en mardröm. Det har därför varit enkelt att bygga bort det för oss och även enkelt att ha motivation för det. Vi vill hjälpa kunden med de legala frågorna, inte hur kunden på bästa sätt ska få bekräftelse från insiders att de är insiders. Det har vi nu byggt en produkt för.

Vad bidrar MCLogg med till marknaden som inte har funnits tidigare?

Med alla lösningar som finns idag, från att använda excel-ark till digitala lösningar, har fokus från vårt håll legat på att göra det enkelt för bolagen i en komplex värld. MAR är svårt och jobbigt och många är både oroade och i många fall ointresserade av detta. Hur bygger man den bästa produkten då? För oss landade svaret i att göra den avskalad, enkel och helt säker. MCLogg är uppbyggd som ett flöde för att minimera riskerna för att göra fel , du glömmer inget och det finns stödfunktioner – samt väldigt många vägledningsfunktioner – som hjälper en hela vägen i form FAQ och support.

Vi som jobbar med detta har länge sett att bolagen tycker att det är jobbigt att sitta i möten och föra loggbok parallellt som mötet pågår och då fråga folk om deras födelsenamn och generellt få ihop alla uppgifter på plats i mötesrummet där de vill fokusera på själva mötet. Detta behöver man inte göra med MCLogg eftersom en av nyckelfunktionerna, som jag är mest stolt över, är att man kan ”för-logga”, det vill säga arbeta i en utkastmiljö innan man skickar iväg uppgifterna. Du kan sitta långt innan själva mötet, kanske under söndagen eller måndagen, och förbereda loggar inför kommande vecka och väl på mötet fokusera på att göra just ett bra möte och inget annat. Dessutom ökar och underlättar de många inbyggda vägledningsfunktionerna, genom bland annat hjälp- och stödtexter, förståelsen av regelverket. Därmed reduceras ytterligare handhavandefel liksom även personberoende.

Med vår loggbok räcker det med att ange en e-postadress och vilken roll personen har. Därefter skickas ett mail ut till berörd part där personen själv får fylla i sina uppgifter, något som de själva rimligtvis borde ha bäst koll på. Bolagen slipper således denna administrativa börda och därmed tid för att helt enkelt kunna fokusera på sin verksamhet och affärsutveckling.

Vilket är ditt bästa tips till företag som känner sig osäkra kring hanterandet av loggbok? 

Skaffa en digital lösning för loggböckerna och gå på några seminarier eller kurser för att hålla kunskapen kring MAR färsk. Det går bara att göra verktyg, som MCLogg, för att underlätta. Det går emellertid inte att utan aktiv rådgivning vid varje situation att hantera MAR. Tipset är alltså att skaffa sig de bästa verktygen som finns och därmed de bästa förutsättningarna för att inte få sanktion. Därutöver krävs det att man försöker hålla sig lite ajour med det senaste inom ämnet.

Om man skulle likna uppgiften att hantera loggböcker med att slå i en spik så skulle loggboksförandet i excel-ark vara som att slå i spiken med en rund sten. Sen finns det vissa på marknaden som säljer hammare av varierande kvalitet som eventuellt fungerar. MCLogg skulle i denna liknelse vara som en spikpistol. Detta eftersom det är experter inom ämnet som har tagit fram MCLogg. Samtidigt är det fortfarande ett verktyg, det är ingen som kommer att slå i spiken åt dig.

Här kan du läsa pressmeddelandet om Cision och MCL:s gemensamma lansering av loggbokslösningen MCLogg. 

Vill du veta mer om hur er verksamhet kan använda MCLogg? Hör av dig till din kontaktperson på Cision eller anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig inom kort.

Tags : IntervjuerIR-tips

Most Recent Posts

Cision Blogs Topics

 • Best Practices

  Få de senaste uppdateringarna och best practice inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 • Tips och trix

  Läs artiklar och få inspiration på hur du förbättrar dina kommunikations-insatser inom digital synlighet, marknadsföring, PR och IR. Cision ger dig tipsen!

 • Produkter och tjänster

  Läs mer om hur Cision kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete med PR, IR- och corp comms och hur du kan nå ut till rätt mottagare.

 • Nyhetsbrev inom kommunikation

  Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev!

About Oskar Larsson

Arbetar som Digital redaktör på Cision Scandinavia och ansvarar för mycket av innehållsproduktionen här på bloggen. Du kan nå mig på: oskar.larsson@cision.com